Email logt niet meer automatisch uit

Voorheen werd mijn mailbox na een minuut of tien inactiviteit automatisch uitgelogd, maar sinds vandaag niet meer.
Wat is er gebeurd? En kan ik dat ongedaan maken?

Waar en hoe zie je dat… ?

Roundcube, webmail, kent idd in haar systeem/server configuratie een zg inacviviteitstimer van standaard 10 minuten.

Mogelijk dat er ergens al of niet iets van een patch op de RoundCube instellingen (–> $config['session_lifetime'] ) is doorgevoerd.
Je zou dat kunnen navragen bij de helpdesk.
Kan ook zijn dat het gedrag van je browser is veranderd.
Ms dat anderen kunnen vaststellen of dat zij mogelijk ook ondervinden dat RC niet meer uitlogt. Zelf FF geen geduld voor om dat uit te zoeken.

P.S. Ik zie wel wat opvallends dat mijn webmail-sessie elke minuut wordt gerefreshed. Kan nog niet achterhalen door wie/wat dat gebeurd.
Update gevonden, is een configureerbare optie bij webmail-instellingen → gebruikers interface:

Dat had ik ook gezien, maar geen optie om automatisch uit te loggen.

Ding logt idd niet zelf uit. Ik weet niet of dat voorheen al of niet ook zo was.
Zelf gebruik ik niet/nauwelijks de webinterface die ik zelf altijd aflog.
Ik kan mij meer dan voorstellen dat automatisch afloggen wel wenselijk is (en dan voor mensen die weer anders willen, instelbaar is).

Ms dat je beter een rondje helpdesk kan doen… ook vanuit security overwegingen.