Filter om e-mail te archiveren

Ik zou graag een e-mailfilter willen maken op basis van ontvangst datum.

Functie.
Alle mail in de inbox ouder dan 1 maand archiveren naar een map.
/archief/

Wie heeft die of weet hoe dat moet.

Ongersma.

Indien je Thunderbird hebt/gebruikt, kun je kijken naar Archived Messages | Thunderbird Help
Instellen met Menu Edit → Account Settings → mail-account → Copies&Folders → Archive-Options :
Thunderbird_archive_Screenshot from 2022-12-06 12-47-31

Kort: Selecteer de gewenste mails en geeft de Archive opdracht.
De mail wordt daarna verplaatst naar (keuze) folder Archives die (al of niet per subfolder) per maand of per jaar is ingedeeld.
Thunderbird_ArchiveButton_Screenshot from 2022-12-06 13-24-32

In Webmail (RoundCube) is die vergelijkbare & TB compatible optie er ook; en in te stellen via:


De te archiveren mail, wordt ook hier geselecteerd en via menu-balk optie Archief verplaatst naar het archief.

NB: het blijft dus nodig om zelf de (simpele) verplaats-handeling te doen.