Google op de basisschool zonder toestemming van ouders?

Wat dachten jullie hiervan… https://www.wonder.me/ Ze claimed GDPR compliant te zijn, er is veel vastgelegd in documentatie.
M’n dochter gebruikt het wel als “digitaal schoolplein” omdat er makkelijk in kleine groepen “verspreid” en ook gewisseld kan worden.
Ook voor borrels etc. te gebruiken.

@Noci
Voordat een beeld kan worden gevormd, waar kan ik de ‘reject cookies’ vinden?

De enige optie die ik zie is ‘Accept All’. Bij het doorlopen van de tabs ‘targeting’ en ‘partners’ krijg ik een onaangenaam gevoel.

Het is dus niet duidelijk of dat alles accepteren is dan wel accepteer deze keus…
maar er zijn ook knoppen strictly necessary… of werken die niet?
Anyway ik gebruik altijd umatrix als filter & browser firewall en blokkeer hiermee allerlei sites. Dit cookie scherm kreeg ik dan ook niet. … en de site werkt ook zonder google fonts en ik had ook geen probleem met een geblokkeerde sentry.dev en geblokkeerde google ajax …

Toen ik de reactie had geplaatst had ik nog niet in de gaten dat je umatrix ingeschakeld had.
Knoppen werken (bij mij) niet en enige optie is ‘Accept All’, het is dus - alles of niets -

Even zonder bescherming geprobeerd: zet een vinkje AAN en weer Uit dan wordt de knop Save & Close.
(zonder alles e accepteren…, weer een creatieve manier om cookies fout in te vullen.

Blijkbaar is het een voortzetting van yotribe.co
https://tech.eu/brief/wonder-yotribe-funding/

Op kennisnet.nl is een artikel verschenen over het AVG-conform werken met Microsoft producten waar ook aandacht wordt besteed aan de integratie van uitgeversproducten.

Het geeft inzicht in de wijze waarop er op dit moment gedacht wordt over het beschikbaar stellen van online software en de (gesuggereerde) afwezigheid van uitwisseling tussen leveranciers van data.

Opvallend vind ik dat er kennelijk wel degelijk zorgen zijn op dit gebied. Scholen kunnen in het beste geval kennis nemen van de geadviseerde route en maatregelen, anderen zullen hier minder/geen beleid op voeren. Als ouders spelen deze zaken alleen wel compleet buiten ons gezichtsveld af. Het basispakket van bijv. Microsoft (waarvoor je als het goed is als ouders hebt getekend) is bekend en je gaat er normaliter vanuit dat bijv. een uitgeverij afzonderlijk materiaal aanbiedt.

Ingeval andere leveranciers zoals uitgeverijen diensten aanbieden door middel van integratie in datzelfde pakket van Microsoft is dat m.i. een heel andere constructie. Wordt daarvoor een overeenkomst aangeboden aan de ouders? En wie garandeert er dat er inderdaad geen uitwisseling plaatsvindt? Kan de school dat in eerste instantie, maar ook zeker bij iedere update (vooraf) verifieren en gebeurt dat ook? Door wie? Er staan hier nogal wat belangen op het spel.

Edit 27-02-'21:: notitie

Portalen i.v.m. distributie en licentie, dus ook de benodigde besluitvorming, vastlegging en verwerking van persoonsgegevens en data:

Vooral Kennisnet.nl / ECK / Edustandaard hebben een flinke vinger in de pap met de Entree Federatie

Vers van de pers:

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/03/01/tk-voorafgaande-raadpleging-inzake-google

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/03/01/kamerbrief-uitvoeren-dpias-in-het-onderwijs

G Suite is niet houdbaar als platform in het (primair) onderwijs. En hetzelfde geldt ook voor Microsoft omdat zij nog altijd niet alle pijnpunten uit hun DPIA hebben opgelost.

Dit momentum moeten “we” pakken om de alternatieven naar voren te schuiven.

1 like

@Dick:
Dank je wel voor het delen van deze documenten. Het duurt wel eventjes voordat je dit doorgelezen hebt en hier conclusies uit kan trekken. Het rapport geeft wel een mooi inkijkje in de standpunten en hoe er gereageerd is op verdiepende vragen door Privacy Company. Overigens blij dat Privacy Company hierbij betrokken is.

De indeling van G-suite en opdeling naar categorie met bijbehorende differentie in voorwaarden per onderdeel roept bij mij in ieder geval de nodige vragen op.

Databescherming zou geborgd zijn, tenzij de extra diensten zoals Youtube en Search worden gebruikt, inbegrepen in het pakket kun je er donder op zeggen dat iedereen die services gaat gebruiken.

Niet direct aan G-suite gerelateerd, maar het volgende is me opgevallen bij gebruik van Zoom waar het hele land inmiddels niet meer zonder lijkt te kunnen en zeker ons kroost niet:

  1. Een Zoom sessie ‘zonder registratie’ komt direct met

“Zoom is protected by ReCaptcha and the Privacy Policy and Terms of Service apply”

waarbij de ReCaptcha en Privacy Policy van Google worden gehanteerd en verplicht. Zoals ik het zie ga je dus bij elke Zoom sessie akkoord met dataverwerking door Google.

Zodra contact wordt gemaakt met Zoom constateert uBlock de volgende domeinen
2. Zoom.us
3. Ada.support (Artificial Intelligence chatbot → 120 miljoen geanalyseerde conversaties in het afgelopen jaar!)
image
4. Cloudfront.net = AWS = Amazon Cloud

Het blijft wel een vreemde spagaat waarin de minister zich durf te begeven:
Enerzijds is de conclusie dat alle scholen die G suite for Education gebruiken de AVG overtreden en anderzijds blijft het doel om veilig te kunnen werken met G suite zonder de privacy risico’s van leerlingen, studenten en docenten.

Is het dan nog steeds niet duidelijk of ten minste aannemelijk dat Google (en ook Microsoft) helemaal niet wil of kan voldoen aan de AVG omdat hun verdienmodel (en macht) dan onderuit gaat?

Dit zou de trigger moeten zijn voor het omarmen van GAIA-X, DUSAC en Nextcloud.

Het heeft de pers ook al gehaald:
https://www.agconnect.nl/artikel/kabinet-acht-google-niet-veilig-genoeg-voor-onderwijswereld

Helemaal met je stelling eens. Er wordt gesteggeld terwijl alles open en transparant hoort te zijn, het rapport lijkt het tegendeel juist te bewijzen. We moeten dit niet willen.

Dat is interessant. Dank je wel. Ik zal dit eens navragen. Wij (ons bedrijf) zijn zakelijk klant bij Zoom. Sinds maart 2020 al en hebben een verwerkersovereenkomst. Daarin staat niks over Google.

Dat kan natuurlijk veranderd zijn, want destijds kon je niet kiezen langs welke servers de video-streams gingen (dat was ook reden tot voorzichtigheid destijds). Dat kan nu wel allemaal binnen de EU blijven. Misschien huren ze servers bij Google?

Je hebt natuurlijk met deze stukken de beste papieren om de kwestie serieus onderbouwd weer aan te kaarten bij de school en je hebt bovendien raadpleging door de SIVON, de coöperatie van schoolbesturen en SURF bij de Autoriteit Persoonsgegevens al in je voordeel.

Verdere actie lijkt me wel gewenst, we weten wie de spelers en verantwoordelijken zijn. Daarnaast is eenzelfde DPIA van Azure/Office onder dezelfde criteria gewenst. Ook Microsoft diensten zijn in de rapportage met vergelijkingen meegenomen, gelijke monikken gelijke kappen.

Ook op Tweakers wordt er over gesproken.
https://tweakers.net/nieuws/178708/ministerie-gebruik-google-in-onderwijs-levert-privacyrisicos-op.html

Er gaat kennelijk toch bij een aantal mensen een klein lichtje branden… eindelijk :pensive:

Zou de huidige ontwikkeling in aanmerking kunnen komen voor een proefproces? Zo ja, op basis van welke grondslag en zouden we een samenwerking kunnen voorstellen met privacy organisaties, welwillende belangenbehartigers (ouderbelangen) binnen- en buiten het onderwijs om dit op te zetten? Een petitie en een crowdfunding lijkt me vrij snel geregeld.

Google Blog/Persbericht/???

1 like

Tevens geloven we dat het enorm belangrijk is om transparant te zijn over onze producten en werkwijzen. Hiermee zorgen we ervoor dat onze klanten en partijen zoals beleidsmakers dat we enorm veel waarde hechten aan privacy, beveiliging en compliance

Ja natúúrlijk…dàt heeft Google in het verleden ook áltijd aangetoond […]

Daar waar in dit bericht “nooit” staat, kun je gerust lezen, “niet nu ons grote belang op het spel staat alleen zullen we ervoor zorgen dat we dat wel zullen gaan doen”.

Google kan geen potjes breken als het op bescherming van privacy aankomt, sterker nog, zij staat zo’n beetje synoniem voor privacyschending. Eerlijkheid duurt het langst Google.

1 like

Google is toegewijd aan transparantie, naleving van regelgeving zoals de GDPR, en best practices voor privacy.

Nog even en ze geven de broncode vrij :stuck_out_tongue_winking_eye: , om oneerlijke concurrentie tegen te gaan zal Microsoft op haar beurt snel volgen

1 like

Het voorlopige advies van Kennisnet m.b.t. Google Services laat zien dat de te nemen maatregelen door de school zelf op dit moment zeer beperkt zijn en dat er grote afhankelijkheid bestaat, m.n. bij gebruik van Chromebooks. Er wordt geadviseerd om, indien mogelijk (tijdelijk) over te stappen naar O365 […] en geen nieuwe contracten af te sluiten.

De problematiek op de scholen lijken behoudens een korte vermelding in het Journaal niet opgepakt te worden door de media.

Toch vanavond nog een nieuwsitem over de afhankelijkheid van Google in het Onderwijs.

Naar mijn mening is de berichtgeving te weinig gericht op de algehele afhankelijkheid door het Onderwijs, waaronder de invloed van Microsoft, Apple, Zoom, clouddiensten, maar ook Magister, ELO en enorme belangen van maar een paar uitgeverijen.

Het bericht noemt gelukkig nog wel de afhankelijkheid van Big Tech in het algemeen. De afsluiter door onderzoeker Niels Kerssens is veelzeggend:

“Het probleem wordt nu geframed in termen van privacy, maar er is nog overstijgende problematiek. Want wat moeten de grote techbedrijven überhaupt in het publieke onderwijs? Die vraag wordt hiermee niet beantwoord.”