Hoe werken aandelen?

Ik probeer te begrijpen hoe aandelen werken. Neem Freedom als voorbeeld.
Ik begrijp dat er 32.000 certificaten zijn uitgegeven.
16.000 aan de tweede crowdfunders.
16.000 aan stichting Appeltaart.
De emissiewaarde is de prijs die de tweede crowdfunders hebben betaald.
Maar wat is de nominale waarde? Is dat de prijs die stichting Appeltaart heeft betaald?

Misschien dat je uit dit bericht van Anco (of de thread waar het bericht in zit) wat wijzer wordt:

Maar ik begrijp goed dat stichting Appeltaart voor hun EUR 50 nominaal aan aandelen niet meer dan EUR 50 betaald hebben?

In het algemeen een onderneming wordt gestart dor 10 personen waarbij ieder 1/10 van het kapitaal aanbrengt.
In dat geval zijn er in principe 10 aandelen nodig. met ieder 1/10 van de waarde van een bedrijf.
(het is dus een vorm van administratie waarbij ieder deelnemer een “bewijs van ontvangst” van het ingelegde geld krijgt.

Als later de aandelen verhandeld worden (er stapt iemand uit, iemand anders stapt in) dan wordt de waarde van de onderneming bepaald. (alle bezittingen - alle schulden) en gedeeld door het aantal aandelen. Dat is op dat moment de waarde van het aandeel.
(NB waarde bepaling is iets ingewikkelder ivm latente bezittingen (verzonden facturen, belasting teruggave,…) en latende schulden (belastingen, te betalen facturen).
Binnen een a twee jaar na oprichting van een onderneming is het niet gebruikelijk om het hele waarderingscircus geheel te doorlopen en kan de nominale waarde (de waarde bij uitgifte) nog worden gebruikt.

In verband met verhandelbaarheid van aandelen is het ook gebruikelijk om bij aanvang gelijk een groot aantal aandelen aan te maken maar nog niet uit te geven. Die kunnen dan later verkocht worden.

Daarmee is dan ook gelijk duidelijk dat alleen bij uitgifte van een aandeel een bedrijf er baat bij heeft, dan komt er geld binnen.
Alle handel in aandelen op de beurs helpt een bedrijf op geen enkele wijze. De beurs waarde is gewoon wat de gek ervoor geeft, net zoals de huizen waarde etc… De aandelen op de beurs worden vaak door beurs handelaren gewaardeerd op de waarde van het bedrijf op enig moment + een verwachting voor de toekomstige ontwikkeling van de waarde. Die toekomstige waarde wordt dan bepaald aan de hand van uitlatingen en handelingen van directie. maar daar heb je in het geval van Freedom Internet niets mee te maken omdat die niet op de beurs verhandeld worden.

NB als je een koophuis hebt dan heb je ook 1 aandeel (enige eigenaar) or 1/x deel bij x eigenaren aandeel in je huis. Hier wordt alleen in het Kadaster een registratie van opgeslagen.

1 like