Laat van je horen, breng je stem uit

Je stem kunnen uitbrengen is niet vanzelfsprekend. Dat weet iedereen die niet mag stemmen.

Verworven vrijheden, die voor lang niet iedereen gelden, zijn niet vanzelf komen aanwaaien. Hier moeten we ons voor blijven inzetten. Hier kunnen we onze verantwoordelijkheid voor nemen door te stemmen.

Het is belangrijk om op te komen voor jezelf, je omgeving en je idealen. Door te stemmen laat je van je horen. Zonder je uit te spreken en in te zetten, verandert er niets. 

De oproep van Freedom is daarom: iedereen die kan stemmen bij de Gemeenteraadsverkiezingen, doe dat vandaag, morgen of overmorgen!


Zie het oorspronkelijke bericht op https://freedom.nl/nieuwsartikel/laat-van-je-horen-breng-je-stem-uit
3 likes

Geen stem uitbrengen is ook een recht. Laten we dat ook niet vergeten.

Je moet inderdaad je stem laten horen maar ook kun je jouw afkeuring tonen van het huidige beleid, door blanco te stemmen.

Je stem gaat zo niet verloren, het is een signaal aan allen dat zij het beter moeten doen.

Dus ga stemmen, ook al is het een blanco als je eenmaal niet vertegenwoordigd voelt.

4 likes

Het vervelend van niet stemmen is dat jouw marge van stem dan naar een partij toe gaat. Met blanco stemmen gebeurt dat niet. Daarmee laat je zien dat je niet jouw stem op de huidige partijen zet.

1 like

Maar vergeet niet dat het lokale verkiezingen zijn.

Ik stem op een partij waar ik landelijk nooit op zou stemmen.

Je kan ook nog op een echt plaatselijke partij stemmen.

2 likes

Blanco stemmen, ongeldige stemmen, of niet stemmen maakt geen verschil voor de uitslag.
Voor de uitslag wordt UITSLUITEND gekeken naar de geldig uitgebrachte stemmen (voor verdeling van de zetels).

Het is alleen een signaal aan onderzoekers (analisten van de partijen) achteraf omdat blanco stemmers wel wat zegt over dat mensen weel de moeite nemen om niet te stemmen… .dat is anders als lui op de bank blijven zitten.
Zie ook kiesraad: Blanco/ongeldig | Verkiezingen | Kiesraad.nl

Het is overigens je goed recht om bij de voorzitter van het stembureau te melden dat je wil observeren je mag dan het hele proces volgen… (Wel zelf je koffie, brood, stoel etc. meenemen) Dat is ook een recht.
Foto’s maken mag niet zomaar (personen mogen anoniem blijven).
Met meer dan een persoon in een stem hokje ook niet of op een andere manier iets van uit het stemhokje meenemen naar buiten (bv. Selfie met je stem) is feitelijk verboden, want je stem behoort geheim te blijven. en je mag geen “bewijs” kunnen leveren dat je je stem heb verkocht o.i.d.
En dat allemaal in wetgeving uit begin 19e eeuw…

Volgens mij is de kieswet van eind 20e eeuw.
Zie Kieswet (Nederland) - Wikipedia
of beter:
https://wetten.overheid.nl/BWBR0004627/2022-01-01

Sind de vorige keer neem mijn potlood mee. :wink:

Blanco stemmen is een signaal naar de partijen en niet alleen goed voor statistieken. Het is een net zo krachtig signaal als een hokje rood maken.

Eigenlijk nog krachtiger signaal want je stemt niet voor een partij, maar tegen alle partijen in een keer.

Als ik de redenatie van Noci zou volgen dan zou dat betekenen dat de partijen alleen maar geintereseerd zouden zijn in macht en verder lak hebben aan de mensen.

De laatste grote herziening is van 1989, maar die lijkt in heel veel zaken op de eerste kieswet. Met name op de het stem proces en de controle middelen erop. En de eisen waaraan dat stemproces controle moet voldoen.

Er zijn wat aanpassingen door de 2 eeuwen (begin in 1814) heen geweest. Belangrijkste is in 1848 (Thorbecke) nl. direct kiesrecht… en later in 1917 algemeen kiesrecht.
Iedereen die t/m lagere school heeft gehaald (feitelijk groep 6 in het huidige systeem) moet het stem proces KUNNEN controleren.
(Dus als encryptie etc. van toepassing is, is die controle best lastig).
Helaas in een uitgebreide verzameling over kiesrecht etc. niet meer beschikbaar.
https://www.wijvertrouwenstemcomputersniet.nl
Wayback Machine/www.wijvertrouwenstemcomputersniet.nl (archive.org, maar dit is niet zo toegankelijk)

Blanco stemmen worden niet geteld voor de zetel verdeling…
Dus als Partij X 1 stem krijgt en er worden 5.000.000 blanco stemmen en 5.000.000 ongeldige stemmen ingediend bij een verkiezing met voldoende deelnemers en 1.000.001 stem gerechtigden dan wint Partij X alle zetels.
Ja het is een signaal, maar het werkt niet mee op de zetel verdeling.
Een enkel hokje rood kleuren geeft invloed voor de partij boven dat hokje. 0 of meer dan 1 hokje rood kleuren geeft geen enkele partij een stem.
Dus meer als statistisch is het niet. (verschil tussen impliciet of expliciet afwezig zijn).

Ik begrijp niet waarom jij een mogelijkheid tot protest blijft ondergraven.

Ik denk dat blanco stemmen in het gunstigste geval een keer ‘schouderophalen’ veroorzaakt en niets meer dan dat.
Het is imho het meest zwakke protest die je kan verzinnen.

Je kan je beter verdiepen in de (locale)partijen (mocht je dat nog niet gedaan hebben) en je stem laten bepalen door de standpunten waar je je het beste in kan vinden.

Wie zegt dat de locale partijen ook maar een haar beter dan de landelijke.

Kijk, ik kan ook de schouders ophalen als een hele moedige dame met plakaat in een live uitzending aangeeft dat de mensen voorgelogen worden.
Ach het is er maar ééntje.

Dat denken is precies de reden dat de Nederlandes zo dociel zijn geworden.

Elk initiatief tot eigenbeschikking en kritisch denken dient juist aanmoediging te worden i.p.v. het proberen te verwateren en futiel te laten lijken.

1 like

Ik probeer het niet “onderuit te schoiffelen”, maar probeer wel te bepalen wat de impact van een actie kan zijn.
Blanco stem, Ongeldige stem, Geen stem vallen helaas in hetzelfde vak… een niet uitgebrachte stem.
De zetels (en macht) wordt verdeeld over de geldig uitgebrachte stemmen. De rest is niet relevant en is dat ook nooit geweest.

Wil je meer impact hebben dan een statistiek worden, dan moet je een geldige stem uitbrengen… het is helaas de realiteit.
Kortom net als bij wegblijven versterkt een blanco/ongeldige/geen feitelijk de grootste partijen. En dat komt dan met name omdat kleinere partijen ook een kleiner aantal rest stemmen hebben.

Gedachten experiment:
Om blanco stemmen iets meer gewicht te kunnen geven zouden bv. stoelen in een raad leeg moeten blijven…, waarbij vervolgens bij raadstemmingen bv. altijd “tegen” gestemd wordt, maar ja dan krijg je vanzelf omgekeerde voorstellen … Of niet gestemd wordt, wat in extreme gevallen hetzelfde is wat ik al eerder aangaf, er is nog maar zetel met een stem.
Hoe zou jij voor je zien dat het zou werken?

Lokaal vs. Landelijk:
Lokale partijen (die dus niet landelijk opereren). hebben vaak meer zicht en zeker belang voor de gemeente waar ze actief zijn en zetten vaak ook heel andere zaken op een agenda. Terwijl het voor de landelijke partijen (CDA, D66, FvD, GL, PvdA, PvdD, PVV, SP, VVD, niet volledig, en alfabetisch) zijn plaatselijke belangen vaak maar bijzaak ondergeschikt aan het landelijke belang.

Niet relevant…grootste partijen…toch maar zo mijn bingo/kien kaart vol.

Wat heb ik gewonnen!?

Wat heeft dit te maken met de service provider Freedom?

1 like

Dit is een forum en in een forum kun je dachten uitwisselen.

Gedachten uitwisselen is de bakermat van vrijheid die al een tijd onder grote druk leeft. Helaas ook hier in Nederland.

1 like

Het was mooier geweest in het Off-topic topic, maar het is een belangrijk onderwerp dat zeker een plekje in de communitypanelen verdient. Toekomstige politici zijn het beleid ten aanzien van technologie en dingen als privacy, tenslotte.

Dit is de Freedom Nieuws deel gestart en het is ook Freedom die dit topic startte.

Tot voor kort waren de Big Tech bedrijven diegenen die de privacy aantastten en nu zijn het de politici en de uitvoerende macht (overheid) die dat toch liever zelf nadat zij gezien hebben waar ze allemaal in kunt grasduinen.

Update: de opkomst is vijf procent lager dan in 2018 in mijn gemeente. De lokale partij heeft een zetel verloren.

1 like

Opkomst hier: 47%. Wouter Kolff zegt: “Putin heeft ht gedaan”.

Welterusten

1 like

Je weet hoe politici zijn. Zij weten nog een positieve draai te geven als je net een hondendrol bent getrapt.

Er is altijd een licht puntje dat alles goed maakt.