[Overheidsbeleid:] Keuzehulp verkiezingen

Wellicht dat het mensen kan helpen bij hun beslissingsproces: een korte samenvatting (NOS) t.a.v. de huidige situatie rondom het mogelijke vaccinatie-paspoort

Dat vaccinatie-paspoort is al lang geen Nederlandse kwestie meer.
Als Europa beslist dat het er komt, heb je geen keuze.
Voor een jaar geleden hadden ze het er al over, het is gewoon doorgeschoven naar het Europees Parlement.

En het stoort me enorm, hoe makkelijk ze er over praten dat dit wel even in de telefoon kan.
Gaan ze iedere toegang aan een evenement opslaan?
Over de app in Israël zijn ook al horror verhalen waarvan je niet weet of ze waar zijn.
Maar je mag daar de QR ook op een papiertje meenemen.

Kan ik ook de QR van de buurman meenemen?..
Ofwel hoe fraude gevoelig wordt dit, hoe goed beveiligd wordt het…

Dat staat dan weer op gespannen voet met een ander EU proefballon afzwakken van encryptie…
Maar dat zijn allemaal zaken waar de politiek niet zo druk om maakt, dankzij een overweldigend gebrek aan kennis.

De Grapperhaus wet, terug naar TLS 1.0 :clown_face:

Wat mij betreft is iedere vorm om de (horeca) bedrijven weer open te krijgen welkom.
Deze situatie is voor ondernemers niet te doen.
9 maanden dicht en alle kosten lopen gewoon door.
En begin alsjeblieft niet over de bijdragen van de overheid, wat dat is echt een lachertje!

Gr. E

Gelijk @Captain !

Wat wij kunnen doen, dat is nu (en straks) binnen de gestelde grenzen de (horeca-)ondernemers zoveel mogelijk helpen; een kopje meeneemkoffie, straks gaan eten op het toegestane terras, enz.

Één mens kan niet zoveel, maar als alle Nederlanders gaan helpen (i.p.v. klagen) dan helpen al die vele druppels,
èn ze houden de sfeer positief.

1 like

Zodra het beter weer wordt, zullen er weer rellen ontstaan.
Dan breekt de bronstijd aan en gaat het helemaal uit de hand lopen in ons land.
De maatregelen zijn ook niet meer geloofwaardig.
De dokter zegt al jaren, je moet niet drinken,roken en te veel eten…bla bla.
Daar trekken we ons ook massaal niets van aan.
Deze witte jassen hebben ons land in de greep.
Ik ben het helemaal zat.

Maatregelen zijn behoorlijk geloofwardig, het aantal griep meldingen dit jaar is nog nooit zo laag geweest.
De Corona maatregelen werken dus (ook voor andere vormen van besmettingen).

De witte jassen zijn een gevolg van ziekten etc. dus ziekte voorkomen betekent minder witte jassen…
(als je het zo wil verwoorden).

Een overdenking in het artikel over de Digitale Infrastructuur van De Correspondent van vanmorgen

lees het artikel

Bijna alle partijen willen minder marktwerking – behalve als het gaat om onze belangrijkste infrastructuur

Maurits MARTIJN

Adjunct-hoofdredacteur

‘Je hoort ze juichen in Beijing en Riyad’, schamperde oud-D66-partijleider Lousewies van der Laan op Twitter.

Even daarvoor riep Tiers Bakker, de nummer 22 van de SP, op tot een ‘overheids-Facebook’. Om minder afhankelijk te worden van technologiebedrijven, ‘zul je radicaal moeten gaan ontmarkten’, zei hij tijdens het ‘digitaliseringsdebat’ vorige week woensdag.

Met andere kandidaat-Kamerleden sprak hij daar over het opknippen van Big Tech en nieuwe wetgeving om haar macht te temmen. ‘Je zult veel verder moeten gaan’, stelde Bakker. ‘We zullen onze overheden helemaal los moeten laten komen van de Big Five.’

Er is een nieuwe infrastructuur ontstaan

Veel concreter werd het niet, en een ‘overheids-Facebook’ klinkt als een bijzonder slecht plan. Maar Bakkers pleidooi om te ‘ontmarkten’ is dat zeker niet.

Het afgelopen jaar liet meer dan ooit zien hoe afhankelijk alles en iedereen is van digitale diensten en technologieën. Om te leven en te werken, voor informatie, vermaak en onderwijs: zonder Zoom en Teams, Facebook en Netflix, Amazon, Apple, Google en Microsoft kan dat simpelweg niet meer. Er is een nieuwe infrastructuur ontstaan waar de samenleving niet zonder kan – net als de riolering, het elektriciteitsnet en de watervoorziening.

Deze digitale infrastructuur is volledig geprivatiseerd. Big Tech – Apple, Amazon, Facebook, Google en Microsoft – vormt er de kern van. Zij beheren de producten en de diensten waar gebruikers, bedrijven, sectoren en overheden afhankelijk van zijn. Alle smartphones draaien op besturingssystemen van Apple (iOS) of Google (Android). De Nederlandse overheid functioneert niet zonder Microsoft-producten. 70 procent van de basisscholen in Nederland maakt gebruik van Google-software.

Amazon, Microsoft en Google bezitten samen ruim zestig procent van de wereldwijde cloudmarkt. Daarmee stutten zij overheids-, onderwijs- en zorginstellingen. Diensten als Netflix, Zoom, UberEats en Slack, waarvan het gebruik het afgelopen jaar explodeerde, zijn voor hun functioneren afhankelijk van hun ongeëvenaard krachtige datacentra.

Als het erop aankomt, hebben overheden weinig in te brengen tegen deze poortwachters van de digitale infrastructuur. Zij bepalen wie er onder welke voorwaarden toegang krijgt tot die cruciale diensten. Toen overheden bedachten dat ze met apps corona wilden bestrijden, dwongen Apple en Google deze akkoord te gaan met hun voorwaarden. Toen duidelijk werd dat de Capitool-bestorming bekokstoofd was op de site Parler, besloot Amazon (en later ook Apple en Google) deze site met miljoenen gebruikers niet meer te hosten – datzelfde deden Facebook, Instagram en YouTube met de persoonlijke accounts van ex-president Donald Trump. En enkele weken geleden nog bepaalde Facebook dat Australiërs geen nieuws meer mochten delen, omdat Facebook niet voor dat nieuws wil betalen.

De plannen breken deze privatisering niet, maar bestendigen haar

Nu is het niet zo dat de politieke partijen niet doorhebben dat er een probleem is met Big Tech, integendeel. Big Tech wordt flink aangepakt in de verkiezingsprogramma’s. Ze moet veel meer belasting gaan betalen. Ze moet transparanter worden. Ze moet gebruikers meer zeggenschap geven over hun data.

De radicaalste maatregel is het opknippen van grote technologiebedrijven. Dan worden bijvoorbeeld Googles zoekmachine en advertentiebedrijf van elkaar gescheiden. Of mogen Facebook, Instagram en Whatsapp niet meer tot één bedrijf behoren.

Dit zal de uit de klauwen gelopen marktmacht van Big Tech bedwingen. Maar in essentie draait het opknippen om het creëren van gezondere markten en het stimuleren van meer concurrentie. De privatisering van de digitale infrastructuur zelf wordt er niet mee aangepakt, integendeel: die wordt erdoor bestendigd.

Er is behalve de SP geen partij, nieuw noch zittend, die deze status quo wil veranderen. Geen verkiezingsprogramma bestrijdt de privatisering van deze digitale infrastructuur op fundamenteel niveau, zoals dat wel met de privatisering in de zorg gebeurt. Geen partij heeft een uitgewerkt techplan met minder markt zoals er wel plannen liggen voor het onderwijs, het openbaar vervoer en de energievoorziening. Alsof iedereen zich erbij neerlegt dat een paar beursgenoteerde bedrijven onze toegangspoort vormen tot kennis en informatie, tot leven en spel, tot onderwijs en zorg.

Ruk naar links

Volgens de kranten zijn we getuige van een ‘ruk naar links’. Zelfs de VVD zegt dat ‘de macht van sommige private partijen soms doorgeschoten’ is. Voor coronaminister Hugo de Jonge (CDA) bewijst de pandemie dat ‘het heilige geloof in de markt’ niet ‘zaligmakend’ is.

Vrijwel alle zittende partijen beloven de kiezer méér overheid, minder markt en méér investeringen in de publieke sector.

Onze digitale infrastructuur verdient dezelfde analyse. En het mooie is: de ideeën en plannen liggen voor het oprapen. Ik noem er drie.

Het Nederlandse Public Spaces is een coalitie van twintig partijen uit de publieke sector die los wil komen van de afhankelijkheid van Big Tech en een alternatief online ecosysteem bouwt – gebaseerd op publieke waarden in plaats van winstmaximalisatie. Een soort publieke omroep van de 21ste eeuw.

Of neem het voorstel van de rectoren van de Nederlandse universiteiten – die vrijwel volledig draaien op commerciële technologie. Zij pleitten vorig jaar voor een alternatief ‘digitaal soeverein’ kennisplatform voor het hoger onderwijs, waarmee ‘gebruikersdata in publieke handen blijven’.

En er is het boeiende Barcelona-model. Deze stad beschouwt data als een publiek goed dat democratisch moet worden beheerd. Zo hebben burgers er zelf zeggenschap over en kan iedereen ermee aan de slag. Barcelona eist van techbedrijven dat ze de data die ze van de bewoners verzamelen afstaan aan de stad.

Nee, een overheids-Facebook is geen goed idee, publieke alternatieven voor de belangrijkste infrastructuur van deze tijd zijn dat wel.

Tenminste: als we ze niet nog heel lang willen horen juichen in Silicon Valley.

Ik hoop dat je op de hoogte bent van de omstandigheid dat er zo’n veertig mensen per dag aan covid19 overlijden. En dat is nog slechts een deel van de werkelijke sterfte, want bij lang niet iedereen wordt de oorzaak van overlijden onderzocht en geregistreerd. Dat zijn bijna driehonderd mensen per week. Een MH17 per week. Wauw.

Wat me opvalt is dat er, anders dan aan het begin van de pandemie, nog maar weinig aandacht is voor deze sterfte, en heel veel aandacht voor het lijden van mensen als gevolg van overheidsmaatregelen.

Ik wil geenszins afdoen aan de moeilijkheden die mensen ondervinden door het overheidsingrijpen, zowel emotioneel als financieel. Ik vind dat de overheid mensen ruimhartig moet ondersteunen en dat kan op een aantal vlakken beter. Ik mis echter de balans in de huidige discussies.

Gelukkig lijkt het er op dat vaccins steeds meer beschikbaar komen, en dat die ook daadwerkelijk een grote impact hebben op ziekte en overlijden. Hopelijk kunnen we over een maand of vier de grootste ellende achter ons laten.

3 likes

Kopie uit het draadje over de Autoriteit Persoonsgegevens. De reactie mag dan niet geheel onpartijdig zijn, de discussie lijkt me wel relevant en actueel wanneer deze wordt toegevoegd aan dit topic.

Drs_W

1u

is een typisch Nederlands feit geworden:
… scholen, zorg, politie, controlerende-organen, …
Allemaal flink bezuinigen, dichtknijpen en vervolgens begraven in het (administratieve) werk.
(Dat houdt ze rustig)
Kennelijk hoort dat bij ons land, :unamused: want wij vermoeden allemaal dat een soortgelijke regering door mag gaan, als je bekijkt wat er komende week gestemd gaat worden.

MichaelModerator

11m

Het lijkt er wel op @Drs_W :disappointed:

De lijsttrekkers die met hun partijen momenteel ‘aan kop gaan’ in de opiniepeilingen lijken weinig waarde te hechten aan het conserveren van onze eens zo bevochten vrijheden en normen.

Zelfs de organisatie die de sancties moet verzorgen voor de AVG wetgeving wordt vleugellam gehouden. Ondertussen is dit demissionair kabinet, welke in principe geen beslissingen zou nemen anders dan hoogst noodzakelijk zoals het bestrijden van de pandemie, nu allerlei zaken aan het doorduwen die de weg vrijmaakt voor nog verdere aantasting van dezelfde vrijheden en rechten, ondertussen de kiezers wil laten geloven dat maatregelen tijdelijk en omkeerbaar zijn? Er zijn heel wat stakeholders die nu en straks garen spinnen bij dit demissionair kabinet en stellingen die zij inneemt.

De politiek in haar spasme geeft geofferde vrijheden en rechten niet terug zodra zij zijn doorgevoerd en hun ogenschijnlijke ‘nut hebben bewezen’ (avondklok iemand?) of er ‘maatschappelijk draagvlak’ voor hebben gekregen. We zien het nu met het afzwakken/nihileren van encryptie, digitale vaccinatiepaspoort/toegangsbewijs, opheffen van anonimiteit bij chatdiensten/fora (bedankt Gordon!), embedded Big Tech in vitale sectoren zoals Onderwijs, Zorg en Energie, massa-surveillance en gezichtsherkenning, afzwakken/nihileren van DMA/DSA, etc.

Zijn wij nu zo slim met een vooruitziende blik of zijn de anderen zo dom en naïef?!?

1 like

Ik ben ook heel benieuwd of ik straks verplicht een overheids app in mijn dombofoon moet hebben om weer een normaal leven te krijgen. Alles moet tegenwoordig met dat apparaat.
Nieuwe app, dus weer een hele discussie of die veilig is.
Gekke is, dat de app er al is volgens de media.
Het plan was dat ze hem dit weekeinde al gingen testen op een feestje.

Moet de app wel werken…, (ie iedereen verplicht iOS/Androud?)…
dat is ook niet overal het in gebruik.

… ook op linux-achtige telefoons ?
… ook mijn mijn nog prima werkende Nokia uit 2005 ( alleen éénmaal de accu vervangen ! )

( ooit zei iemand: “ik heb een APP die op ELKE telefoon werkt, ik installeer hem zó voor je !
Ik vroeg: “Echt elke ?” antwoord: “Ja,zeker !
Toen ik mijn Nokia voor hem op tafel neerlegde met de opmerking “Ga je gang”, … :joy: … toen werd het ijzig stil )

4 likes

qwe_download (13)

2 likes

F-Droid is gewoon opensource tools op android.
anbox is de android emulator die misschien wel/niet op andere systemen werkt. (Het kost iig meer batterij capaciteit als die er ook de hele tijd bij moet…)…

Daarnaast is er nog: microg (dat is mogelijk een betere benadering) provision een Android API zonder (of beperkt) google systemen te benaderen. Maar ik heb dit nog niet voldoende bekeken.

Nu gaan we stemmen.
@Michael Dan sluit je het debat toch gewoon.

2 likes

Kunnen de politici weer gewoon doen wat ze zelf willen :sweat_smile: :+1:

… misschien het Chinese VirusFree-Paspoort ?
Krijg je alleen als je bent ingeënt met het Chinese Vaccin !
Zonder dat paspoort kom je straks hun land niet in.
( nou fiets ik toch al niet zo ver naar 't oosten, dan verdwaal ik misschien )