[Social Media:] Ontwikkeling in NL

Dit topic is opgestart om de ontwikkeling van de sociale media in Nederland te volgen en de discussie erover een plaats te geven in maatschappelijk en politiek (algemeen) opzicht.

De oorsprong van dit topic is het draadje "Reuring over Whatsapp…

Soms zie ik mensen van onze regering op tv.
Die vertellen soms ook dat ze elkaar een WhatApp bericht sturen.
Zouden ze dat echt op WhatsApp doen?
Dan is het wel heel erg veilig. :clown_face:

1 like

Kamerleden zijn door de veiligheidsdiensten al meerdere keren gewaarschuwd alleen vinden zij het ‘lastig’ om versleutelde diensten te gebruiken. Niets lastig aan, ook zij willen op hetzelfde platform als hun ‘vrienden’: niets is een mens vreemd.

Wel zeer kwalijk natuurlijk dat de mensen die ons moeten beschermen zelf op onveilige manieren communiceren met alle mogelijke gevolgen vandien.

1 like

Met andere chatdiensten kunnen ze ook deelnemen. De vraag is ook meer of ze dat ook daadwerkelijk willen en/of durven en/of doen.

De mensen die de mainstream chatdiensten gebruiken hebben zichzelf laten gijzelen en menigeen berust zich daarin. En dat is prima. Mensen zijn zich echt wel bewust van het feit dat de dienst of de moederorganisatie dingen doet met hun gegevens die ze liever niet hebben. De vraag is of je deze mensen kan laten switchen naar een gezonde dienst. Maar als er één schaap over de dam is…dan gaan ze gewoon naar het volgende Hyves…

Er zijn voldoende goede chatdiensten die ook cross-platform werken. Voor nu denk (of dagdroom) ik dat het goed is dat er een platform wordt geadopteerd dat volgens de open standaard werkt en met tenminste EU recht. Hierin kan een land voorop lopen, een organisatie zoals BoF of een HW/SW fabrikant.

Maar ik denk dat men inmiddels niet alleen op nationale niveau’s maar ook in Brussel een Europees initiatief zou toejuichen. Van de mega-boetes die men daar heeft geïnd bij de Big Tech voor het schenden van de rechten van de Europese burgers zou men een hele lange neus kunnen maken door een open standaard te financieren als genoegdoening en om de toenemende macht van de hoogdravende en doorslaande sociale netwerken te kunnen doorbreken.

Als er voor een virus binnen een week op EU niveau miljarden beschikbaar kunnen worden gemaakt, dan denk ik dat het beschikbaar stellen van een veilig online sociaal netwerk voor een paar miljoen heel veel gemoedsrust kan brengen en ons heel veel toekomstige ellende en schade kan besparen.

Daarom zou ik er een voorstander van zijn om uit een fonds een subsidiestroom op gang te laten komen naar organisaties binnen de EU (desnoods bij intekening) zoals Fairphone, Umwelt/Gigaset/Vollaphone, UBports, GNU/Jami, Soverin, etc. onder voorwaarde dat ze de krachten gaan bundelen en samen gaan werken aan één standaard krachtige dienst en productenlijn volgens geheel open standaard volgens het Respect Your Freedom (RYF) principe, dus zowel hardware als software. De EU kan eindelijk ballen tonen door een tegenhanger te realiseren tegen de mainstream. Dit alles geheel onder Europees recht en eindelijk een continue stroom aan middelen voor professionele teams van developers (banen), want kennis en kunde is er voldoende aanwezig. In dit proces kan overigens een mooie rol zijn weggelegd voor NXP en andere in Nederland gebaseerde innovators. Broncodes en licenties worden vrij beschikbaar als Europees gemeengoed zodat anderen die alsnog meer keuzevrijheid wensen hun eigen fork kunnen maken of de code kunnen gebruiken voor andere netwerken en kunnen teruggeven om de basis voor de toekomst te kunnen verbeteren.

Hiermee een campagne starten op het continent zodat er eindelijk tegenwicht kan worden geboden dat ook boven het opkomend protectionisme kan staan.

Maar ja…zoals zo vaak moet het eerst volledig uit de hand lopen voordat hordes mensen tot besef, inkeer en verandering komen.

2 likes

Dat is ook het geval bij Covid-19, in 2010 en ik denk ook al eerder in (te?) kleine kring, werd er aan de bel getrokken over omstandigheden die kunnen leiden tot een virus uitbraak…, maar het moet blijkbaar eerst echt uit de klauw lopen. (Ondanks historische voorbeelden).

Zonder teveel off topic te geraken, het zijn de wetenschappers en dierenactivisten die al jaren waarschuwen voor een pandemie als gevolg van de wijze waarop virusoverdracht plaats kan vinden door de (verslavende) manier waarop dieren worden gehouden, gefokt en geconsumeerd.

Ingeval van het (verslavende) gebruik van gesloten en ongereguleerde sociale netwerken zien we hoe er verwrongen wereldbeelden ontstaan, het vertrouwen in elkaar wordt ondermijnd en zelfbeelden worden beïnvloed. De doctrine van het digitale leven is onvermijdbaar: een roes die menigeen bewust toelaat, de gevolgen ervan wanneer men gedwongen met beide aarde moet komten te staan zijn desastreus en gesprekken die er wérkelijk toe doen zijn ‘ingewikkeld’ geworden. Het digitale tijdperk heeft ons fantastische mogelijkheden gegeven en kan dat blijven doen, het wordt dan nu wel tijd dat de balans terugkomt.

@Noci
Sessions is zeker noemenswaardig en biedt vele voordelen. In hoeverre is de Australische basis van Oxer, ondanks de decentralisatie, van invloed op de jurisdictie en kan daarmee voor ons als gebruikers nadelig uitpakken?

Tja, en dat pleit wat mij betreft toch voor een meer decentrale mogelijkheid zoals Matrix/Synapse. Overigens zijn er service providers die dergelijke services commercieel en met support aanbieden. Voor de mensen die het zelf kunnen, is het ideaal om je eigen servertje te hebben voor je berichtenverkeer.

Wetgeving is ook van toepassing op bijvoorbeeld de diensten van Librem. Nadeel van Librem One is dat de dienst bijna zeker onder de Amerikaanse wetgeving valt. De doelstellingen en de dienstverlening zijn prima in orde, maar als dienstverlener zullen zij kwetsbaar voor de Amerikaanse justitie die ook nog eens minder bescherming biedt aan niet-Amerikanen die zulke diensten gebruiken.

@Optimist
Het gevaar van de wetgeving bij Librem One ligt inderdaad op de loer. Het principe van de diensten spreekt me wel heel erg aan, vandaar dat ik er voor zou willen pleiten op nationaal of Europees niveau een dienst op te zetten.

Het ‘uitbesteden’ van de decentralisatie is ook mogelijk maar zal zeker niet de drempel wegnemen. Wellicht dat dit kan worden opgelost door als optie te laten uitvoeren via Freedom/Router leverancier middels een module bij nieuw te verstrekken apparatuur.

Met de komst van een nieuw kabinet kan er meteen worden gekeken naar een Ministerie voor Digitale Informatiestructuur met échte expertise.

Er zijn inmiddels genoeg voorbeelden bij de Overheid dat het falen heeft blootgelegd, ongewenste surveillance, noodzaak tot verbeteringen op het gebied van digitaal onderwijs en dreigingen die de Grondrechten (kunnen) schaden. Hebben we in de afgelopen maanden nog niet genoeg geleerd van wat er allemaal fout gaat? En gaan we zometeen met inmiddels ontstane meer aan databases goochelen en laten we ons verder voor de gek houden met de ‘we beloven beterschap-cultuur’ bij datalekken, patiëntendossiers en ongebreidelde datavergaring?

Er wordt veel over gesproken maar zelfs de Autoriteit Persoonsgegevens moet roeien met de riemen die het heeft: de sluitpost op het budget.

In het verlengde van de Wet digitale overheid (Wdo) kan er ook werk worden gemaakt van subsidies voor huishoudens die bij willen dragen aan een Open Internet. Waarom wel subsidies op zonnepanelen blijven verstrekken, maar niet op maatschappelijke belangen zoals Privacy, Internetveiligheid en Keuzevrijheid?

2 likes

Dat zie ik niet gebeuren.
https://tweakers.net/nieuws/106385/computers-van-technische-installaties-tweede-kamer-dateren-van-voor-1992.html
https://www.kcwj.nl/kennisbank/draaiboek-voor-de-regelgeving/hoofdstuk-2-formele-wetten-op-voorstel-van-de-regering-n–9

Het is niet mijn bedoeling om dit topic te laten ontsporen. Toch wil ik nog even wijzen op de mogelijkheden die de overheid actief aangrijpt ten aanzien van open standaarden.

Enkele voorbeelden

“Op eenduidige manieren samenwerken om informatie zo beter te kunnen beveiligen, makkelijker uit te wisselen en toegankelijker te maken voor iedereen. Dat is hoe open standaarden de samenwerking bevorderen tussen de overheid, burger en het bedrijfsleven.”

Nu de overheid zichzelf heeft verplicht tot het gebruik van open standaarden, is het dan niet logisch dat dit door de overheid in het bedrijfsleven en bij de consumenten/eindgebruikers stimuleert?

De overheid zou kunnen beginnen met een SIRE-campagne waarin wordt gewezen op het risico en de afhankelijkheid.

In dit verband misschien een vreemde vergelijking, in het verleden zijn de ‘BOB’ (veiligheid) campagne en ‘Een beetje meid is op haar toekomst voorbereid’ (afhankelijkheid) campagne ook succesvolle initiatieven geweest voor het bespreekbaar maken, bewustwording, gedragsverandering en acceptatie.

Waarom dan niet ook het voortouw nemen richting de burgers voor een effectieve publiekscampagne ten aanzien van open standaarden?

Om met hun eigen motto af te sluiten:

“Een open overheid werkt met open standaarden. Gebruik van open standaarden zorgt voor interoperabiliteit, kostenbesparingen, digitale duurzaamheid, flexibiliteit, innovatie en meer vrijheid in de keuze van leveranciers”

De recente politieke ontwikkelingen noopt het nieuwe kabinet open en transparant te zijn. Vanaf nu zou het dus moeten zijn: ‘walk the way you talk’.

3 likes
  • Internet Explorer alsmede toegang tot het Rijksportaal; :thinking:

PS: Sorry voor de ontsporing maar IE en dan zelfs zonder versie :frowning:

Ook op Europees niveau wordt nagedacht over open Internet en open standaarden en het voorkomen van lock-in door proprietaire software.

Ref:
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/open-internet-net-neutrality
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/open-standards
https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/internet-telecoms/internet-access/index_en.htm

Overigens zijn er zorgen over de beschikbaarheid van het Internet als drager van veel sociaal economische activiteiten. Commerciele marktpartijen hebben geen/weinig incentive om te investeren in de nodige redundantie – dat zijn immers ‘onnodige’ kosten – en het is de vraag of op Europees niveau investeringen nodig waarmee betere beschikbaarheid kan worden gerealiseerd.

1 like

Zou kunnen @Michael. Een combinatie kan natuurlijk ook, zeker met open standaarden. :grinning:

Ze kunnen daar wel over nadenken maar onderhand worden wij met z’n allen gedwongen om proprietary services te gebruiken. Als je bij werk.nl binnenwandelt willen ze heel erg graag dat je een linkedin- en/of facebook account aanmaakt. Alles en iedereen wil via Whatsapp met je communiceren: gemeentes, rijk, talloze bedrijven.

Als de belastingdienst ‘veilig’ wil communiceren met bedrijven dan moet dat sinds enige tijd met certificaten. In principe een uitstekende zaak. Maar in plaats van dat ze die zelf beschikbaar stellen moet je daarvoor naar ‘de markt’. Voor certificaten bestaat die uit drie of vier partijen die er dus gewoon 750 euro per 3 jaar voor kunnen vragen.

Overheid en bedrijfsleven zullen altijd voor de goedkoopste oplossing gaan. Maar uiteindelijk betalen wij daar met zijn allen een hoge prijs voor aan ‘de markt’, zowel in echt geld als ook moet onze gegevens. En ik zie dat ook niet echt veranderen in de toekomst.

Ik denk dat er ook bij overheden steeds meer bewustwording is, en dat het wat dat betreft zich positief ontwikkelt. Steeds meer overheidsfunctionarissen snappen privacy problemen, en snappen dat ze zich aan de wet moeten houden. Ik zie wel degelijk een beweging in de goede richting.

Dat ondernemers zich sinds kort zouden moeten identificeren met gebruikmaking van authenticatiediensten van ‘de markt’ heeft velen verbaasd. Er is een compensatieregeling voor de kosten, die overigens relatief laag zijn. Waarom de overheid voor deze constructie gekozen heeft is me een raadsel.

Er is genoeg aan te merken op de overheid, en er zal best nog wel wat te verbeteren zijn, maar de richting is goed denk ik. Overigens zijn authenticatiemiddelen als DigiD ook niet gratis, en zeker niet als je het beveiligingsniveau ‘hoog’ nodig hebt. Dan moet je een nieuwe identiteitskaart aanschaffen met PIN.

In het geval van mijn boekhoudende vrouw betekende het aanvragen van uitstel voor haar klanten (enige tientallen) tot 5 jaar geleden een briefje naar de belastingdienst. Dat kostte 1 postzegel en 30 minuten tijd voor het opstellen van het schrijven.

Nu moet er elke 3 jaar een certificaat bij (in haar geval) KPN geregeld worden. Kost 600 euro ex. BTW per 3 jaar. Plus eens in de 3 jaar het installeren van dat certificaat. En dan moet ook dat uitstel zelf natuurlijk ook nog geregeld worden. Hetzij met een speciale module in je aangiftesoftware, of, bij gebrek daaraan via, u raad het al, een derde partij via wiens systemen je dat voor 90 euro ex. btw per jaar kunt doen. Veel meer werk en veel meer geld.

Mijn vrouw klaagt niet (behalve over het feit dat ze de techniek hierachter niet begrijpt maar die laat ze dan maar aan mij over :slightly_smiling_face:) en ook collega’s van haar slikken in plaats van stikken.

Ik echter vind het een mooi voorbeeld van een overheid die, in plaats van zelf een degelijke oplossing te fourneren, dit min of meer over de muur gooit en het voor meer moeite en meer geld aan de markt overlaat. En zo zijn er meer voorbeelden.

1 like

De verkiezingen komen eraan dus we kunnen nu met het rode potlood laten weten welke kant we op willen. Het topic keuzehulp is opgestart voor meer informatie

Er zijn geruchten dat Samsung NXP zou willen overnemen :frowning: Mogelijk is een CPU gebaseerd op RiscV een betere ontwikkeling.