Whitelisten email niet mogelijk?

Ik blijf iedere dag mail moeten vissen uit de spambak. Als ik aangeef “dit is geen spam” komt er de dag erna opnieuw mail in de spambak terecht. Bij KPN4all heb ik nooit iets moeten doen met whitelisten, met Freedom kan ik blijkbaar niet eens aangeven dat een verzender geen spam is.

Wat doe ik fout?

TLDR; Spamscore lijkt/is bij Freedom vooral een inhoudelijk technische afweging. Maak een mail regel voor adressen die je toch in je inbox wil. Eventueel kan je de Helpdesk vragen om in jouw probleem te duiken. Op Freedom Internet kun je instellen wat/wel niet spam is.

Interessant om hier 's over na te denken en te tokkelen. Ms dat iemand, er meer van weet.
Hieronder mijn verdere uitleg en leuk om dan in discussie te (onder)zoeken of dit hout snijdt.


Zover ik weet is de Webmail van Freedom gebaseerd op Roundcube(client) van Soverin die intrinsiek geen Spam-(af)weging doet op grond van - subjectieve - black/whitelists.
Ik zou zeggen, maak een mailregel die de inkomende mail op grond van adres dan keihard verplaatst naar je inbox.

Dat xs4kpn de Spam(assasin)-afweging wel deed/doet op grond van “mailadres” is dan vooral een (wat domme) ontwerpkeuze. Dat ‘we’ dit - bad/good mailsite - zo ingemasseerd gewend waren, besef ik nu ook.
Inhoudelijk is het onterecht om ‘iets’ op puur grond van alleen mailadres (of domein) te laten kenmerken als spam. Je komt dan in de verkeerde discussie terecht die gaat over de beleving.
Dat die Mail (on)gewenst is, is nl heel wat anders en meer een verhaal dat (jij/ik als) de ontvanger die mail al of niet zo (be)ziet.

Hieronder een uitleg van hoe de Spam(af)weging plaatsvind, als zichtbaar in de (hier geanonimiseerde) mail headers:

X-Soverin-Spam-Status: Yes, score=5.48
X-Soverin-Spam-Level: *****
X-Soverin-Spam-Bar: +++++
Authentication-Results: mx.soverin.net;
	dkim=none;
	dmarc=fail reason="No valid SPF, No valid DKIM" header.from=xxxx.xx (policy=quarantine);
	spf=none (mx.soverin.net: domain of xxxx@xxxx.xxxx.xx has no SPF policy when checking xxx.xxx.xx.xx) smtp.mailfrom=noreply@xxx.xxx.xxx
X-Rspamd-Pre-Result: action=add header;
	module=dmarc;
	Action set by DMARC
X-Soverin-Spam-Result: default: False [5.48 / 15.00];
	MX_MISSING(3.50)[];
	DMARC_POLICY_QUARANTINE(1.65)[xxxx.xx : No valid SPF, No valid DKIM,quarantine];
	MV_CASE(0.50)[];
	MIME_GOOD(-0.10)[multipart/alternative,text/plain];
	MAILLIST(-0.10)[generic];
	MANY_INVISIBLE_PARTS(0.05)[1];
	HAS_LIST_UNSUB(-0.01)[];
	MX_GOOD(-0.01)[];
	R_SPF_NA(0.00)[no SPF record];
	NEURAL_SPAM(0.00)[0.688];
	R_DKIM_NA(0.00)[];
	ASN(0.00)[asn:xxxxxx, ipnet:xxx.xxx.xx.0/24, country:NL];
	MIME_TRACE(0.00)[0:+,1:+,2:~];
	FROM_EQ_ENVFROM(0.00)[];
	HAS_REPLYTO(0.00)[xxxxx@xxxx.xxxx.xxx.nl];
	RCVD_COUNT_TWO(0.00)[2];
	FROM_HAS_DN(0.00)[];
	REPLYTO_EQ_FROM(0.00)[];
	ARC_NA(0.00)[];
	RCVD_TLS_LAST(0.00)[];
	TO_MATCH_ENVRCPT_ALL(0.00)[];
	TO_DN_NONE(0.00)[];
	PREVIOUSLY_DELIVERED(0.00)[xxxx@xxxx.nl]
	RCPT_COUNT_ONE(0.00)[1];
	MID_RHS_MATCH_FROM(0.00)[]
X-Spam: Yes

Vooral de eerste & laatste regel lijkt mij interessant dat mail als uitkomst cq. in afweging wordt gezien als spam.
Hier zie ik bv dat omdat “MX_MISSING” (geen DNS record voor/van de afzender), de mail kenmerkt als Spam. Hoe exact de "X-Soverin-Spam-Bar: " (4 of meer + = spam) dan weer wordt gemaakt is mij soms ook duister.

Aanvulling: je kunt zelf op Freedom Internet, instellen vanaf welke waarde iets iets wordt gezien als spam.

Screenshot: mijn Freedom, Whitelist.

Je bedoelt de optie dat je in de webmail van jouw vorige provider het spamfilter kon leren wat spam is en wat niet?
Het filter keek ook wat je via b.v. Thunderbird in de spam map gooide en registreerde dit als spam.

In jouw geval, zou het een idee zijn om mails die je terug zet naar de inbox een teken voor het filter moet zijn, dat het geen spam is.

Precies. Maar de volgende dag moet ik dezelfde mails van dezelfde afzender (o.a. cronjobs) opnieuw uit de bittenbak vissen. Ieder mailtje signaleer ik met “geen spam”. Maar de volgende dag…

@Geertjan, misschien een tip om de SPAM-afweging eens in detail na te kijken (zie het voorbeeld hierboven) om uit te pluizen waarom die cronjob-mails steeds weer als SPAM worden gezien?

Ik ben het eens, dat het filter zou moeten ‘leren’ dat het géén spam is.
Maar misschien is er een manier om de mails zódanig te verzenden, dat ze wèl doorkomen.