Aliassen bij mijn domeinaam

Het valt me op dat 2 email adressen van mijn domein naar Soverin gaan.
En ze zijn al vanaf het begin al, status Pending.
Wie weet hier meer over?

Dit is ws een los domein dat in de begindagen bij/naar Freedom is ondergebracht.
Ik zou een mailtje sturen naar de helpdesk zodat zij dit recht (laten) zetten.

Ik heb in het begin helemaal geen domein gehad bij Freedom
Heb het later pas aangemaakt, toen ik een mooie naam vond.
Heb nog steeds elders een ander domein voor de mail en zo.

OK, is dat domein bij/via (mijn)Freedom aangemaakt of is dat domein later vanuit elders naar Freedom toe verhuisd ?

In het eerste geval kan ik mij indenken dat Soverin - die immers de beherende ‘techniek’ verzorgt - zich als “registrar” vermeld daarmee zeg maar de contact/abuse-taak heeft.

Terzijde, denk ik, dat Freedom beter zich niet gaat bemoeien met domeinbeheer en alles dat aangaande beter bij Soverin blijft beleggen die immers alle - ook organisatorische - faciliteiten heeft.
Anders krijg je iets raars dat bv een domeinklacht bij abuse-Freedom binnenkomt die niet anders dan die met/naar Soverin moet schuiven (die immers qua techniek de log -en instellingen beheert).

NB: ik bedenk net dat je spreekt over mailadressen, kan of heb je die zelf ingesteld ? Wat gebeurd er als je die verwijderd ?

Het is een domein dat ik bij Freedom aangemaakt heb.
Een nieuwe nieuwe ongebruikte naam.

Het gaat me niet om, dat Abuse naar Soverin gaat.
Het zijn niet verwijderbare adressen.
Ik vind dat Pending zo raar.

OK helder, dan zal je toch bij de helpdesk moeten zijn om die status te laten controleren en te verwijderen.

NB: waar je je dus aan stoort is het woordje pending en vermoed dat Soverin nog wat te doen heeft om dit op jouw mijnFreedom (weg te filteren) goed te zetten.
Check even met “whois domeinnaam.xx” hoe het nu qua DNS staat ingesteld.

T.i. Sovering werkt intern met queuein-processervers die ingestelde zaken (asynchroon) moeten afhandelen zoals bv instellen van attributen.
Het kan goed zijn dat ergens eerder iets is/was omgevallen en de status dus niet/nooit meer vanzelf zich zal herstellen.

Ik heb exact hetzelfde met die twee aliassen, pending en niet te verwijderen. En het betreft hier een nieuw domein dat gewoon via 'mijn freedom" is aangemaakt, ruim een jaar geleden.

Ook hier een mail naar de helpdesk is meest zinvol, de rest van waarom is speculatie.


De status aanduiding heeft imo geen echte gebruikers betekenis. Er zijn hier bij ons meerdere Soverin domeinen die hetzelfde - pending - (b)lijken te hebben. Anderen hebben weer zoals het hoort status “Active”.

Bij Soverin en dus ook Freedom, wordt standaard sws op elk eigen “domein” standaard een “abuse” en “postmaster” aangelegd met Soverin als contact.
Wat je zou kunnem proberen is een klachtmail te sturen op/naar je eigen domein-alias die dan automatisch bij soverin zal komen en tzt wel zal worden beantwoordt.

Oorzaak lijkt mij te liggen in dat het orderproces allerlei taken wegschoot naar processervers en het “mijnFreedom/Soverin” webscherm gebruikte voortgang te checken. Zou het opnieuw ontworpen moeten worden zou een bedrijf beter kunnen kiezen om het procesbesturing los te koppelen van de informatie die gebruikers daarover krijgen (of zien)…

In het begin van Freedom was het trouwens wel leuk om tot in detail het - ook het financiële - bestelproces van mijn freedom account bij Soverin te kunnen volgen en instellingen daarvan te wijzigen door met mijn freedom useraccount op “mijnSoverin” in te loggen. Die achterdeur is inmiddels gesloten.

Best kans als je beheer op eigen naam zet, het wel veranderd kan worden.

Net nog even nagekeken. Mijn nieuwe(re) domeinnamen zijn en worden qua abuse en postmaster naam vastgekoppeld aan mijn freedom.nl (hoofd)account.

De wat oudere domeinen van inmiddels doorgevoerde verbeteringen, (b)lijken nog gekoppeld te zijn aan soverin.net met soms idd status pending.

De abuse e/o postmaster koppeling van een domein zijn zelf niet te veranderen.