Alliantie Freedom en vergelijkbare ISPs

Is er al een idee voorbijgekomen dat Freedom in een soort alliantie terechtkomt met ISPs in andere landen die vergelijkbaar zijn qua opzet?

Een voorbeeld is A&A in het VK: https://www.aa.net.uk/ (zie ook het blog van de eigenaar: https://www.revk.uk/)
Ik werd op deze ISP gewezen toen ik een keer over Freedom sprak. Wellicht zitten er meer van zulke ISPs in andere landen en zou samenwerking voordelen kunnen opleveren? Zelf zou ik het in ieder geval prettig vinden om een overzicht te hebben van ISPs in andere landen mocht ik ooit emigreren of om iemand buiten Nederland een ISP aan te bevelen.

2 likes

Beste @jschwart ,
niets houdt ons tegen om hier -in jouw item- buitenlandse ISPs toe te voegen, zodra we er eentje vernemen.
De medewerkers van :spraydot: Freedom.NL zelf zijn al hard zat bezig met het verder uitbouwen van deze provider en alle services.
Iedereen zal blij zijn met alles dat wij hier op de Community al voor mekaar krijgen.
Jouw kwestie is daar een goed voorbeeld van !

En … àls we dan toch een lijstje gaan maken,
vermeldt dan bij elke provider wáárom die zo goed is
(structuur, statuten, geleverde-kwaliteit, enz.)

Kom maar op, mensen …

1 like

@jschwart

Freedom heeft laten doorschemeren dat zij door buitenlandse partijen zijn benaderd met de vraag of Freedom hen zou kunnen helpen bij het opzetten van een soortgelijke structuur. Ook is kenbaar gemaakt dat dit voor de toekomst niet uitgesloten is, maar dat men eerst zelf verder wil opbouwen en uitbouwen (of woorden met gelijke strekking).

Je vraag heeft me wel nieuwsgierig gemaakt. Mag ik vragen welke directe voordelen je op dit moment ziet voor Freedom Internet in het vormen van een alliantie met andere ISP’s en afgezien van bestaande samenwerkingen?

In welke punten zouden ze gezamenlijk kunnen optrekken zonder dat dit tegen de bestaande corporate charter in zou gaan en met behoud van de onafhankelijkheid van investeringen en de bestaande flexibele organisatie?

1 like

Volgens mij kan dat …

bijvoorbeeld in het doorgeven van initiatieven zoals rechtzaken, enz.
(Hier op het forum worden dat soort dingen ook vaak genoemd; dat is geen inbreuk op de privacy.)

Verder kan :spraydot: Freedom (èn kunnen klanten ook) buitenlandse organisaties uitleggen hoe juist de structuur van Freedom.NL met Bits of Freedom en Stichting Appeltaart er voor zorgt, dat de fout uit het verleden niet meer mogelijk is. “Wij” kunnen niet zomaar meer worden verkocht/overgenomen. Freedom kan zich daardoor onafhankelijk gedragen, zonder angst voor de geldschieters/aandeelhouders.

(om mijn reactie kort te houden, laat ik het hier even bij; misschien valt mij later meer in)

1 like

Als het gaat om apparatuur en privacy is er nog winst te behalen. Zowel aan de infrastructuur kant als aan de eindgebruiker klant mist er over het algemeen vaak informatie, ook met name source code. Zo’n alliantie zou dit aan de orde kunnen stellen en bijvoorbeeld met AVM kijken hoe er meer vrijgegeven kan worden of met andere partijen die nu al meer inzetten op OpenWRT of zelfs libreCMC (of zelf een hoofdrol nemen in die ontwikkeling). Welke apparatuur er aan de Freedom kant staat weet ik niet, maar ik verwacht dat daar hetzelfde speelt.

Ook in het algemeen kennis uitwisselen tussen gelijkgestemden lijkt me gunstig.

Van AVM heb je niet veel te vrezen, die vallen onder de Duitse privacy wetgeving, en dat is de strengste ter wereld. En de oprichters zijn ook nog steeds de eigenaren.

De source is voor zover dat aangepaste opensource betreft ook vrij beschikbaar. Er zijn alleen een aantal firmware blobs closed source, maar dat loop je bij meer producten tegenaan, zelfs zelfbouw heeft daarmee te maken, denk alleen maar aan netwerk kaarten.

Als het gaat om allianties is mijn inschatting dat al vele zaken zijn geregeld door de organisatiestructuur, de bestaande samenwerkingen die al jaren teruggaan en de kennis/netwerken die in ruime mate aanwezig is en ook direct aanspreekbaar via de onafhankelijke Raad van Advies.

Qua hardware zal Freedom kunnen leunen op de samenwerkende partners, ook daar waar het aankomt op juridische zaken (bijv. via NBIP), schaalvoordelen zijn m.i. dan op dit moment niet relevant.

Een voorzet voor allianties (dicht bij huis) die ik van toegevoegde waarde zou zien:

  • met mobiele hardware provider (v.b. Fairphone, Hallo Welt Systeme)
  • met mobiele abonnementen en SIM (v.b. Voys)
  • met twee toegewijde open-source OS platformen
  • specialisten in gevoelige sectoren (v.b. Privacy by Design/IRMA, SURF)

Of het Freedom Internet moet zijn of een andere overstijgende partij die de belangen kan dienen is dan wat mij betreft een bijzaak. Werkelijke grote veranderingen en acceptatiegraad zie ik namelijk pas gebeuren als bijvoorbeeld de EDRi de benodigde middelen en (juridisch)mandaat krijgt om een sterke onafhankelijke partij in het leven te roepen die inmiddels grote- maar versplinterde open-source communities, nationale privacy-voorvechters, hardware- en softwareleveranciers, Internet Service Providers, Infra-partijen, etc. bij elkaar kan brengen in het economisch en maatschappelijk belang. Het Internet is een algemeen goed en hoort niet in puur commerciele handen te zijn.

Pas wanneer niet iedereen tegen-beter-weten-in op eigen eilandjes blijft om het eigen wiel te blijven uitvinden voor niche markten en uit dit beetje alle winst wil persen, maar bereid is een vuist te maken door (mobiele) hard- en software breed inzetbaar en naadloos op elkaar aan te laten sluiten en via een onafhankelijke organisatiestructuur (zoals Freedom/Appeltaart) weten te borgen ontstaat een bestendige en moreel verantwoorde alliantie waar niemand omheen kan, zelfs de big-tech niet. Gebeurt dit niet dan zullen partijen 1-voor-1 worden opgeslokt of uit de markt worden gewerkt. De sterkte van deze alliantie bepaalt ook de bereidheid hiervoor te innoveren (denk bijv. ASML, universiteiten, CERN, etc.).

Eerst samenvoegen op hard- en softwareniveau waardoor een brede maatschappelijk verantwoorde alliantie ontstaat dat kan rekenen op een breed vertrouwen en de moeite waard zal zijn om gerechtvaardigd, gesubsidieerd publieke gelden en externe investeringen (denk certificaat/obligatie structuur) in te laten stromen voor product- en dienstenontwikkelingen. Deze financiering en ontwikkelingen zouden alleen plaats moeten vinden voor de geselecteerde open platformen met de meeste lange termijn levensvatbaarheid, interoperabliteit en democratische waarden bezien vanuit de gebruiker (denk bijv. Public Stack).

De structurele vorm en bestendige financiering kan vervolgens voor een flinke aantrekkingskracht zorgen voor een centraal, strategisch en betaald ontwikkelaars- en supportplatform die gericht zijn op de geprioriteerde hard- en software keuze. In plaats van bestaande houtje-touwtje-structuren ontstaat er dan een krachtige en waardige tegenhanger die grondrechten kan waarborgen, uniforme en hoogstaande producten- en diensten levert die het vertrouwen van gebruikers kunnen genieten en terugwinnen.

Noem me een idealist.

Zonder actieve idealisten was :spraydot: Freedom er nooit gekomen.
Idealisten zijn een vliegwiel waardoor er altijd weer wordt gewerkt aan vooruitgang.
Dus ik noem jou graag een idealist. Dat mag je van mij positief uitleggen.

Over het item:
Doordat velen hier hun gedachtes en ideeën spuien over een alliantie tussen Freedom en …
Daardoor komt dit wèl dichterbij.
En of het dat Freedom, Appeltaart of Bit-Of-Freedom moet wezen die gaat samenwerking; dat is volgens mij een latere invulling.

Blijf je brein gebruiken voor idealen !

AVM doet wellicht haar best, maar kan ook niet alle problemen aanpakken. FOS mist verscheidene zaken als je iets dieper graaft. De huidige VPN oplossing werkt bijvoorbeeld nog met oudere encryptie (in strongSwan “ja ik wil echt deze oude onveilige dingen gebruiken” moet je aanzetten om met de FOS VPN te kletsen).

Helaas missen ook sources van verschillende drivers en de sources van vrijwel alles wat er bovenop draait. Dat is niet te vergelijken met OpenWRT waarbij een blob de uitzondering is. (libreCMC bevat geen enkele blob.)
Het zou een enorme stap zijn als AVM meer sources van onderdelen zou vrijgeven.

De OpenWRT ontwikkeling op Fritzboxen loopt overigens gestaag verder. Met Freetz-NG kan je al veel, maar ook de ontwikkelaar daarvan kijkt nu graag mee met de OpenWRT ontwikkelingen :wink:
Ik hoop ook dat AVM uiteindelijk voordelen zal voelen als hun apparaten goed werken met OpenWRT en er meer animo komt om in die hoek bij te dragen.

1 like

Er zijn dingen die duidelijk beter kunnen, maar dat ligt ook deels aan de Duitse cultuur, die extreem behoudend is.

Al zou op zich “auf eigene Verantwortung” ondersteuning voor openwrt wel een sprong voorwaarts zijn.

1 like

Wanneer het aankomt op het vormen van allianties moet ik steeds denken aan het artikel waaraan @subbink onlangs op heeft gewezen.

Al eerder had ik Hubert’s uiteenzetting over het Broodrooster geplaatst op dit forum, maar zal het in dit kader nog even delen:

Hoe kan het dat wij in Europa niet in staat zijn om een eigen digitale soevereiniteit af te dwingen met eigen diensten en producten? We hebben de infrastructuur, de mensen, de kennis en kunde en wat al niet meer.

Natuurlijk zijn er Europese initiatieven en ook Nederlandse organisaties zoals Waag proberen inzicht te krijgen in hoe de maatschappij zich (geleidelijk) kan laten sturen richting open oplossingen. Deze partijen zoeken de mogelijkheden binnen het bestaande en toekomstige speelveld op. Zo kijk ik met belangstelling kijk ik uit naar het moment dat het project Thorp publiek zal gaan.

Op dit moment lijkt het erop dat er geen eenduidig standpunt komt en er geen partij of samenwerkingsverband is dat een soeverein systeem wil of durft op te pakken. Hier zie ik mogelijkheden voor een (toekomstige) samenwerking van Freedom Internet met andere ISP’s om een tegenhanger te gaan vormen voor AWS en aanverwante diensten die wel kan voldoen aan onze normen.

2 likes

Een goed begin en moment om het FairTec naar Nederland te halen en door Freedom c.s. te laten faciliteren?

1 like

Dit is ook een kwestie van gebrekkig beleid en wetgeving. Er zou afgedwongen moeten worden dat kritieke infrastructuur (zoals noodoproepen) op infrastructuur draaien zonder bedrijfsgeheimen. Dit impliceert het delen van zaken als sources van de gebruikte software wat nu mist.

Dat zou denk ik goed passen. Ik heb er nog maar weinig ervaring mee, maar ik zie wel dat ook mobiel internet voor veel mensen belangrijk is en Freedom heeft daar nog geen oplossingen voor.

Goed te zien dat Freedom ook betrokken is! Het zou makkelijk zijn als Freedom dan ook een Matrix dienst kan aanbieden.

Een samenwerking met onze Zuiderburen? Mailfence met gelijksoortige doelstellingen, onderdeel van ContactOffice.