AP waarschuwt tegen centrale opslag paspoortgegevens

Was het niet zo dat er ooit bij het invoeren gegarandeerd werd dat vingerafdrukken nooit centraal opgeslagen zouden worden…

Glijdende schalen bij de overheid staat altijd hoog op de lijst…

1 like

Ik vrees dat door alle toegenomen mogelijkheden van (in/direct) koppelen, het al een verloren slag is om je identiteit te bezitten.

Wil (of moet) je deelnemen aan onze samenleving zul je daarvoor ergens geregistreerd worden. Decentralisatie vormde een stukje bescherming voor het individu dat met toegenomen snelheid van koppelingen, en makkelijke toestemmingen, een farce is geworden.

Het is en blijkt ook erg lastig om te discussieren over beschermen van de eigen privacy omdat voorstanders uitgaan van (uit)gezochte voordelen en niet willen/kunnen begrijpen dat dit anderen - ongeacht hun redenen - benauwt.
Zg. “tegenstanders” van die verplichte openheid worden als snel vermaakt tot dat ze iets te verbergen hebben en dus in dat narratief weggedrukt, - bijna - tot verdacht(e) gemaakt.

Ik hoop dat met de wijziging de burger het ook beter mogelijk wordt dat de betrokken burger, zelf de mogelijkheid heeft om op te kunnen vragen wie & waarom & wanneer, de identiteitsgegevens heeft geraadpleegd.
Het voordeel van een centraal register is dan weer dat het opvragen daarvan weer wat makkelijker is te realiseren.

1 like

Er wordt ook meer en meer gewerkt aan de mogelijkheden tot het real time volgen van personen.
ANPR camera’s die alles opslaan wat langs de lens komt
OV-Chipkaart laat een redelijk reizigers beeld zien voor degenen die niet met eigen vervoer gaan.
IP/Telefoon nummer database geeft evt. meer inzicht in de gezichten bij datacom. via netwerk & telefonie

En binnenkort (staat in de voorgenomen planning) centraal aanmeldpunt voor alle bank transacties vanaf een bepaald bedrag
Bij in werking stelling zal dat nog EUR 100 zijn, maar ik vermoed dat met een bestuurlijke maatregel dat ook naar EUR 0,01 kan zakken,

Hoe lang duurt het nog tot de personen automatisch gevolgd worden met video surveillance op straat? Er zijn al delen van steden waar video surveillance is.

Alles natuurlijk in het kader van veiligheid, de vraag is alleen veiligheid voor wie precies.

1 like

Zoeken naar verdachte tussen allen onschuldigen is het zoeken naar de spreekwoordelijke speld in de hooiberg…
En in plaats van dat ze hun zoekmethode verbeteren, maken ze de hooiberg veel en veel groter…

2 likes

Het bizarre is dat het publiek er zelf om vraagt omdat men serieus overtuigd is dat dit de eigen veiligheid bevordert en niet in de gaten hebben dat dit persoonlijke identiteit de vrijheid ontneemt.

Er spelen in dit draadje wat zaken door elkaar, lastig om dan genuanceerd te blijven reageren vind ik.

 1. Centrale opslag van paspoortgegevens:
 • Natuurlijk is het risico voor grootschalig misbruik bij centrale opslag groter dan bij decentrale opslag. Dat geldt voor zowel extern misbruik als misbruik door overheidsinstanties (AIVD etc.).
 • Bij centrale opslag is beveiliging eenduidiger dan bij decentrale opslag. Ik verwacht dat bij centrale opslag de beveiliging op een hoger niveau te realiseren is. Niet elke gemeente is in staat om informatiebeveiliging op afdoende niveau te garanderen.
 • Ik ken het wetsvoorstel niet en ook niet de inhoud van de bezwaren van Raad van State en AP. Maar ideeën zoals PtrO voorstelt over uitbreiding van mogelijkheden van de burger voor inzage wie & waarom & wanneer de identiteitsgegevens heeft geraadpleegd alleen bij centrale opslag realiseerbaar zijn.
 1. De toenemende behoefte bij overheden veiligheid risico’s te voorkomen door massa surveillance via allerlei technische middelen, soms in eigen beheer en soms in beheer van commerciële aanbieders van diensten.
 • Is centrale opslag van paspoortgegevens hier onlosmakelijk mee verbonden? Is de overheid voor centrale identiteitsgegevens al ruimschoots voorzien van middelen via de BasisRegistratie Personen (BRP)
 • Als het gaat om de specifieke biometrische paspoortgegevens is koppeling aan die BRP zeker een aandachtspunt. Ik hoop dat de RvS en AP hun pijlen met namen daarop richten en bereiken dat bij een (in mijn ogen veiliger) centrale opslag van die biometrische persoonsgegevens het gebruik goed geregeld en aan banden gelegd wordt.
 • Zeker worden de mogelijkheden mensen real time te volgen steeds groter en eenvoudiger. Als individu kan je je daar niet of nauwelijks aan onttrekken. En zodra de technische mogelijkheden er zijn zullen ze ook ge(mis)bruikt worden. Dan is tegenmacht vanuit instituten zoals RvS en AP onmisbaar. Alleen als die tegenmacht daadwerkelijk iets voorstelt en (daad)krachtig en onderlegd genoeg is kan de burger beschermd worden (en dat is ook veiligheid) tegen de gevreesde surveillancestaat.

Ik zou die tegenmacht graag helpen met de bescheiden kennis en middelen waarover ik beschik, samen met anderen die zich ook zorgen maken.

1 like

Goede samenvatting, alleen is het niet alleen centrale opslag van paspoort gegevens. Er worden steeds meer portalen ingericht voor andere informatie.

 • Er is al het CIOT, meldpunt of ISP & Telecom bedrijven van actuele persoonsgegevens. (beschikbaar stelling van IP adressen en telefoon nummers).
 • Vergelijkbaar wordt er iets opgetuigd voor bank transacties. Vooralsnog met een ondergrens van EUR 100,-- maar bedragen zijn vaak met een maatregel van bestuur ipv. een wetswijziging aan te passen, dus dat kan heel snel op EUR 0.01 gezet worden.
 • Er wordt steeds meer druk uitgevoerd om alle transactie elektronisch te gaan doen. (verdwijnen van cash geld).
 • Banken voeren druk op om alle transacties alleen nog via Google / Apple telefoons uit te voeren.
 • (Kleuren)Printers drukken hun serienummer vele malen op elke pagina.
  Vooralsnog hoeven locatie gegevens door Telecom providers alleen op verzoek getoond te worden…
  Er zijn dus wel meer zaken waar de het huidige (en recente) kabinetten wat door dreigen te slaan.

De overheid heeft de laatste tijd laten zien dat ze pas door RvS of zelfs nog later via EU recht pas “laten” terug roepen.
En vaak als respons zorgen voor wetgeving die met terugwerkende kracht ingaat en de foute handelswijze dus witwast.

Maar dat gaat ook breder… Safe Harbour (een vergiet), wordt Privacy Shield (even lek), wordt nu DPF met een executive order… dat is geen aanpassing van een verdrag of wet… kan dus ook zo herroepen worden. Daar heeft AP vziw weinig over gerept.
Nederland maakt inmiddels deel uit van de uitgebreide Five-Eyes nl de Nine-Eyes uitwisseling van data door Inlichtingen organisaties zonder heel veel toezicht. ( Five Eyes - Wikipedia )
Waarbij in de nieuwe versie van de WIVD een belangrijk deel van het beetje toezicht dat er was ook geschrapt wordt, wat zou er ook mis kunnen gaan. Ik denk dat overheidstoezicht inmiddels verder gaat dan ze in de DDR en Roemenie ( Ceaușescu ) van durfden te dromen.

2 likes