Certificaten Freedom

Ik heb 4 certificaten van Freedom Scale-up 2021. Totale waarde € 1000. Is er iemand genegen deze over te nemen? Ze worden in de toekomst vast en zeker meer waard!

Bij mij doemt de vraag op:
Zijn er geen regels aan het verhandelen van deze certificaten ?
Of mag je ze vrij verhandelen ?

Wil je dat er nog even bij vermelden? Lijkt me handig voor de koper van deze 4 certificaten … …

Uit het contract:

“de Certificaten door de Projecteigenaar aan de Crowdfunder
zijn uitgegeven kan een daaropvolgende overdracht van de Certificaten slechts rechtsgeldig plaatsvinden door middel van (i) een schriftelijke overeenkomst tussen Crowdfunder en diens rechtsopvolger (ii) op 31 juli of 31 december van enig kalenderjaar na 2021 (iii) mededeling door de (voormalige) Crowdfunder en diens rechtsopvolger aan de Projecteigenaar per aangetekende post van de overdracht van de Certificaten binnen 2 weken na overdracht waarbij de rechtsopvolger verklaart onvoorwaardelijk met de inhoud van de Overeenkomst akkoord te gaan (iv) en de overige voorwaarden als opgenomen in de Administratievoorwaarden.”

“Het bestuur van de Projecteigenaar houdt een register waarin de namen en adressen van alle houders van Certificaten zijn opgenomen. Het register wordt regelmatig bijgehouden. Crowdfunder is verplicht ervoor te zorgen dat zijn correcte adres en gegevens bij de Projecteigenaar bekend zijn. Het bestuur van de Projecteigenaar verstrekt desgevraagd aan de Crowdfunder gratis een uittreksel uit het register met betrekking tot zijn recht op Certificaten. Het bestuur van de Projecteigenaar legt het register ten kantore van de Vennootschap ter inzage voor de Crowdfunder, alsmede voor de Vennootschap. Voor de overige bepalingen omtrent het register van certificaathouders wordt verwezen naar de aministratievoorwaarden.”

Volgens mij zijn de certificaten nog niet verhandelbaar.

Zie ook:

Als iemand een koper vind kunnen wij wel de administratie aanpassen. De financiële afhandeling zal men onderling moeten regelen. Dat kunnen en mogen wij niet faciliteren. Dus als koper en verkoper zich melden via crowdfunding@freedomnet.nl en beiden akkoord zijn dan kunnen wij het aanpassen.

1 like

Dit lijkt me een mooie en werkzame oplossing !
Dank voor de inzet.

Ik vind het wel leuk om die 4 certificaten van je over te nemen voor € 1000,-. Ik heb je een PB gestuurd.

Ook ik heb er 2 te koop t.e.a.b.
Graag reageren via een persoonlijk bericht met daarin de geboden prijs per certificaat.

In een topic een tijdje geleden (https://community.freedom.nl/t/aandelen-freedom-kopen) gaven @KoffieNu @Optimus en @pa4wdh aan mogelijk ook wel interesse te hebben.

Ik wil niet direct “alles” wegkapen en anderen ook een kans geven om een stukje Freedom te kopen. Maar mocht over zeg 2 weken niemand interesse getoond hebben en je wilt nog steeds van de certificaten af, stuur me dan een PB, dan neem ik ook die 2 wel van je over voor de initiële waarde (€ 250,- per stuk).

Ik had interesse, tot ik de prijzen van die certificaten zag. Ver buiten budget.
Beleggen moet je doen met geld dat je kan missen, ongeacht hoe nobel het beleggingsdoel. De ‘kan ik missen’ ruimte is nu nog een stuk lager dan de prijs van 1 certificaat.

De initiële waarde… volgens mij moeten de certificaten wel iets meer waard zijn inmiddels gezien de groei van Freedom internet (volgens hun eigen berichtgeving).
Maar dat is een beetje het probleem denk ik, het is nog steeds allemaal een beetje ondoorzichtig.
En nu hoef ik echt niet rijk te worden van certificaten Freedom, want ik heb ze ook gewoon aangschaft omdat ik het gedachtengoed steun.
Maar het zou wel prettig zijn als er een moment komt waarop Freedom zelf eens gaat publiceren wat de actuele waarde is en begint met het aanbieden van de ‘marktplaats’ om te verhandelen.

Mijn certificaten zijn in principe verkocht. Allen hartelijk dank voor de belangstelling.
Certificaten zijn tot nu toe niet verkoopbaar. Freedom zou een platform regelen om vraag en aanbod met elkaar in contact te brengen, maar daar zijn ze tergend traag mee - het zou in 2023 klaar zijn.
Ook zou de STAK de certificaten kunnen inkopen - maar er is geen verkoopplicht. Ik kan het STAK niet bereiken omdat ik geen contactgegevens heb. Volgens Anco wil het STAK hier niet aan meewerken.

Maar goed: mijn certificaten zijn in principe verkocht. Ik ben er blij mee.

De waarde van certificaten is niet iets voor Freedom om te bepalen. Bij oorspronkelijke uitgave wel ja, maar daarna is het een “wat de gek er voor geeft” markt. Ik kan me zelfs voorstellen dat de echte waarde inmiddels juist wat lager ligt dan oorspronkelijk. Bij de eerste verkoop van certificaten was de verwachting dat in 2025 dividenduitkering mogelijk zal zijn en bij de tweede verkoop in 2022 was dat al opgeschoven naar 2026 of 2027. Ik durf best te stellen dat dat ook niet in 2026 of 2027 gaat gebeuren. Daarnaast, in 2019 had Freedom als doelstelling om eind 2020 op 25.000 klanten te zitten (bron: Freedom Internet: volgend jaar 25.000 klanten | BNR Nieuwsradio), dat is nu, ruim 3 jaar later, verre van gehaald. Er worden “slechts” 15.872 IPv4 adressen door Freedom op internet geadverteerd. En we weten allemaal dat elke klant minimaal 1 uniek IPv4-adres krijgt toegewezen, er kunnen dus, ruim 3 jaar later, nu nog niet meer dan 15.872 klanten zijn. In de praktijk zijn dat er veel minder, want onder deze 15.872 vallen ook de klanten met een subnet, de eigen infrastructuur van Freedom en reservering/ongebruikte IP-space voor (nieuwe) klanten.

Alles samenvattend denk ik dat nu die € 250 terugkrijgen nog helemaal geen slechte deal is.
Ik wil de certificaten ook niet kopen om er financieel beter van te worden, want dan zijn er echt veel betere investeringen. Ik vind het vooral leuk. Maar wellicht wil iemand anders wel meer dan € 250,- betalen. Je weet maar nooit wat de gek er voor geeft tenslotte… :wink:

1 like

Klopt niet helemaal. Ik ben ook klant en founding member vanaf het begin en later certificaten gekocht, maar nog geen aansluiting omdat we hier alleen Ziggo in de wijk hebben. Als glas aangelegd wordt (Delta fiber) dan zit ik pas op een Freedom range.

Dat klopt. Toen was er een hoop gedoe waardoor het toen uiteindelijk niet doorgegaan is. Is het nu wel gewoon mogelijk?

of het “gewoon” is, dat weet ik niet,

maar in de voorgaande reactie van @Anco biedt :spraydot: Freedom een werkbaar alternatief.

Lijkt het wel op. Voor de certificaten van @Eelkebas hebben we gisteren een verzoek voor overdracht gedaan, dat is nu in behandeling (bevestigd) en vermoedelijk krijg ik binnen enkele dagen de bevestiging dat ze zijn overgeschreven.

Mochten er meer mensen zijn, ik heb iemand die wil kopen

1 like

Ik heb dus 2 certificaten te koop :slight_smile:

Kijk eens aan! En zo heb je zomaar een platform waar je certificaten kunt verhandelen! :grinning: