De derde geheime geheime dienst van Nederland, buiten alle toezicht.

Samenvatting

Grootheidswaanzin

De overheid heeft het vertrouwen van burgers nodig. Zonder dat vertrouwen heeft ze geen echte macht - tenzij ze die met geweld afdwingt. Je zou daarom verwachten dat ze alles op alles zet om ons vertrouwen te verdienen en bewaren.

Willen we eigenlijk wel een derde geheime dienst in Nederland?

Zo niet de Nationaal Coordinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). Dat wordt duidelijk uit interne documentenHier vind je alle openbaar gemaakte documenten, in de derde bijlage van de NCTV die de minister van Justitie en Veiligheid gisteren publiceerde naar aanleiding van een Wob-verzoek van NRCLees hier het artikel van NRC. Die documenten slaan onder andere op illegale surveillanceLees hier het kritische artikel van de NRC die door de NCTV wordt uitgevoerd. Met die praktijk overtreedt de NCTV al jaren de wet. Uit de documenten blijkt dat de NCTV zich hiervan bewust is. Ook blijkt uit de documenten hoe ze met deze kennis omgaat: “doorgaan en risico accepteren”. Tot slot toont de NCTV zich in de documenten bewust van wat de mogelijke risico’s zijn van haar onwettelijke handelen: boetes, rechtszaken, politieke afbreuk en daling van vertrouwen.

Dit is niet de visie van een enkele lage ambtenaar of Einzelgänger. Een van de documenten is namelijk opgesteld namens een lid van het managementteam van de NCTV. Hoog in de boom dus. Daarmee kun je gerust stellen dat er sprake is van beleid en organisatiecultuur. Wat ons betreft zou voor geen enkele overheidsinstantie “doorgaan en risico accepteren” een optie moeten zijn wanneer duidelijk is dat haar handelen in strijd is met de wet. Zeker niet voor een organisatie als de NCTV, wiens handelen een grote impact heeft op de vrijheden van burgers en de democratische rechtsstaat.

Voor de rest zie het originele artikel

En de Minister was bezig om een carte blanche voor de organisatie te regelen, inclusief witwassen van “vage handelingen” uit het verleden.
Sinds wanneer heeft NL een “Gestapo” nodig?

Dan heb je dit nog niet gelezen zeker? Het is oorlog maar niemand die het ziet eBook, Huib Modderkolk | 9789057599811 | Alle literatuur - bookspot.nl

Dan is het antwoord niet een Gestapo oprichten maar AIVD normaal werk laten doen.
Niemand zit te wachten op een oorlog tussen overheid en bevolking, al lijkt de Overheid daar meer en meer op aan te sturen door alsmaar de bevolking als opponent te kiezen.