Email van eigen domein naar eigen domein komt niet aan

Op mijn eigen domein heb ik voor mijn huisgenoten email adressen aangemaakt. Sinds kort, als ik mail stuur naar een van mijn huisgenoten komt deze niet aan. Ook krijg ik geen foutmelding op het verzendende account. Als ik van mijn huisgenoot een mail stuur naar mijn account komt die wel gewoon aan. Een reply hierop komt vervolgens weer niet aan.
Niet te vinden in de spambox van mijn huisgenoot, bericht staat in mijn mail wel netjes in de verzonden map.
Dit gebeurt zowel in Outlook (2013) als Android mail.
Via de Freedom webinterface werkt het overigens wel goed.

/update
Als mijn huisgenoot vanuit haar Outlook mail naar mij stuurt komt die wel aan. Er zit dus iets geks in mijn Outlook en Android mail

Welke uitgaande mailserver gebruik je? Dat zou smtp.freedom.nl moeten zijn en authenticatie op SMTP op basis van gebruikersnaam en wachtwoord inschakelen.

Als de clients die mails verzenden die niet aankomt een andere uitgaande mailserver gebruiken, zal de mail geweigerd worden omdat die mailserver niet in het SPF record staat en geen geldige DKIM sleutel meestuurt. Alternatief zou nog kunnen zijn om een eventuele andere mailserver toe te voegen in het SPF record. Dan wordt nog steeds geen geldige DKIM sleutel meegestuurd, maar dat is niet zo erg (voor DMARC moet of SPF of DKIM kloppen, of allebei natuurlijk, maar het is geen vereiste dat ze allebei moeten kloppen voor correcte mailbezorging).

gebruik idd smtp.freedom.nl. Mail sturen naar “de rest van de wereld” geeft geen probleem, alleen naar mijn huisgenoot.

Raar, verkeerde uitgaande mailserver is het enige dat ik kan bedenken, al zou je dan verwachten dat het naar de rest van de wereld ook bijna altijd (als ontvanger server checkt op SPF/DKIM/DMARC) fout gaat. Dat is het dus niet. :slight_smile:

Ik denk dat we dit op de community niet kunnen oplossen, beste is dan de helpdesk even te mailen met de volgende gegevens:

 • E-mailadres afzender
 • E-mailadres ontvanger
 • Datum en tijdstip
 • Onderwerp regel van de mail

Dan kan iemand bij Freedom/Soverin even in de logs duiken om te zien wat er gebeurd.

Ik denk dat de blokkade van begin af aan in jouw (verzendende) mailclient zit.

Om Freedom inteferentie uit of in te sluiten waarbij jij/jullie beide in hetzelfde (eigen)domein zitten met de mailbox, check het volgende:

 1. Zend een mail naar een huisigenoot met jezelf op CC , voorts idem met BCC met BVO (bevestiging van ontvangst op server en client):
  – mail zal dus niet aankomen bij je huisgenoot
  – Kijk in de header welk pad jouw CC/BCC volgt. (ook handig voor de helpdesk).
  – check het (niet) aankomen ook via/in de webmail interface van die huisgenoot
 2. Doe hetzelfde met nu een alias die verwijst naar mailboxnaam van de onafleverbare huisgenoot.
  – doe idem
 3. Indien (nog) mailboxen vrij, maak even nieuwe mailbox die een huisgenoot symboliseert. Mailbox kan je later weer geheel verwijderen.
  – doe idem checks

Ben benieuwd of mail wanneer wel/niet aankomt.

aanvulling:
In de good old days kon mail simpel plat/gecheckt worden op de commandline met bv telnet naar poort 25. In modern verplichte Freedom tijden kan dit via een geschikte commandline mail client bv sendmail, ssmtp of iets soortgeljks:

echo "Subject: hello" | sendmail -v huisgenoot@eigendomein.abcd

Of indien ssmtp, werkend is gemaakt met:

ssmtp huisgenoot@eigendomein.abcd < mail.txt

Errug handig trouwens om, mits je client/os natuurlijk “ssl/certificaten” kan ondersteunen, FF snel iets te checken om te kijken of dingen nog werken.

Aanvulling2, leuk om mij er even in te verdiepen, mail kan ook via openssl worden verstuurd:

openssl s_client -connect smtp.freedom.nl:465 -crlf -ign_eof
EHLO localhost
AUTH PLAIN base64hash:userid/password
MAIL FROM: <user1@eigendomein.abcde>
rcpt to: <user2@eigendomein.abcde>
DATA
Subject: Dit is openssl gemaild
.
quit

NB: de “base64hash:userid/password” auhorisatie waarde is de gecodeerde resultante via: echo -ne "\0userid\0password"|base64

2 likes

Misschien een andere oplossingsrichting ?
Soms wordt mail, waarin de header 2 aliassen van dezelfde box zitten, tòch maar één keer afgeleverd. Dubbel afleveren is niet erg zinvol … …

Kan het zijn dat de instelling in jouw zendende mail-programma ervoor kiest om niet EN de verzonden mail EN de ontvangen mail af te leveren, en ‘besluit’ dat het bewaren van ‘verzonden-mail’ voldoende is ?