EU Digital Services Act: goed voor ons of opmaat naar censuur? Twitter werkt niet mee

Twitter has withdrawn from an EU deal to combat disinformation

Wat kunnen we van bovenstaande denken? Heeft Twitter gelijk? Sommigen zijn bang dat dit wel eens de volgende stap is naar 'n EU dictatuur die voor ons gaat bepalen of we iets wel of niet mogen zien? Hoe ziet Freedom dit en vooral de leden?

Ik vind dit, net als het blokkeren van Russia Today (RT) op dit moment, een slechte ontwikkeling.

In principe moet iedereen zijn mening kunnen geven, goed of slecht.
Het is wel belangrijk dat het platform vooraf waarschuwt dat het open is en dus voor iedereen mogelijk is zaken te plaatsen, of die nu waar of niet waar zijn.
Verder mag (moet) er wel enige regulering plaatsvinden op het gebied van oproepen tot geweld, discriminatie, sexueel misbruik/wangedrag, enz…enz…
Ik zou het beter vinden als overheden kijken naar het aan banden leggen van algoritmes en AI.
Dat zijn zaken die straks het vermogen van mensen te boven gaan (is nu al met de algoritmes van social media) en waar dus streng op moet worden toegezien.

Het werkt volgens het systeem piep. Je mag alles zeggen, maar als er iemand klaagt dat het desinformatie is (in tegenstelling tot een persoonlijke opinie) dan is de platform eigenaar verplicht te onderzoeken of de tweet een opinie is, of waarheidsgetrouwe informatie, of aantoonbaar desinformatie. Alleen in het laatste geval moeten ze er zo snel mogelijk tegen optreden.

Wat dat optreden inhoudt kan verschillen, variërend van een label “desinformatie” of het beperken van de verspreiding tot het verwijderen van de tweet. In ernstige gevallen mogen ze een account (tijdelijk of permanent) blokkeren. Als de platform eigenaar weigert mee te werken riskeren ze een boete die kan oplopen tot 10% van hun wereldwijde omzet bij een eerste overtreding. Als Twitter herhaaldelijk in de fout gaat kan Twitter op zwart worden gezet binnen de EU.

Ik verwacht dat meneer Musk wel tot inzicht komt dat vrijheid van meningsuiting iets anders is dan ondermijning van de democratie.

Daar is de EU ook mee bezig maar het duurt nog wel een kleine 10 jaar voordat daarvoor deugdelijke wetgeving is ontworpen en ingevoerd. De strijd tegen desinformatie is nu geopend met de invoering van de DSA (digital services act)

Hoi

Ik vind het begrip disinformatie een beetje vaag. De zoekeend bied niet
direct uitkomst, dus naar Wikipedia;

Als ik het goed begrijp is disinformatie dus alleen disinformatie wanneer;

  • De verspreider weet dat het niet klopt.

  • Het doel is schade te veroorzaken.

Je zou dat dan dus per geval moeten aantonen.

Vr.Gr,
Rob

Ik ben het eens met deze definitie van desinformatie.

Voor zover ik de DSA begrijp is de bewijslast minder zwaar, nl. als iedereen met eenvoudig onderzoek kan weten dat de informatie feitelijk onjuist/onwaar is, moet het platform na een klacht onmiddellijk maatregelen nemen, en is het aan de verspreider om aan te tonen dat die maatregelen onterecht of disproportioneel zijn.
Meneer Musk heeft nog tot augustus de tijd om zijn moderatiestaf, die hij onlangs ontslagen heeft, weer op te tuigen, tenzij hij het geld liever besteed aan miljardenboetes van de EU.

En inderdaad wanneer het allen gaat om misinformatie dan is de noodzaak om op te treden niet zo groot. Er zal dan ook niet zo gauw geklaagd worden dat iets onjuist is. Bij misinformatie wordt e.e.a. gewoonlijk in de er op volgende discussie opgelost.

Omdat het meer tijd/geld kost om te kijken of iets desinformatie is, zullen veel platformen dingen zonder onderzoek weghalen of zelf op voorhand niet toelaten, waardoor er cesuur gepleegd wordt.

Ieder platform moet zelf zijn afweging maken hoe te reageren op klachten over (vermeende) desinformatie. Wanneer ze zonder hun verstand te gebruiken rĂĽcksichtlos alles waarover geklaagd wordt verwijderen, kunnen ze zich zomaar uit de markt prijzen.
Dan gaan de klanten vanzelf naar andere platforms die intelligenter omgaan met desinformatie.
Wellicht een voorbode van de opkomst van Mastodon, nadat Twitter zichzelf onbruikbaar heeft gemaakt.

Eigenlijk is de titel van deze discussie niet juist: dit gaat over de EU Digital Services Act en niet over de Digital Markets Act
#moderator

1 like