Freedom start proeftuin om de digitale kloof te dichten

Freedom ziet internet als een basisvoorziening waar iedereen recht op heeft. Freedom staat immers voor een open en veilig internet, dat voor iedereen toegankelijk moet zijn. “Dat is het op dit moment niet. We hebben daarom direct toegezegd toen Stichting 48percent.org ons in 2021 vroeg mee te doen aan Proeftuin Digitaal Meedoen Westerkwartier. Dit project draagt bij aan onze missie en staat ons daarom op het Freedom-lijf geschreven.” Legt Anco (CEO Freedom) uit. De proeftuin gaat na een uitgebreid vooronderzoek nu op zoek naar deelnemers. In dit artikel leggen we je meer uit over de proeftuin.

Digitalisering zorgt voor groeiende kansenongelijkheid

Niet iedereen heeft gemakkelijk toegang tot het internet. Dit komt door bijvoorbeeld armoede, digitale geletterdheid, taal of wantrouwen. De digitalisering van de samenleving gaat zo snel, dat het voor bijna iedereen moeilijker wordt om bij te houden. De groep die niet kan meekomen in die snelle digitale wereld wordt daarom groter. Het gaat in Nederland om 2,5 tot 5 miljoen mensen. Om de digitale kloof te dichten is een concrete en effectieve aanpak nodig. Hier draagt Freedom graag aan bij. 

Steeds meer voorzieningen en diensten worden vervangen door digitale varianten. Denk aan contact met de overheid, onderwijs, zorg en (het vinden van) werk. “Uit onderzoek blijkt dat ongeveer tweeënhalf miljoen mensen moeite hebben met het gebruiken van digitale apparaten. En als je naar het grotere plaatje kijkt, dan zie ik groeiende kansenongelijkheid als gevolg van digitalisering. Daarom is het belangrijk om de digitale kloof te dichten.” licht Projectleider Pollien van Keulen van de Stichting 48percent toe. 

Wat is Proeftuin Digitaal Meedoen Westerkwartier?

Proeftuin Digitaal Meedoen Westerkwartier is één van de drie landelijke proeftuinen waarin wordt onderzocht hoe de digitale kloof kan worden gedicht. Dit gebeurt door digitale inclusie. Daarvoor zijn drie zaken van belang:

  1. Goede toegang tot het internet: Freedom onderzoekt hoe we het sociaal internetaanbod kunnen vormgeven en voortzetten ook na de proeftuin. Dit gebeurt in overleg met de beheerder van het glasvezelnetwerk. 
  2. Een werkend apparaat: alle deelnemers krijgen van de Gemeente en deelnemende partners van de proeftuin een apparaat dat ze mogen behouden ook na de proeftuin.
  3. Kennis over en hulp bij gebruik: Lokale organisaties die goed zijn ingebed in de gemeenschap bieden cursussen op een publiek toegankelijke plek. Een voorbeeld hiervan zijn de Informatiepunten Digitale Overheid (IDO) in de bibliotheek. 

Deelnemers Proeftuin 

Om de Proeftuin Westerkwartier goed voor te bereiden is het maatschappelijk middenveld ingeschakeld. Begin dit jaar is een bewonerspanel uitgevoerd waaruit volgt dat wederzijds vertrouwen en een goede informatievoorziening van belang zijn voor het laten slagen van de proeftuin. Aan de hand van het vooronderzoek is bepaald welke groep huishoudens in aanmerking komt voor deelname aan de proeftuin voor 1 jaar.  

In totaal kunnen 50 huishoudens meedoen in de gemeente Westerkwartier, provincie Groningen. De samenstelling van de huishoudens is verschillend.  

Ieder huishouden ontvangt een jaar lang:
•    Een internetabonnement van 1 Gbit/s via glasvezel voor 30 euro per maand;
•    Eén apparaat, zoals bijvoorbeeld een refurbished laptop;
•    Verschillende cursussen om de digitale toegankelijkheid te vergroten. 

Welke partijen werken mee aan Proeftuin Digitaal Meedoen Westerkwartier?

Stichting 48percent is dit project in 2021 begonnen en vroeg Freedom om mee te doen. Andere organisaties die bijdragen zijn Humanitas Westerkwartier, Glasdraad, Biblionet Groningen, Sociaal Werk De Schans, Gemeente Westerkwartier, Provincie Groningen, de Alliantie Digitaal Samenleven en het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

Wat gebeurt er in en na een jaar proeftuin?

De proeftuin is een onderzoek om te kijken waar de deelnemers behoefte aan hebben. We onderzoeken wat er goed ging en waar we aan moeten werken richting landelijke uitrol. De proeftuin duurt 1 jaar maar het gereduceerd internettarief kan 3 jaar lang worden aangeboden. We hopen met de resultaten uit de proeftuin te kunnen bijdragen aan een nationaal model. Centre for Digital Inclusion van de Universiteit Twente monitort het effect en de resultaten van de aanpak.


Meer lezen over de proeftuin/sociaal internet:

Proeftuin Westerkwartier
https://digitaalsamenleven.nl/proeftuin-westerkwartier/

Persbericht Digitaal Meedoen pakket Alliantie
https://digitaalsamenleven.nl/nieuws/digitaal-meedoen-pakket/

Plannen overheid i.v.m. sociaal internetaanbod
https://tweakers.net/nieuws/203444/staatssecretaris-wil-werken-aan-goedkoop-internet-voor-burgers-met-laag-inkomen.html


Zie het oorspronkelijke bericht op https://freedom.nl/nieuwsartikel/freedom-start-proeftuin-om-de-digitale-kloof-te-dichten
2 likes

Prima initiatief, waarbij ik enkele vragen voel opkomen:

Hoe past dit binnen de onderbezetting van :spraydot: Freedom internet ?

Welk OperatingSystem ( OS ) zit er op die apparaten ?
Vanuit privacy-oogpunt kan dat geen Windhoos of Androiets zijn.

Meestal zie je dat die cursussen Klik-en-klaar voor Windhoos of Smart-ie-foons zijn:

  • zó installeer je de app,
  • hier jouw gegevens invullen,
  • en klik dan hier om het resultaat te bereiken … …

Met helaas geen (of nauwelijks) oog voor (gratis) weggeven van de privacy van de niets-vermoedende gebruiker.

  • verder :

Nergens lees ik over mensen die de “handige” e-toegang uit privacy-principe niet willen gebruiken … … Het zijn heus niet alleen maar domme oudjes of zo.

Als iemand liever contant betaalt, moet je die dan een cursus “contactloos-Betalen-Met-Je-Pinpas” aanbieden ?

1 like

Mooi initiatief. Op zichzelf wel met tal daarbij opkomende vragen of Freedom daarin wel een (hoofd)rol moet willen spelen.

Ik vind dat Freedom zich (daar) NIET mee bezig moet houden of en hoe iemand wel of niet vaardig over een internetaansluiting kan beschikken. Typisch wat woke en politiek correct (mee)doen, noem ik dat. Staat goed op het CV.

Freedom moet in de basis, het beste keuze qua internet(+diensten) bieden tegen de laagst denkbare prijs en daarbij heel erg ver weg blijven met hoe mensen of politiek die dat willen toepassen.
Een open Internet is voor een internet dat toegankelijk en vooral in dienst en gedrag; transparant beschikbaar is zonder daarin een opinie op te dringen hoe iemand dat (laat staan gedwongen veilig) moet gebruiken.

Dit soort dingen zijn beter op zijn plaats bij een maatschappelijke stichting of hobbyclub die natuurlijk mag rekenen op de warme betrokkenheid van Freedom en haar leden.

Nog los dat ik twijfels heb of Freedom als bedrijf wel beschikt over voldoende (mens)resources. Beginnende gebruikers, kosten zeeën en gebruikers moeten kunnen rekenen op een foutloos en vooral begrijpelijke dienst.

Gelukkig mag Freedom dat zelf beslissen. En een beetje flauw om dan meteen “woke” en “politiek correct” erin te gooien. Laten we met het gebruik daarvan wegblijven hier.

2 likes

Freedom moet zich sterk maken op het open en beschikbaar stellen van diensten voor iedereen in zowel de breedte als ook de diepte, op een wijze die iemand dan zelf naar keuze kan toepassen.

Daarbij niet halfzachte en goed (be)doelende marketing redenaties gebruiken als inclusiviteit; laat staan, welke groepen in de samenleving daarin dan opvoedende hulp nodig hebben.
Laat het actief opvoeden in -en met Internet, laat staan (refurbished) apparatuur, vooral over aan welzijnsstichtingen die beter zijn geëquipeerd om 50 abbo’s tot wasdom te brengen.

2 likes

Dit topic is 14 dagen na het laatste antwoord automatisch gesloten. Nieuwe antwoorden zijn niet meer toegestaan.