Freedom tekent vóór encryptie en tegen online kindermisbruik

Freedom heeft een verklaring ondertekend om het belang van encryptie te onderstrepen. Dit doen we samen met EuroISPA. Via EuroISPA kan Freedom haar stem in Brussel laten horen. En dat doen we nu omdat het heel hard nodig is. In de verklaring verzetten we ons tegen het ondermijnen van encryptie en tegen 'client side scannen'. Dit biedt namelijk geen effectieve oplossing in de strijd tegen online kindermisbruik.


Wat is encryptie en wat is 'client side scannen'?

Encryptie is het versleutelen van gegevens. Dat kan bijvoorbeeld om een berichtje gaan dat je aan iemand stuurt. Dat heet dan end-to-end-encryptie: alleen de juiste verzender en de juiste ontvanger kunnen het bericht lezen. Verder niemand. Als jij je berichten stuurt via Signal, dan doe je dat versleuteld. Sinds kort kan het ook via big tech diensten, zoals Whatsapp, maar daar vinden we wat van. Je kunt dus privéberichten sturen en niemand leest met je mee – in principe.

Daar brengt de Europese wetgever met het wetsvoorstel verandering in. Client side scannen - dat is meelezen terwijl je een berichtje typt - wordt namelijk niet expliciet verboden.   


Waarom zou de overheid met iedereen mee willen lezen?

De Europese wetgever heeft een wetsvoorstel geschreven met het doel om het online verspreiden van beelden van kindermisbruik tegen te gaan. Kindermisbruik en het verspreiden van materiaal daarvan is een enorm maatschappelijk probleem, dus wij juichen het toe dat de EU dit aan wil pakken. En met ons natuurlijk heel veel mensen... Het enige is: met het huidige wetsvoorstel gaat dat helaas niet gaat lukken. Er wordt geen effectieve oplossing geboden om online kindermisbruik te voorkomen of bestrijden. Wel brengt het enorme risico's voor miljoenen Europese burgers met zich mee. Vandaar onze oproep.

En, dit is niet zo maar een mening van een stel internetbedrijven. Europese instanties, wetenschappers en experts waarschuwen voor de enorme risico’s die het huidige wetsvoorstel met zich meebrengt. Het gaat bijvoorbeeld om identiteitsdiefstal, fraude en hacks.

In het wetsvoorstel wordt niet expliciet genoemd dat er geen verbod op encryptie komt of dat encryptie niet mag worden afgezwakt. Dat kan ertoe leiden dat bedrijven privéberichten van miljoenen burgers zullen gaan scannen. Massasurveillance dus. Dat meelezen gebeurt dan op het apparaat vlak voordat het bericht alsnog versleuteld wordt verstuurd. Niet alleen voor het sturen van privéberichten is encryptie trouwens van belang, ook voor bijvoorbeeld veilig online bankieren.

Om veilig online te kunnen zijn en voor betrouwbare communicatie is encryptie dus essentieel. En dat geldt voor iedere burger, dus ook voor minderjarigen. Maar het geldt ook voor overheidsinstellingen, zoals de geheime dienst.


Waarom laten we nu van ons horen door te ondertekenen?

Wij roepen de beleidsmakers in Europa op om heel duidelijk in de wettekst op te nemen dat encryptie niet wordt afgezwakt. Niet door het ergens in de inleiding te vermelden, maar in de wettekst zelf. Zo kan niemand eraan twijfelen hoe de wet moet worden begrepen.

De Raad (Council of the EU) laat deze maand weten hoe ze staat tegenover de huidige wettekst. Dat heet de ‘general approach’. Dit kan ervoor zorgen dat het proces wordt versneld. Het hoeft dus niet meer lang te duren voordat het wetsvoorstel daadwerkelijk een wet wordt. Daarom is het nu noodzaak van ons te laten horen in Brussel. Dat doen we samen met EuroISPA en andere partijen. Op de website van EuroISPA kun je de tekst lezen en zien welke organisaties mede ondertekenen.


De rol van Freedom

Achter de schermen zijn we al een tijdje bezig op dit dossier. Zowel op Europees niveau, als op nationaal niveau. In onze lobby naar Den Haag richten we ons in het bijzonder op de rol die IAP’s (internet access providers) spelen in dit hele verhaal.


Vertel me meer!

We houden je via onze nieuwsberichten op de hoogte. Als je direct meer wilt weten over dit dossier, neem dan eens een kijkje in onderstaand bronnenlijstje. Kijk ook eens bij BOF op de website, daar is ook genoeg te vinden in het Nederlands.


Bronnenlijstje

-Onderzoek: https://www.cs.columbia.edu/~smb/papers/bugs21.pdf
-Onderzoek: https://dspace.mit.edu/bitstream/handle/1721.1/97690/MIT-CSAIL-TR-2015-026.pdf
-Rapport van de UN: https://digitallibrary.un.org/record/1304394?ln=en
-Artikel van EFF: https://www.eff.org/deeplinks/2019/11/why-adding-client-side-scanning-breaks-end-end-encryption
-Artikel van Internet Society: https://www.internetsociety.org/resources/doc/2020/fact-sheet-client-side-scanning/
-Rapport van Unicef over belang encryptie voor kinderen:
https://www.unicef-irc.org/publications/pdf/Encryption_privacy_and_children%E2%80%99s_right_to_protection_from_harm.pdf
-Gezamenlijke verklaring door Europese privacy instanties: https://edpb.europa.eu/system/files/2022-07/edpb_edps_jointopinion_202204_csam_en_0.pdf
-Brief academici:
https://docs.google.com/document/d/13Aeex72MtFBjKhExRTooVMWN9TC-pbH-5LEaAbMF91Y/edit
-Apple legt uit waarom hun tool om berichten te scannen niet werkt: https://tweakers.net/nieuws/213212/apple-annuleerde-tool-kindermisbruikdetectie-vanwege-feature-creep.html 


Zie het oorspronkelijke bericht op https://freedom.nl/nieuwsartikel/freedom-tekent-voor-encryptie-en-tegen-online-kindermisbruik
4 likes

Heel goed!

Maarreeh…

Misschien eerst een pdf van maken?

1 like

Het blijft bijzonder dat men - onder het mom van - een “maatschappelijk probleem” wil aanpakken door "goed bedoeld’ meer toezicht en inperkende regels te implementeren die per definitie haaks staan op ieders vrijheden.

Wanneer misbruik, en zeker hier, volstrekt onacceptabel is; moet vooral de kiem daarvan worden aangepakt. Iemand die dan (kennelijke) neigingen heeft, moet dan worden onderzocht, behandeld of desnoods bestraft.
Ik vind het benauwend dat vanwege toezicht, een individu voortdurend op alert moet gaan zijn om te bepalen of iets wel/niet - later - als (gedrags)handeling is/was toegestaan.

1 like

Hoe kan je eerst ieders vrijheden verdedigen (tegen de implementatie van meer toezicht van ons allen op internet) en vervolgens pleiten voor het inperken van vrijheden van iemand die mogelijk bepaalde neigingen heeft door diegene te onderzoeken, behandelen dan wel te bestraffen, terwijl diegene nog niks gedaan heeft (hooguit bepaalde neigingen zoals je in jouw voorbeeld stelt). Iemand anders zijn vrijheden mogen wel preventief ingeperkt worden, als de door jou gewenste vrijheden maar behouden blijven?

Begrijp me niet verkeerd, ik ben natuurlijk ook fel tegen (kinder)misbruik en tegelijkertijd tegen een big brother die ons preventief allemaal in de gaten houdt, maar we moeten in een democratische rechtsstaat waarin we geen gedachtenpolitie willen en geen verdere inperking van vrijheden ook accepteren dat er helaas soms gekken rondlopen die hier niet mee om kunnen gaan en de verkeerde afslag nemen. Dat is verschrikkelijk, niet in de laatste plaats voor de slachtoffers, maar ik ben bang dat we daar in een democratische rechtsstaat niet onderuit komen als we niet allemaal bereid zijn onze privacy in te leveren. Dat willen we niet (terecht), maar dan kunnen we ook niet als compromis maar de vrijheden en privacy van een paar (potentiële) gekken inleveren omdat het onszelf niet raakt. Een ieder is gelijk en moet gelijk behandeld worden. Pas zodra er strafbare feiten gepleegd zijn kan je (zwaar) straffen.

Ik zie niet mijn tegenstelling maar snap dat dit zwart-wit stellend zo gelezen kan worden. Irritant is dat inperkende maatregelen beladen raken omdat de redelijkheid daarvan met drogredenen aannemelijk wordt gemaakt.
Een discussie gaat vervolgens niet meer over het doel en consequentie(s) van een inperkende maatregel maar hoe dat als afgietsel wordt vormgegeven. Onveiligheid of misdaden, vormen dan een dankbaar argument.

Het stadium van onderzoek ontstaat pas bij het daadwerkelijk constateren cq ontstaan van een misbruik/misdrijf en niet op grond van een (eigen sleepnet) vermoeden dat zo als (veronderstelling) kan worden uitgelegd.
Dat iemand raar kijkt wil niet zeggen dat die daarmee raar zou zijn, dat dus tot uiting brengt om rechtvaardigen; een persoon of groep dan maar preventief te onderzoeken.

Het lastige is dat privacy en vrijheden, dat die vaste waarde vertegenwoordigen; zelf(s) vaak situationeel afgewogen wordt binnen een kader van de eigen en maatschappelijk aangenomen normen.
Idem geldt dat voor “veiligheid” dat voor de één leven is in een vastomlijnd hokje voorzien van toezicht en dit voor ander bestaat uit zichzelf te (mogen) zijn zonder dat die wordt bespied.

Dat het ergens flink kan gaan schuren is mij zeker duidelijk. Vooral wanneer dit “persoonlijk” zo wordt ervaren. Het risico dat het (soms flink) fout gaat en schade ontstaat, is wel de prijs van onze vrijheden.
Als samenleving moeten we niet op grond van “schijnbare” uiterlijkheden of (media)vermoedens, iedereen willen (elkaar) gaan onderzoeken.

Los daarvan, denk ik dat regels een soort van rat-race zijn. Zaken die daarmee in het zicht raken, verdwijnen simpelweg naar waar ze niet (meer noch kunnen worden) waargenomen. Dat er een tijdelijke succes is bij/na een maatregel is vooral om dat degene die “betrapt” zijn zich niet realiseerden dat zij in detail bekeken werden. Probleem is dat een maatregel vaak wel wordt ingevoerd maar doorgaans als doel, niet meer zal worden afgevoerd.

CSA Academia Open Letter.pdf (166,4 KB)

Even voor je (jullie) gedownload als PDF

Dit topic is 14 dagen na het laatste antwoord automatisch gesloten. Nieuwe antwoorden zijn niet meer toegestaan.