Geen tijdelijk sinenomine adres meer?

Yep, interessante duiding. Mijn private PgP keys voor wzh heb ik zelf en staan op/bij mijn clients opgesteld.
Bij Freedom is er idd nog de keuze om die (of een andere) private key op/in/bij je eigen mailbox op te slaan indien iemand PgP (ook) met webmail wil kunnen doen.
Dit, tijdens een test, werkt verder naadloos. De “private key” van de webmail is bij aanmaak eenvoudig toe te voegen aan je local client.

Je hebt E2E gelijk dat bij Webmail die key door mijzelf en dus in principe ook door anderen opeisbaar kan zijn.
Het is dan een vraag of en in hoeverre Freedom/Soverin dit in heat-of-the-fight op webmail mag/wil/kan/gaat afschermen ?

Er is geen gevecht / heat …
Er wordt gewoon geleverd als er een rechtsgeldig document voorligt.
En als er niet geleverd wordt dan laat Justitie gewoon in het datacenter de disk, de machine of de kast ophalen wat het makkelijkst is.
Alle andere zaken die dan evt. ook gevonden worden zijn dan “bijvangst”.