Geen tijdelijk sinenomine adres meer?

Ik had een tijdelijk sinenomine.email adres met verloop datum 26 oktober 2022 en inderdaad die zie ik nu niet meer. Alleen: ik zie er geen nieuwe voor in de plaats. (dus hem alleen nog maar een permanent sinenomine.email adres).

Is deze functionaliteit verdwenen?
(ik vond het handig voor tijdelijke registraties)

2 likes

Opvallend idd dat er geen verloop/datum meer op zit of wordt genoemd.
Vraagje aan/voor @helpdesk zou ik zeggen.

Anderzijds is een meer permanent anoniem-adres ook wat voor te zeggen dat ik dan als een zelf te bepalen keuze zou willen zien.

welkom @Steven ,

zijn jullie misschien pas geleden aangesloten ?

Want ik meen hier ergens te hebben gelezen
dat :spraydot: Freedom voor installaties tijdelijke-sinenomine-adressen uitdeelt aan zakelijke partners; die moeten jou soms kunnen bereiken.
En … Freedom is van “de privacy”, dus wil Freedom geen overbodige persoonlijke gegevens delen met anderen.
Freedom maakt dus voor jou een tijdelijke e-mail aan, met een verloop-datum.

Het is aan JOU om het (vaste) sinenomine-adres uit te delen.

En … ook dat ‘denk’ ik te weten:
in de Mijn.Freedom-omgeving kun je met een knop-in-beeld het huisdige-sinenomine-adres laten vervallen; je krijgt dat weer een (ander) willekeurig adres. Maar let op: dit kan niet vaak! (dus bv. niet iedere dag een ander adres genereren)

Maar laat alsjeblieft iemand die het beter weet
reageren op mijn schrijfsels hier …

( edit, dagje later : )
even zelf getest:

1 like

Zo te zien:

  • Voor de mailboxen voor het eigen-domein.nl bij freedom heb je per mailbox één @sinenomine.email email adres. Die verlopen niet en zijn ook niet te vernieuwen.
  • Voor de mailbox op je hoofdaccount bij freedom.nl heb je:
    • één @sinenomine.email email adres. Die verloopt niet en is ook niet te vernieuwen.
    • één @sinenomine.email email adres dat wel verloopt maar niet is te vernieuwen.

Ik heb het wel eens aan de helpdesk gevraagd.
Kreeg als antwoord dat ze niet exact weten hoe het werkt met sinenomine.
Het is een van de duistere functies van Soverin.
Er staat nu een ander adres als in 2020 in mij eerste mailbox.
Het oude en het nieuwe adres werken nog steeds.
Heb ook een 2e freedom mailbox aangemaakt, die heeft ook een sinenomine adres.
Ik heb dus 2 mailboxen en 3 sinenomine adressen.

Ik denk dat een alias zoals 1267hdtsy77asju55@freedom.nl handiger is.
Die kun je namelijk zelf wissen, als de spam komt.

Ik hoop als het nieuwe mijn.freedom komt, hierover een beter beheer komt.
Het idee is goed, het is alleen slecht uitgevoerd.

2 likes

Dank allen, voor jullie ervaringen/inzichten. Het lijkt er inderdaad op dat mijn tijdelijke sinenomine.email van/voor de aansluiting was en nu dus verlopen is.

Ik ga eens kijken naar zo’n alias zoals Erik voorstelt, dat biedt inderdaad de functionaliteit die ik zoek.

Risico daarvan is dat men op basis van je naam die je mogelijk moet invullen op de betreffende website, je normale email adres @freedom.nl zou kunnen raden. Een echt @sinenomine.email verbergt zelfs je domeinnaam of provider.

1 like

Om er controle over te krijgen kun je ook een extra mailbox maken.
Forward de mail naar de gewone mailbox.
Gebruik dan de sinenomine van die 2e mailbox.

Mijn hoop ligt toch bij Freedom om dit gemakkelijker te maken.
Een knopje dat je beperkt in mag drukken, om het adres te verversen.

Ik heb/zie - inmiddels? - maar één sinenomine.email adres (per mailbox)…
@Drs_W , ik zie geen knop om het adres te laten vervallen ?


//--// Het is een beetje vaag hoe sinenomine.email precies werkt en wie inhoudelijk daarvan (privacy) eigenaar is. Ik zou ergens graag een verhaal zien. Het domein staat (niet zo toevallig) ook bij "ISP Hetzner Online" alwaar o.a. ook Soverin draait. De betrokken servers zullen ergens op enig moment een relatie tot stand brengen.

Een partij die jou/mij mailt, kan vermoeden dat iemand deep-down-inside de mail bij Soverin heeft ondergebracht. Of dat als gegeven iemand alsnog kan of gaat identificeren, laat ik in het midden.
Het is wel zo dat er veel gebruikers zijn die (al of niet actief) een sinenomine mailadres hebben waarmee de anonimiteit van een individu door massaliteit redelijk gewaarborgd is.
Een iets mooiere toevoeging op het sinomine concept zou zijn dat vanuit het menu te kunnen koppelen met een aanwezige alias. Met mailregels is die routering mogelijk ook te regelen.

NB: ten overvloede, anomiem mail versturen is natuurlijk NOOIT en NIET meer gewenst omdat daarmee de deur open staat voor spammers.

Maar waarschijnlijk kan Freedom (en anders Soverin) naderhand wèl bekijken bij WIE het gebruikte SineNomine-adres hoort. Dus helemaal onnaspeurbaar ben je niet.

( ooit startte ik hier een item over de kwestie:
Keus tussen volledige-privacy-bieden en meewerken-aan-misdaad )
Freedom zal zich aan “de wet” houden.

Stel dat … hoe zie je voor je dat voor dat Freedom/Soverin en dan aan wie bekend gaat maken welk anoniem user/mailadres in haar beheer, via een anoniem mailadres, een mail heeft verstuurd ?


Het bieden van een anoniem mailplatform mag niet ontaarden in het faciliteren van een uitvalsbasis om mensen anoniem te kunnen benaderen Ook als ontvangers dat zogenaamd zouden wensen of ogenschijnlijk niet erg vinden.

Ik als ontvanger heb het recht te weten wie mij zaken toezendt.
Ik als gebruiker heb niet het recht anderen anoniem te benaderen.
Deze discussies heb ik regelmatig in mijn omgeving(en) die privacy dan lijken te zien of willen gebruiken om hun externe “activiteiten” achter te (kunnen) verbergen.

Privacy kent echter maar één richting nl. die in het belang is van de ontvanger en niet vanwege een belang van/door een verzender.

Iemand die iets wil bieden, zal zich conform bekend moeten maken zodat een ontvanger zelf de afweging kan maken om daar al of niet op in te gaan.
Zelfs ongevraagd mensen bellen of (reclame)post aanbieden, ook als die wordt aangenomen, is te zien als stalking.

Privacy is gehouden aan wetgeving en in dit verband zal Freedom/Soverin op verzoek van het bevoegd gezag vertellen, welke koppeling er is (gemaakt) voor een anoniem mailadres.

Sinenonime wekt in dit verband prima. Het openbaart niet identiteit, zoals het mailadres, van een achterliggende ontvanger.
Dat de ontvanger dan mogelijk n.a.v. een ontvangen mail gaat reageren (via een traceerbaar adres) is dan een keuze.
Om te zorgen dat de communicatie ook E2E inhoudelijk vertrouwelijk is/blijft, kunnen partijen hun mail voorzien van encryptie (iets dat bij Freedom eenvoudig beschikbaar is te maken).

ik reageerde op een SPAM-voorbeeld;
als dat tot onwettige acties (heeft ge-)leid,
dan zal -op verzoek van rechter of justitie- Freedom/Soverin wel boven tafel kunnen halen wie het is geweest.

Freedom/Soverin zal niet ‘zomaar’ aan elke willekeurige “vrager” de privé-gegevens overleggen.

Helder, dat er een goede - wettelijk gegronde - reden moet zijn wanneer Freedom gegevens overdraagt.

Stel dat Freedom het hypothetisch mogelijk zou maken dat men anoniem mail zou kunnen sturen, mag een ontvanger - civiele zaak, ook zonder aanklacht - weten wie dat heeft verstuurd. grote kans ook in dat geval dat een mailpartij sws zal worden overspoeld met abuse-verzoeken.

Ik vermoed echter dat een Freedom geen nekele ambitie zzal gaan hebben om anoniem verzenden van mail mogelijk te maken. Als gezegd, privacy geldt ten principale voor een ontvanger en niet voor een (ver)zender.

via een omweg toch wèl:

ik wil een (te) groot bestand naar een paar mensen mailen,
dan hernoem ik de ZIP (of TAR of … ) naar een onbekende naam, die niet naar mij of het onderwerp leidt,
ik start een cloud-transfer programma,
hier MOET ik zowel afzender-mail als ontvanger-mail invullen;
nu komt de truc:
ik kies één van mijn SineNomine-adressen en vul die twee keer in (ik ga als het ware “aan mezelf” mailen)
als NAAM en REFERENTIE kies ik iets onzinnigs;
Nu upload ik het bestand met de rare naam.

De ingevulde ontvanger krijgt een mail, dat er iets voor hem klaar staat (link met ingebouwd uniek-ID); die gebruik ik niet.
De ingevulde verzender krijgt een mail, dat de mail is verzonden; hierin staat een kortere link, zònder ingebouwd uniek-ID; deze link kopieer ik.

Nu maak ik zèlf een mail aan de bedoelde (werkelijke) ontvangers,
waarin ik die kortere (eigen) link gebruik en meestuur. Hier gebruik ik natuurlijk een zinvolle Referentie-Omschrijving.

Na een week krijg ik (op mijn SineNomine-adres) een mail dat er nog niemand heeft gedownload, want die langere link-met-ID is natuurlijk niet gebruikt.

Met de bedoelde ontvangers communiceer ik op eigen wijze of het bestand goed is overgekomen.

Op deze manier “misbruik” ik de SineNomine dus - zogenaamd als afzender …
Maar ik gebruik dat feitelijk alleen om de activatie-code en de korte-link te ontvangen.

Toen ik nog FB had, heb ik wel eens een download link gestuurd in een privé bericht.
Dat is ook 2 keer gedownload via een IP van FB.
Ik had daar al rekening mee gehouden.

Hmmmm… die (mail van) afzender cloudlink - headers - is niet anoniem en een ontvanger kan die (cloud)partij zeker & beslist aanspreken op abuse.

Ik snap dat je op het pad zit dat je als verzender anoniem wilt zijn dat voor de ontvanger irrelevant is. Je mechanisme is er één van hoppen waarmee je idd sporen wat ondoorzichtger maak. SineNomine is sws niet de afzender en gebruik je dan indirect als confirmation.

De kern van Sinenomine is juist dat daar alleen mail op binnenkomt en ienabd die dat gebruikt daarmee niet/nooit jouw verbinden mailadres kan achterhalen.

De ontvanger wéét wel wie ik ben, alleen de cloud-dienst niet;
en dáár gaat het mij dan om.

Interessant en we redeneren langs ander paden.

Zoals jij het benadert, kan je idd redeneren dat voor het leveren van een “dienst” (hier cloud) het daarvoor idd niet nodig is om voor de functie; het mailadres van een gebruiker te weten.

De vraag is dan hoe ver daarin te gaan ?. De bank en zelfs een overheid heeft mijn echte mailadres ook niet functioneel nodig voor hun taken en zou kunnen volstaan met een sinenomine.

De kern van een “sinenomine” is imo dat die eenmalig (in één richting) gebruikt wordt en zonder consequenties kan wijzigen.

Zoals @Erik al stelt:

Maak op een mailbox een stuk of wat van deze “willekeurige” tekenreeksen aan als “idiot-alias”; noteer het stuk vóór de " @ Freedom " ergens.

Als je dan een mail in MOET vullen, terwijl dat niet nodig is,
EN je verder geen persoonsgegevens hoeft te geven,
vul dan één van jouw “idiot-aliassen” in (je hoeft nergens in te loggen, want je hebt het ergens genoteerd)
Doe dit op plekken waar je éénmalig (ontvangend) contact mee hebt
en op plekken waar je geen contact mee wilt, maar die wèl een e-mail vereisen.

Mochten spammers jouw ene “idiot-alias” hebben gevonden, dan is verwijderen een handige oplossing; maak meteen weer een andere aan … en gebruik vanaf vandaag een andere (al bestaande) eigen “idiot-alias

Het enige dat de andere partij met zekerheid van jou weet, is dat jij een @ Freedom e-mail adres hebt … maar wèlke, dat kunnen ze alleen maar gokken.

Zoals @PtrO terecht stelt:
het is niet netjes om zo een “idiot-alias” ook als “identiteit” aan te maken en van daaruit te gaan verzenden. Naast de fatsoensnorm loop je ook nog eens het risico eerder buiten de wet te treden of :spraydot: Freedom zèlf in problemen te brengen. Niet doen dus.

Juist dat E2E is met MAIL vrijwel onmogelijk voor een ISP om te organiseren op een correcte veilige wijze.
Je hebt voor encryptie van je eigen mail dan wel voor decryptie van mail van andere je eigen PrivateKey nodig.
Die wil je zeker prive houden!.. Dus niet op de een of andere website plaatsen. (anders is de key ook opeisbaar).

Dus je zult je beveiligde mail dus zelf moeten encrypted dan verzenden. Dus in je eigen Mail User Agent (MUA)… Kontact, Kmail, balsa, thunderbird, etc. met S/MIME / PGP ondersteuning.