Groeps e-mailadres niet herkend als mijn adres door smtp.freedom.nl

Ik heb een domein bij Freedom (hieronder voor het gemak eventjes example.org genoemd).

Ik heb een groeps e-mailadres administratie@example.org aangemaakt waarbij ik twee email adressen hebt geplaatst. Beiden email adressen zijn e-mailaccounts op domein freedom.nl. (ter illustratie: persoonA@freedom.nl en persoonB@freedom.nl)

Als ik een mail probeer te sturen namens administratie@example.org met de inloggegevens van persoonA@freedom.nl, dan krijg ik van smtp.freedom.nl de melding “Sender address rejected: not owned by user”.

Hoe kan dit instellen zodat ik namens een groeps e-mail adres kan mailen?

Voor zover ik weet kan dat niet.
Het groeps email adres is meer een soort doorstuuradres naar één of meer andere email adressen, dan een echt email adres dat ook als verzend email adres gebruikt kan worden.

Wat ik doe is dat ik verstuur vanaf een alias gekoppeld aan de mailbox, anders dan de naam van het groeps email adres, ik in antwoord-aan het groeps email adres zet.

Ik weet niet wat er gebeurt als je het groeps email adres als een alias gebruikt op een van de mailboxen. Weet niet of dat wel wordt toegstaan. Nadeel daarvan is in ieder geval, als dat wel kan, dat alleen de eigenaar van de mailbox emails kan versturen vanaf die alias met het groeps email adres.

Gewone alias aanmaken en mail met de filters doorsturen aan de 2 andere.

Dit is een interessante optie, dank voor het meedenken. Echter het groepsadres wordt gebruikt als inlognaam op verschillende websites, op het moment dat ik vanuit een andere naam (From:) ga mailen krijg ik klachten dat het email adres niet wordt herkent en hiernaast negeren veel klantenservice systemen van webshops de waarde uit ‘Reply-To’ header.

Ik vind dit een heel creatief idee en geprobeerd echter dit werkt niet voor meerdere personen

Als ik de alias administratie@example.org toevoeg aan persoonA@freedom.nl en dan een e-mail rule aanmaak in de mailbox van persoonA@ waarbij ik mail gericht aan administratie@example.org doorstuur naar persoonB, dan is het inderdaad mogelijk voor persoonA@ om mail te versturen namens administratie@ echter voor persoonB@ is het niet mogelijk omdat deze geen ‘eigenaar’ is van de alias.

Als ‘sub-optimale’ optie, zou ik een nieuwe mailbox kunnen aanmaken en op die mailbox rules instellen zodat de mails bij persoonA@ en persoonB@ afgeleverd worden. Voor het versturen van mail, zou dan een andere SMTP account gegevens gebruikt kunnen worden. De reden dat ik dit als ‘sub-optimaal’ bestempel is dat ik het onzin vind om een ‘dure’ mailbox (hiervoor te moeten gebruiken.

Ik zou het liefst een vinkje willen kunnen zetten bij een groeps e-mailadres waarbij ik de ‘leden’ toestemming geeft om namens het groeps e-mailadres te kunnen mailen. Dit lijkt me technisch en administratief haalbaar en qua workflow/uit/proces/beveiligings een logische optie. Als de broncode ergens beschikbaar is wil ik zelfs wel kijken of ik ervoor een patch kan maken.

Het is wel een kwestie, hoe doe je dit veilig.
Dat zal ook vast de reden zijn, dat er beperkingen aan zijn.
Wel kun je een smtp account 2 wachtwoorden geven.
Dat 2e wachtwoord heeft dan wel het recht, voor alle email adressen in die box.

Ik had vroeger bij xs4all een mailbox, die ik nooit gebruikte als inbox.
De smtp gebruikte ik voor alle mailboxen uitgaand.
Als je met meer personen bent, zou dit te misbruiken zijn.
Dit is bij Freedom dicht getimmerd.