Mail verzenden vanaf Sinenomine

Hallo,
ik zou niet alleen willen ontvangen op het anonieme “@sinenomine.email” adres maar ook één keertje willen verzenden.

Kan dat en zo ja : hoe?

Groeten

Geert

Ik denk het al ontdekt te hebben : door in de webmail bij instellingen een identiteit toe te voegen en daar het anonieme emailadres voor te gebruiken.

maar let op:

ik meen te weten, dat jouw SineNomine-tekststuk vóór de @
wel eens zou kunnen veranderen !

Er is -volgens mij- geen garantie dat je volgende maand/ volgend jaar/ … nog hetzelfde SineNomine-adres hebt.

't Is origineel bedoeld voor de situatie dat jij ergens een e-mail adres móet invullen, waarop je een activeringscode ontvangt. Dan hoef je (voor die ene keer) jouw echte e-mail adres niet prijs te geven … …

( iets met :spraydot: privacy, weet je wel )

2 likes

Ik dacht dat je met identiteiten niet het (verzend)domein anders kunt instellen.

Die adressen zijn raar.
Ook het adres dat al meer als een jaar niet meer zichtbaar is, ontvangt nog steeds.

Dit maakt het onbruikbaar voor mij.

krijg je bij verzenden naar dat (vervallen) SineNomine-adres geen afleverfout,
of
wordt het nog steeds doorgezet naar jouw echte (freedom-) mail adres ?

(ik ken de ‘vervallen’ adressen niet, anders probeerde ik het zelf)

De mail gaat nog steeds keurig naar mijn primaire postvak.

Dat was in het begin het adres, dat voor de leveranciers van hardware was.
Stond ook een vervaldatum bij.
Pas later kreeg een postvak een permanent sinenomine adres.
Die adressen zijn nooit veranderd.
Het oude adres heeft ook 12 karakters voor de @
De nieuwe zijn 2 karakters korter.

De enige manier om er zelf beheer over te hebben.
Een nieuw postvak aan maken en dan dat adres te gebruiken.
Om het kwijt te raken, moet je het postvak wissen.

In mijn beleving, niet zo handig.
Een Refresh knop waar je 2 keer per jaar op mag drukken, zou handiger zijn.

1 like

Sws zou het handiger zijn om te beschikken over een API cq knop zodat dat soort instellingen - incl. clearen/resetten - naar wens zelf zijn in te richten.
NB: De sinomine faciliteit is iets van van Soverin die daartoe intern simpel een mail-reroute doet.

Of iemand nu 1x per 10 jaar is of 10x per dag wijzigt ( vrijheid = Freedom ?), zal technisch geen zier uitmaken. Hooguit door de animo om iets te kunnen gebruiken wat te temperen tot niet vaker dan 1x per tijdsperiode (uur/dag/week etc.).

Ik neem aan dat oude adressen niet hergebruikt worden.
Dus een beperking is wel op zijn plaats.

Ook alias wijzigen, zit bij veel providers een beveiliging in.
Als je vaak wijzigt, snel achter elkaar, duurt het langer.

Los van hoe ze het hebben ingericht… waarom zou een beperking op zijn plaats zijn ?

:roll_eyes: Vind je dat of is daar een onderbouwing voor ?
Niet heel moeilijk om unieke adressen te genereren en idem geldt dat wmb voor de tijd die nodig is - anders dan door eigen techniek gedreven - voor een alias wijziging ?

ik zie geen reden, doel of nut om dingen te dwarsbomen of te willen vertragen.
Al zou iemand elke minuut een alias willen wijzigen, moet die persoon dat imo zelf weten en mag een ander zich verwonderen.
Hooguit kan een provider het aantal activiteiten willen begrenzen om de momentele “systeembelasting” te beheren waar zij dan - mijn part fairuse - duidelijkheid in moet verschaffen waar(om) wel/niet iets kan/mag.

Omdat je met ladingen oude email adressen komt te zitten.

Ik heb ook geen idee, hoe Freedom hiermee om gaat.
Aliassen hadden bij xs4all een afkoel periode.
Voor de anonieme adressen, lijkt me hergebruik onwenselijk.

Dat ‘men’ grenzen neerlegt bij instellingen, lijkt mij omdat ‘men’ het vrijelijk gebruik van een voorziening wenst te willen controleren als (eigen)belang.
Het waarom van dingen is dan vooral een aanname waarbij Freedom zich lijkt te schikken in wat Soverin hierin wil (aan)bieden.
//-//


Een gebruiker heeft één sinomine adres dat simpel uniek en eenmalig kan zijn; zonder daarvoor oude adressen te moeten bewaren of te hoeven (her)gebruiken. Juist "bewaren" is vanuit privacy overwegingen imo zelfs ongewenst en voorkomt daarnaast dat anderen een eerder uitgegeven adres voor iets anders kunnen gaan toepassen.

Met een @sinenomine.email adres van momenteel 10 tekens zijn al 4 triljoen (18 nullen) adressen mogelijk. Zou men in het adres ook de daarin toegestane specials verwerken, ontstaat een vijver van bijna 1 triljard (21nullen) adressen.
Genoeg om elke aardbewoner te voorzien van 500 miljoen resp ruim 100 miljard unieke e-mailadressen. Al die pool uitgeput is, kan men simpel een vervolgdomein maken: @sinenomine2.email .
Hiermee duidelijk maken dat uniciteit, niet het issue zal zijn.

Dat een sinomine mailadres geen herleidende identificatie kenmerken heeft, is voor dat doelgebruik juist onderdeel om een anonimiteit te waarborgen.

Aliassen zijn een eigen variant op het concept waarbij technisch er geen reden is om daarvoor een afkoelperiode(n) toe te passen.
Die afkoelperiode voor aliassen en mailadressen hadden betrekking op de de eigen domeinen van xs4all.nl zelf.

Een mailadres, op moment van aflevering, bestaat wel of niet. Het is dan aan de betrokken provider(s); of, hoe lang of vaak nog gepoogd wordt om een niet adresseerbare mail alsnog af te leveren.

Om het uniek te houden, moet je de vervallen adressen uitsluiten.
Dat moet je bijhouden.
Een 2 in het adres is niet nodig, je kunt ze ook een karakter langer maken.
Ook kun je een uitgifte datum of volgnummer in het adres verstoppen.
Dan komen ze ook niet terug.
Zo te zien, lijken de adressen nu random hex getallen.

1 like

Zoals je al aangeeft; met een protocolaire geregelde uitgifte met tijdstip & gebruiksduur, is het niet nodig om vervallen sinonime-adressen te onthouden.
Het sinonime-process zal bij aanmaak checken dat het random-adres, niet al in actief elders in gebruik is. Zo ja, genereert de routine een volgende.
NB: zover niet al bekend, de “sinonime.email” faciliteit is een eigen domein en functie van Soverin.

Dat iemand een ad-random sinonime-adres KAN gebruiken om mail naartoe te sture, hoeft niet voorkomen te worden omdat dit verder geen privacy risico geeft.
De verzender kan een adres immers niet herleiden tot een identiteit. De ontvanger die de eigen anonimitiet wil beschermen, zal natuurlijk niet moeten reageren op een “sinonime” (o.a. phishing) mail die daarmee anders een identiteit gaat koppelen.

Het is aan Freedom en Soverin of ze deze service gaan verbeteren.
Voorlopig maak ik soortgelijke aliassen aan in het Freedom.nl domein.
Om bijvoorbeeld een stukje krant te mogen lezen.

Dit is ook veel minder opvallend.
Dus ook minder kans, dat de domeinnaam op de blacklist komt.