(onderzoeksvraag) Hoe te handelen vóór de dag dat

(off-topic, privacy, internet-toegang)

Als jouw ouders sterven, dan mag de verhuurder van een woning de huur-overeenkomst ontbinden (en dus de nablijvende kinderen ‘op straat’ zetten).
Bij de meeste woonvormen/gezinnen zal het zó zijn, dat één persoon als Contractpartij en Beheerder optreedt.
Dat zal richting :spraydot: Freedom Internet niet veel anders zijn, denk ik.

( xxx
( xxx @ Moderatoren: hoort deze kwestie onder “Off-topic” onder “Privacy” of onder “Internet-Toegang” ?!? Verplaatsen jullie het maar naar de juiste plek; pas eventueel ook de titel aan xxx )
( xxx

Uit de Algemene Voorwaarden haal ik (eind 2021) de volgende relevante passages:

Nu treed ik op als Abonnee en als Beheerder. Mij kwam afgelopen dagen de vraag op:

Wat gebeurt er op de dag dat ik/jij handelings-onbekwaam word ?
( kan door ongeval, ziekte of overlijden )

Hoe zou :spraydot: Freedom dan moeten handelen ?

Wat moeten mijn/jouw nabestaanden dan doen om het Abonnement vloeiend te laten doorlopen ?

Stel dat we geen tijd hadden mijn/jouw toegangen/wachtwoorden door te geven, wat dan te doen ? (hoe te resetten)
… en is doorgeven van wachtwoorden niet strijdig met 13.1.e en 13.1.f en 24.1 van de Algemene Voorwaarden ?

:grey_question:

Zullen wij hier samen eens serieus nadenken over wat de beste voorbereiding kan zijn ?
(zowel aan de kant van Freedom als aan de kant van de klant)

Want weet één ding:

Dus in elke woonvorm/gezin zal dit geval een keertje gaan voorkomen.

(ik weet: 't is niet het gezelligste onderwerp,
maar -mijns inziens- wel eentje waar je in betere tijden eens over kunt nadenken; daarvoor nodig ik jullie nu uit op een plek waar ànderen onze tips en overdenkingen blijvend kunnen volgen)

1 like

Interessant ondrwerp, mijn partner moet gewoon internet houden als ik bv in de genoemde situatie komt.
E.a begint met goede afspraken op papier onderling. Dit is wel afhankelijk van de onderlinge relatievorm.
in elk geval moet de machtig voor het abonnement op een gezamenlijke rekening.

De contract eigenaar is mijn dat geval nog een vraag hoe te handelen als …

Ja @Epel, je geeft al een prima tip:

Houdt er wel rekening mee: De ‘bank’ hoort die rekening wel direct te blokkeren totdat de erfenis is geregeld; daarna mogen alleen de erfgenamen daar nog aankomen.
Informeer eens bij ‘jouw/jullie’ bank hoe soepel die hiermee omgaat.

Nog meer tips en aandachtspunten van anderen ?

Een levenstestament helpt in het proces. Wij hebben het voor ons met de notaris wel over dit onderwerp gehad. Als er niets geregeld is word het allemaal wat lastiger maar is dat geheel afhankelijk van gekozen relatievorm.
Een gesprek met de notaris kan verhelderend zijn.

Een aardige kerstgedachte dit :slight_smile:

Denk dat het interessant is ter overweging, dat banken niets doen totdat iemand ze op de hoogte brengt van een overlijden. Alleen de belastingdienst is geloof ik direct op de hoogte van de wijziging in de GBA. Freedom zal dus ook pas weten van een overlijden op het moment dat er iemand daar over belt/mailt. In het geval van mijn ouders bijvoorbeeld, loopt de internet verbinding en telefoon abbonnement ook gewoon prima door, ook al is de naamhouder overleden. Niemand heeft daar een probleem, zolang de incassso’s gewoon doorlopen. Of het juridisch pluis is, is een tweede. Realiteit is dat men vaak weet wat het modem wachtwoord is, en mail wachtwoorden zijn vaak opgeslagen in de browser etc. Dit ter info, ik zeg niet dat dit zo zou moeten zijn.

Denk wel dat Freedom altijd zou moeten aanbieden om het contract gewoon over te schrijven (naam te wijzigen) zodat alles blijft zoals het is (dus ook de fysieke aansluiting, natuurlijk). Maar ja, niet bellen betekend dus gegarandeerd dat er niets veranderd.

… vermoedelijk ‘is het niet pluis’ maar werkt het wel.
't Is de vraag of wij - als Freedommers - dat wel op díe manier willen.
IK in ieder geval liever niet. En dus wil ik er graag grondig over nadenken en voorbereidingen treffen.

ja, maar wat doe je dan tegen het ‘kapen’ van mijn/onze verbinding ?!?
Freedom zal moeten controleren dat drs_W niet meer handelingsbekwaam is geworden …

1 like

observaties:

  • Freedom weet niet officieel dat je overleden bent (geen toegang/koppeling GBA)
  • als je wilt dat na je dood je internet abbo wordt opgeheven oid dan is dat de taak van de executeur, en zul je die daartoe dus moeten instrueren
  • Freedom stelt hopelijk vragen op het moment dat iemand hierover belt, aangezien ze zelf weinig weten, is de wijze waarop ze kunnen controleren summier, dus bij twijfel vragen ze hopelijk om overlijdensacte oid.
  • aan de andere kant, als mijn partner (waar Freedom geen weet van heeft) belt, hoop ik dat ze het niet te ingewikkeld maken (leveradres is/blijft immers hetzelfde) :slight_smile:
  • Freedom heeft m.i. niets te zoeken in het domein van “handerlingsbekwaamheid”, als je hun dienst kunt bekostigen, dan kunnen zij die leveren, hoe/of je die verder dan ook wil gebruiken. (Als de bank er een slot op zet komt Freedom daar via de incassos vanzelf ook achter.)

Ik gebruik verder geen “diensten” van Freedom. Eigenlijk ook deels om de controle te houden in een geval zoals dit, dus ik hoef ook geen mail te laten verwijderen of een wachtwoord te laten resetten, maar voor een ander is dat misschien een service die wenselijk is om uit te laten voeren via executeur ofzo.

Het kapen van een verbinding is bij leven waarschijnlijk ook gewoon mogelijk (social engineering), en we hebben eerder gezien dat verificatie via SMS niet veilig is (wat geloof ik nogsteeds is zoals het was).
Je hoeft voor problemen veroorzaken overigens niet direct bij Freedom te zijn, vraag gewoon een andere internet verbinding op het adres aan, en gebruik opzegservice ofzo. Maar wat heb je eraan?

Aanvulling:
Executeur wordt aangewezen, en is verantwoordelijk voor elke afwikkeling tov. overige nabestaanden / rechthebbenden., en wordt als het goed is in de verklaring van erfrecht (ook nodig voor een bank etc.) genoemd.
Bij handelingsonbekwaam worden wordt er een curator aangesteld die handelt uit het belang van de handelingsonbekwame (loopt altijd via een rechter). Verantwoordking loopt ook via de rechter.
De executeur en curator treden in de plaats van de “contractant”.

@mcfab en @Noci : jullie ‘gerechtelijke’ waarneming is juist.
Maar een curator of executeur-testamentair gaat (bijvoorbeeld) geen wachtwoorden boven tafel halen.

In dit item probeer ik samen met jullie allemaal van zoveel mogelijk kanten te bekijken wat ik/wij nú -vooraf- het beste kunnen doen (en wellicht wat Freedom zou kunnen doen)

bijvoorbeeld: gesloten (en verzegelde) envelop achterlaten bij een notaris,
maar … die moet je dan bij elk wachtwoord-wissel vernieuwen - en dat ga ik vergeten :shushing_face:
èn … het is een dure plek om je envelop te bewaren

Schrijf jij je wachtwoorden dan niet op een sticker op de onderkant van je toetsenbord?

:sweat_smile: :sweat_smile:

nee, met een markeerstift op de rand van het scherm;
die memoblaadjes vielen er steeds af;
en foutloos tikken terwijl ik de onderkant van het toetsenbord boven moet houden, dat lukt me niet zo goed.

voor mijn opvolgers heb ik alle wachtwoorden trouwens veranderd van ‘PassW0rd4ALL’ in ‘wachtW00rd’, maar dat ga ik hier natuurlijk niet vertellen …

Even serieus, ik heb een draaiboek en uitgebreide documentatie over hoe en wat de kabels en verbindingen lopen. Omdat ik zoveel mogelijk “standaard” doe, verwacht ik dat dingen als mail gewoon overgesleept kunnen worden naar een nieuwe hosting provider, etc. (Die documentatie is natuurlijk meer voor mezelf dan een ander, die vpn die drie netwerken transparant aan elkaar plakt is natuurlijk voor niemand nuttig, net zoals de monitoring daarop.)

Ik heb maar gewoon mijn root-password ergens opgeschreven en die in een envelop ergens neergelegd. Als ik er niet meer ben is het handiger als iemand die er uberhaupt iets van snapt nog iets mee kan, was de gedachte. (Maar ik ken niemand in mijn vriendenkring met de vereiste kennis, dus dat is nog een puntje.) Verder hanteer ik het motto: “je kunt altijd gewoon het modem van de provider eraan hangen, en dan kan de helpdesk je aan wifi helpen”.

Mijn partner heeft nu lucht gekregen van dit draadje en wil nu meer documentatie, over “hoe ze haar backup terug kan zetten”, of “hoe ze al die servers uitzet”, dus dat heeft me aan het denken gezet over of ik daar wellicht iets mee kan doen wat voor een leek te begrijpen is (ging er altijd van uit dat als ik “oud” zou zijn, ik m’n domein zou laten hosten … :slight_smile: )

Idd. een ww ga je niet uit het hoofd van een overledene plukken.
Dat kan ook met in een (brandkast) kast thuis, en hoeft niet perse in een enveloppe bij een notaris, kan evt. ook bij familie, reden voor een bezoekje, nl. enveloppe wissel.
Het is ook verstandig om ww en accounts in verschillende enveloppen op verschillende plaatsen op te slaan.
En instructies voor gebruik weer op een andere plaats. Het hoeft geen one stop shop voor inbrekers oid te worden.

Je kan wel degelijk social media afsluiten en dan of als herinnering read-only laten maken, dan wel laten wissen. Je kan dan ook als herinnering evt het een en ander reviewen. Ook zaken om over na te denken.
ISP’s kunnen een modem resetten/ / etc.

Bij ICANN72 heeft Kim Davies een presentatie gehouden welke problemen IANA ervoer toen Dan Kaminsky overleden was, omdat hij een backup sleutel voor de Key Signing Key (KSK) van de root in bezit had.

Dat laat maar weer eens zien dat het best lastig kan zijn voor nabestaanden.