Oproep: laat van je horen!

Op 2 november 2023 werd bekendgemaakt in verschillende media dat het wetsvoorstel EIDAS onze internetveiligheid in gevaar zou brengen. Op de webpagina van het Europees Parlement vind je meer informatie over het EIDAS dossier.

Een groep mensen en organisaties spreekt zich uit tegen deze geheime EU wet, omdat het huidige wetsvoorstel onze internetveiligheid bedreigt

Spread the message!

Help je mee dit nieuws te verspreiden? Post een berichtje online zodat meer mensen hiervan op de hoogte zijn en zich vandaag nog hiertegen kunnen uitspreken.

Ben je Europees burger? Schrijf je bezwaar per mail aan Europarlementariër Romana Jerkovic.

Wat gebeurt er?

Chat control en afluisteren; de overheid kijkt graag over je schouder mee terwijl je een berichtje typt of tapt je online aanwezigheid af. Deze bevoegdheid probeert de Europese wetgever o.a. te verkrijgen via het csam dossier. Maar dus ook via de voorgestelde EIDAS wettekst wordt geprobeerd de surveillance mogelijkheden voor de overheid verder te bestendigen. Mullvad bespreekt deze vergelijking in het kort op de website.

Open brief

Ben je of ken je een cybersecurity expert, wetenschapper of NGO die hier iets van vindt? Dan kun je deze open brief nog ondertekenen. Ook voor meer technische details en achtergronden is de open brief aan te raden.

----

Update 14 november 2023: Een groep van 335 wetenschappers uit 32 landen schreef een kritische brief aan de Europese Commissie. Ook andere experts uiten stevige kritiek op de wijziging: zo waarschuwt Michiel Steltman (DINL) op LinkedIn over de effecten van de huidige tekst.

In het AD zegt Europarlementariër en rapporteur cybersecurity Bart Groothuis (VVD) dat hij er alles aan zal doen om dit nog terug te draaien. Na afloop van de onderhandelingen had hij goede hoop dat er positieve aanpassingen zouden worden gedaan aan de EU-voorstellen. 

Inmiddels is een voorlopig akkoord bereikt tussen de Europese instellingen. Formele stemming volgt de komende maanden. Het wetsartikel 45, waarover grote zorgen bestonden, is alsnog last minute aangepast.

Bron: https://epicenter.works/en/content/eu-digital-identity-reform-the-good-bad-ugly-in-the-eidas-regulation

In dit uitklapmenu vind je een korte Nederlandse samenvatting van de open brief

De groep ondertekenaars van deze brief maakt zich grote zorgen over de huidige EIDAS wettekst. Het is heel goed dat de EU zich inzet voor de digitale veiligheid van Europese burgers. Onze online communicatie moet veilig zijn doordat onze privacy gewaarborgd is. Technische standaarden helpen daarbij, maar die moeten wel voldoen aan adequate technische waarborgen. Anders leidt dit tot minder veiligheid voor iedereen.

Vooral de tekst van artikel 45 baart zorgen. Het huidige voorstel verbreedt de mogelijkheid voor overheden om EU burgers te surveilleren door hen technische middelen toe te kennen waarmee versleutelde online communicatie onderschept kan worden. Tegelijkertijd wordt het noodzakelijke toezicht ondermijnd. Het komt erop neer dat elke EU lidstaat in staat wordt gesteld online verkeer te onderscheppen van elke EU burger en voor diezelfde burger bestaat hier geen effectieve bescherming tegen.

     


Zie het oorspronkelijke bericht op https://freedom.nl/nieuwsartikel/oproep-laat-van-je-horen

Dit topic is 14 dagen na het laatste antwoord automatisch gesloten. Nieuwe antwoorden zijn niet meer toegestaan.