PGP Webmail (Roundcube) toont geen onderwerp van ontvangen mail?

Weet iemand een oplossing hoe ik op Freedom Webmail het onderwerp van versleutelde berichten, kan zien.
Momenteel toont toont Roundcube bij Webmail “…” (drie puntjes), wat het erg lastig maakt om lijstoverzicht te houden. In mijn (offline Thunderbird) mailprogramma krijg ik vanuit IMAP keurig (natuurlijk na ontsleuteling) wel het onderwerp te zien. Het ligt niet aan de mailinhoud, sleutel of wachtwoorden zelf maar dus puur aan de weergave, De weergave modus maakt verder niet uit.

Voorbeeld:

Mail met slotjes zijn versleuteld.

NB: krijg ik geen reactie, zal ik het melden bij de Helpdesk met verwijzing naar dit topic, wat een hoop spraak zal voorkomen.

Bvd.

1 like

Dat klinkt als een bug. AFAIK encrypt PGP/GPG (en S/MIME ook) alleen de body, en niet de headers. Dus dat subject veld zou gewoon zichtbaar moeten (kunnen) zijn, encrypted of niet.

Helder en thx4mynding.

Ondertussen ook wat verder gelezen.
Subject wordt in Thunderbird 78+ idd standaard versleuteld en Roundcube doet of ondersteund dat dus nog niet. Iets dat het Roundcube mailpakket wel zou moeten (gaan) doen.

Dit gedrag, subject wel/niet crypten, is hier te besturen zie Mozilla:1304451

  • Thunderbird Menu Edit → Preferences → General (scroll to bottom)
    met Editor Config (Accept risk) → Search for “mail.identity.default.protectSubject” → Double click on value column (default:true)

Met false, blijft het subject dat in Thunderbird is ingesteld, wel onversleuteld zichtbaar onder/met Webmail. Verder maar afwachen wat de oplossing gaat worden van Roundcube.

Dit topic is 24 uur na het laatste antwoord automatisch gesloten. Nieuwe antwoorden zijn niet meer toegestaan.