SMTP error 'ESMTP not accepting connections' bij verzending email via TransIP VPS

Hi community,

Vanaf in ieder geval 17 juli (gisteren) krijg ik een 554 error bij het verzenden van e-mail via een script op een TransIP-server. Tot in ieder geval 11 juli ging elke verzending goed over port 465 met SSL. Als ik exact hetzelfde script draai op een Strato-server, dan gaat alles wel goed. Wat kan hier aan de hand zijn?

ERROR: Invalid greeting. response=554 smtp.freedom.nl ESMTP not accepting connections: 554 smtp.freedom.nl ESMTP not accepting connections

Hoi,

Het betekent dat de SMTP server iets anders ontvangt dan ‘220’ als eerste bytes.
Kan ook nog een SSL probleem zijn, dus SSL over verkeerde poort of juist geen SSL…

Succes!

misschien dat het TransIP-server ip op een blocklist staat en connectie wordt geweigerd?

check: https://mxtoolbox.com/blacklists.aspx

Bedankt voor de tip en fijne checktool. Het TransIP-server IP staat niet op de blacklists…

Interessant, ik ga kijken wat beide servers anders raw versturen van elkaar en waarom de ene wel lukt en andere niet.

zijn je mail poorten wel open? Even via google:

https://www.transip.nl/knowledgebase/artikel/346-waarom-zijn-uitgaande-mailpoorten-geblokkeerd/

en

https://www.transip.nl/knowledgebase/artikel/347-de-mailpoorten-van-vps-inschakelen/

Mijn mailpoorten op de TransIP VPS staan open volgens de instellingen. Ik heb het ook getest met de configuratie naar een andere SMTP server (Mailgun) over dezelfde poort (465). Mijn script verzendt gewoon SMTP via de TransIP server met deze andere SMTP, dus ik zou zeggen dat er iets bij ontvangst door Freedom SMTP gebeurt of veranderd is.