Uitslag stellingen Freedom deel 1 & een nieuwe ledendag, wat zijn jouw wensen?

In november 2022 organiseerde Freedom het Freedom Festival en de jaarlijkse ledendag in één. Tijdens de avond kwamen we er helaas i.v.m. de tijd niet meer aan toe een aantal stellingen voor te leggen over Freedom. We stuurden deze daarom na in een enquête aan de bezoekers. De komende tijd delen we de resultaten met je, in verschillende artikelen.  

Daarnaast zijn we ook langzaam weer bezig met de organisatie van een nieuwe ledendag, die in november 2023 zal plaatsvinden. We zijn benieuwd wat jullie, onze leden, graag horen of zien tijdens deze dag. Laat het weten door de enquête over de ledendag uiterlijk 21 april 2023 in te vullen. 

Uitkomsten enquête stellingen Freedom Festival 2022

Klik op de stelling om er meer over te lezen

PS. We kregen als algemene opmerking dat je niet kon kiezen voor het antwoord ‘Geen mening’ en realiseren ons dat dit niet handig is. We zullen dit antwoord in de eerstvolgende enquête wel toevoegen;-). De resultaten van degene die bij ‘toelichting’ hebben aangegeven geen mening te hebben, hebben we niet meegenomen in de telling hieronder.

Freedom is transparant over waar ze mee bezig is

  • 92,5% eens
  • 7,5% oneens

Gelukkig vinden de meeste respondenten dat Freedom transparant bezig is. Freedom wil namelijk graag transparant zijn over waar we staan, wat we doen en wat ons bezighoudt.

Uit de toelichting die bij het antwoord ‘eens’ of ‘oneens’ gegeven kan worden blijkt dat er een aantal mensen zijn die Freedom zelfs té transparant vinden in deze concurrerende markt.

Er zijn ook respondenten die ons niet transparant genoeg vinden. Zo kregen we bijvoorbeeld als toelichting dat er in de presentatie die gegeven is op het Festival, veel informatie nieuw was. Wij waren er persoonlijk wel blij mee dat we jullie van wat nieuwe informatie konden voorzien, maar vinden het goed om te weten dat niet iedereen dat zo ervaart;-). Ook gaf iemand aan dat we wat meer informatie mogen geven op het moment dat iets stilligt of er problemen zijn. Dit proberen we uiteraard zoveel mogelijk toe te passen door informatie en updates te plaatsen op de storingspagina. Daarnaast gaven we afgelopen jaar bijvoorbeeld ook updates over Fibercrew in het nieuwsoverzicht. 

Tot slot kregen we de tip wat meer inzicht te geven in de financiën, in hoeverre de bedrijfsprocessen voldoen aan kwaliteitsstandaarden op het gebied van privacy en veiligheid en wat het resultaat is van assessments op de IT-omgeving. Over dit laatste punt hebben we - niet geheel toevallig - laatst een stukje geplaatst op onze nieuwspagina: Securitybeleid is nooit af. We nemen deze tips zeker mee en zullen waar we kunnen, informatie delen.

Freedom zou zich naast de consumentenmarkt ook op de kleinzakelijke markt moeten richten

  • 79% eens
  • 21% oneens

Het merendeel vindt dat Freedom zich naast de consumentenmarkt ook op de kleinzakelijke markt moet richten. Volgens een aantal van hen ontbreekt een partij zoals Freedom nog op de zakelijke markt.

De respondenten geven verder aan dat zij het belangrijk vinden dat de ontwikkeling van een zakelijk portfolio niet ten koste gaat van het afmaken en onderhouden van de producten voor consumenten. Dit is wat ons betreft ook erg belangrijk. Het is ook de reden dat we het niet al in een eerder stadium verder hebben kunnen uitwerken.

Men geeft verder aan dat we rekening moeten houden dat er hogere garanties worden verwacht van de (klein)zakelijke markt en dat het aanbod wel goed moet aansluiten bij de wensen en eisen. Bovendien is een stuk onafhankelijk advies ook van toegevoegde waarde, naast het productaanbod. We zijn ons daar zeker bewust van en vinden het belangrijk dat onze diensten aan een hoge mate van kwaliteit moeten voldoen.

We zijn blij met deze uitslag want, zoals je misschien gelezen hebt in het stukje nieuws bij onze nieuwjaarswens, is toetreden tot de zakelijke markt een van de dingen die we dit jaar verder gaan uitwerken. Voordat we daadwerkelijk gaan bepalen of dit zinvol is, starten met het maken van een business case, waarin de kosten tegen de baten worden afgewogen. Als blijkt dat het bijdraagt aan snellere winstgevendheid voor Freedom, wanneer we ons ook richten op de (klein)zakelijke markt, dan gaan we ermee verder.

Tot slot werd door iemand gezegd dat we ons niet alleen op de (klein)zakelijke markt moeten richten, maar dat het onderwijs ook van belang is, want daar zitten de klanten van de toekomst. Het onderwijs is zeker een groep waar we ons ook op focussen. Op dit moment gaat het dan vooral nog om het doel: een veiliger digitaal onderwijs. Je leest er meer over in een eerder geschreven artikel op de nieuwspagina..

Ledendag 2023

Ieder jaar organiseert Freedom een ledendag. Tijdens de ledendag blikken we niet alleen kort terug en vooruit, maar vinden we het belangrijk dat onze leden vragen kunnen stellen of een discussie kunnen aangaan met onze medewerkers. De afgelopen twee ledendagen waren qua vorm en inhoud net iets anders. Dat kwam mede door corona, maar ook omdat afgelopen jaar de ledendag samen werd gehouden met het Freedom Festival.

Aankomend jaar organiseren we voor de derde keer een ledendag. De ledendag draait om jullie, onze leden. We zijn daarom benieuwd wat jullie wensen en verwachtingen zijn. Vandaar dat we een kleine enquête hebben opgesteld, waarin je dit kunt aangeven. Je kunt de enquête invullen t/m 21 april. Je vindt de enquête op:

https://survey.freedom.nl/index.php?r=survey/index&sid=1&lang=nl  


Zie het oorspronkelijke bericht op https://freedom.nl/nieuwsartikel/uitslag-stellingen-freedom-deel-1-een-nieuwe-ledendag-wat-zijn-jouw-wensen
2 likes

Dit topic is 14 dagen na het laatste antwoord automatisch gesloten. Nieuwe antwoorden zijn niet meer toegestaan.