Uitslag stellingen Freedom deel 2

In november 2022 organiseerde Freedom het Freedom Festival en de jaarlijkse ledendag in één. Op de avond zelf kwamen we er in verband met de tijd niet meer aan toe stellingen over Freedom voor te leggen aan het publiek. We hebben daarom de stellingen per mail aan de bezoekers voorgelegd. De resultaten van stelling 1 en 2 hebben we in een eerder artikel met jullie gedeeld. In dit artikel delen we de resultaten van stelling 3 en 4. 

Uitslag enquête stellingen Freedom Festival 2022

Klik op de stelling om er meer over te lezen

PS. We kregen als algemene opmerking dat je niet kon kiezen voor het antwoord ‘Geen mening’ en realiseren ons dat dit niet handig is. We zullen dit antwoord in de eerstvolgende enquête wel toevoegen;-). De resultaten van degenen die bij ‘toelichting’ hebben aangegeven geen mening te hebben, hebben we niet meegenomen in de telling hieronder.

Freedom zou een dienstenpakket moeten aanbieden waarmee je de oplossingen voor Big Tech de deur uit kan doen (Freedom 365:-))

  • 69% eens
  • 31% oneens

Over deze stelling zijn de meningen verdeeld. Het grootste deel van de respondenten vindt dat Freedom een dienstenpakket zou moeten aanbieden waarmee je de oplossingen van Big Tech de deur uit kunt doen. Denk hierbij aan een alternatief voor de huidige online collaboration software, spreadsheets, tekstverwerkers, presentatie software en video conferencing.

De respondenten geven aan dat het veel vergt, een grote uitdaging is en het sowieso beter zou zijn om dit samen met andere partijen aan te pakken. Waar volgens hen bovendien rekening mee gehouden moet worden, is dat mensen nu verwend zijn door het gebruiksgemak van Big Tech apps. Kortom, het is een mooi doel, maar beter voor op langere termijn en in samenwerking met anderen.

De respondenten die het ermee oneens zijn, vinden het over het algemeen een goed streven maar te complex en een te grote investering. Big Tech heeft te veel geld en macht. Freedom kan zich beter focussen op een goede basis voor abonnees, aangevuld met diensten voor (klein)zakelijke klanten, zorgen voor bewustwording bij gebruik van apps van Big Tech en zaken blijven aankaarten.

Freedom sluit zich aan bij de toelichting van de respondenten. Een alternatief verzorgen voor alle diensten die Big Tech aanbiedt, dat vergt inderdaad een goede strategie en veel tijd en geld. Er zijn op dit moment andere prioriteiten binnen Freedom. Wel zijn we aan het onderzoeken hoe we cloudopslag kunnen verzorgen voor klanten via Nextcloud. Zodra daar meer over bekend is, delen we dat met jullie.   

Freedom zou zich niet bezig hoeven houden met Public Affairs: er zijn voldoende organisaties die strijden voor online burgerrechten.

  • 10% eens
  • 90% oneens

Het merendeel van de respondenten vindt dat Freedom zich bezig moet houden met Public Affairs. Zij geven aan dat dit bij Freedom past, de reden is waarom ze voor Freedom gekozen hebben en dat juist dit Freedom anders maakt dan bijvoorbeeld KPN. Wij sluiten ons daar volledig bij aan!

Een kleine groep is het eens met de stelling en vindt dat er al voldoende organisaties zijn die strijden voor online burgerrechten. Ook wordt aangegeven dat het goed is eerst te focussen op de diensten die Freedom levert en de idealen van Bits of Freedom in het achterhoofd te houden.

Hier zijn wij het gedeeltelijk mee eens. Nu in de beginfase is het voor Freedom inderdaad van groot belang om eerst de fundering goed op orde te hebben. Oftewel, te zorgen voor een gezond bedrijf met goede diensten en een prettige omgeving voor medewerkers. Maar ook daar kan PA aan bijdragen.

Public Affairs bij Freedom

Public Affairs betekent letterlijk 'publieke zaken'. In de praktijk komt het vooral neer op netwerken, samenwerken en het beïnvloeden van wet- en regelgeving vanwege onze belangen. Een ander woord daarvoor is lobby.

Het is - eerlijk toegegeven - redelijk ingewikkeld om in deze markt een nieuwe internetprovider te starten. En al helemaal op de manier waarop Freedom dat doet: met crowdfunding en het steward ownership model. Dit is dan al een reden voor Freedom om geregeld van zich te laten horen bij de ACM. Het is aan deze Nederlandse toezichthouder om de markt eerlijker te maken en een gelijker speelveld te verzorgen.

Freedom en netneutraliteit

Freedom strijdt voor een vrij en open internet. Naast een vrij verkeer van informatie en het recht op een vrije meningsuiting, hechten we waarde aan het principe netneutraliteit. We zijn, net als andere providers, gebonden aan de Europese regels voor een open internet. Dit is een verplichting waar providers soms aan moeten worden herinnerd. Hierop wordt toegezien door BEREC - de Europese toezichthouder - en de ACM. Tegelijkertijd is netneutraliteit ook een beginsel om voor te strijden wanneer overheden of bedrijven onze informatievrijheden willen beperken.

Vrijheid van meningsuiting en vrij verkeer van informatie

Vrijheid van meningsuiting en een vrij verkeer van informatie zijn voor ons als accessprovider en voor de samenleving als geheel superbelangrijk. Daarom voeren we op dit moment een rechtszaak bij de Europese rechter. Ook dat is een manier om druk uit te oefenen en op te komen voor het maatschappelijk belang.

Privacy & security

Een ander speerpunt van Freedom: vanaf moment één hebben we gezegd te willen bijdragen aan (online) privacy en security. Dit doen we bijvoorbeeld in verschillende samenwerkingsverbanden, zoals de Privacy Coalitie en The Privacy Collective.

EuroISPA, DCC en NLConnect

We komen op voor ons belang als provider en het maatschappij belang dat onlosmakelijk met ons werk verbonden is. Dat doen we niet alleen. Om in Brussel van ons te laten horen zijn we aangesloten bij EuroISPA. Daar spelen een aantal dossiers zoals CSAM, piraterij en fair share. Daarnaast zijn we aangesloten bij de Dutch Cloud Community. Deze organisatie houdt zich bijvoorbeeld bezig met notice-and-takedown en de Europese dienstenwet (DSA). Ook zijn we aangesloten bij NLConnect, de Nederlandse branchevereniging van de glasvezel- en breedbandindustrie.

Conclusie

Er zijn dus nogal wat zaken waar we wat van vinden en ons mee bemoeien. We zijn hierin niet één op één te vergelijken met BOF of andere organisaties die strijden voor (digitale) fundamentele rechten. Wel vormen zij voor ons een grote bron van inspiratie en hebben we vaak hetzelfde voor ogen. Het grote verschil is natuurlijk: wij zijn een commercieel bedrijf. Maar dan wel eentje met een hele hoop idealen en een community die ons scherp houdt :-).


Zie het oorspronkelijke bericht op https://freedom.nl/nieuwsartikel/uitkomst-stellingen-freedom-deel-2
1 like

Daar waar :spraydot: Freedom het niet (snel) zelf kan leveren,
kan Freedom wèl adviseren om (voorlopig) een ander/beter product te gebruiken; bijvoorbeeld uit de FOSS (free-open-source) hoek.

éénmalig een overzichts-tabel maken, en daar dan steeds naar verwijzen… …
( is volgens mij aan het begin van deze :spraydot: Community al eens voorgesteld )

Dit topic is 14 dagen na het laatste antwoord automatisch gesloten. Nieuwe antwoorden zijn niet meer toegestaan.