Update van Freedom februari 2024

Ook in de (dit jaar iets minder korte) maand februari is weer veel gebeurd! Hieronder lees je welke onderwerpen ons de afgelopen periode bezig hielden.

SIDN en Amazon

Begin februari ontstond grote ophef in de internetgemeenschap over een blogpost van SIDN. De stichting, die in het leven is geroepen om het .nl domein te beheren, besloot een flink deel van de ICT over te zetten naar de cloud van Amazon (AWS). Internet Society Nederland (ISOC NL) stelde in een open brief teleurgesteld te zijn over het handelen van SIDN. De brief is mede ondertekend door Freedom.    

Over de actie van SIDN werden kamervragen gesteld. Inmiddels is het gesprek tussen verschillende betrokken partijen op gang. Hierover bericht ISOC NL op haar website. We houden jullie op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.

Rapport Europese soevereiniteit en de cloud

Recent verscheen een interessant rapport over Europese soevereiniteit ten aanzien van de cloud.

Rechtszaak The Privacy Collective

The Privacy Collective voert een rechtszaak tegen Oracle en Salesforce. Freedom was aanwezig op de zitting bij het hof in Amsterdam op 8 februari. De uitspraak wordt op 18 juni 2024 verwacht. Je kunt een verslag teruglezen op de website van stichting The Privacy Collective. Ook schreef Internet Society Nederland een post over deze rechtszaak

Onderzoek sociaal internet

Freedom is betrokken bij de proeftuin Digitaal Meedoen in Westerkwartier. In deze proeftuin faciliteert Freedom de internetverbinding voor de deelnemers. Ook onderzoeken we met stichting 48percent hoe we in Nederland tot een sociaal internettarief kunnen komen. Een belangrijke doelstelling van Freedom is immers: een goed toegankelijk internet voor iedereen. 

Het Ministerie van Economische Zaken geeft vooral aan dat rekening moet worden gehouden met regels inzake mededinging en staatssteun. Sommige providers hebben een aanmerkelijke marktmacht, maar Freedom niet. Daarom zijn wij in de gelegenheid te onderzoeken hoe we binnen de gestelde kaders wel degelijk een sociaal internettarief kunnen vormgeven. Dat gaan we de komende tijd onderzoeken.

Achtergrond

In Nederland heeft bijna iedereen met een vaste woon- of verblijfplaats ook een vaste internetverbinding. Althans, dat blijkt uit online onderzoek.. Het staat vast dat niemand zonder deze verbinding kan, want een goede verbinding is nodig om goed mee te kunnen draaien in de maatschappij. Voor werk, voor school, ontspanning en sociaal leven. Maar ook om de (lokale) overheid te bereiken. 

Terwijl de noodzaak om een goede verbinding te hebben steeds groter wordt, zijn er tegelijk steeds meer huishoudens die dit eigenlijk niet kunnen betalen. De keuze is nu soms: of voor 50 euro minder te eten kopen of een internetverbinding betalen. Als we deze zorg weghalen kunnen mensen gemakkelijker meedoen in de samenleving.

Het Ministerie van Economische Zaken geeft vooral aan dat rekening moet worden gehouden met regels inzake mededinging en staatssteun. Dit heeft ermee te maken dat sommige providers een aanmerkelijke marktmacht hebben. Wij zijn benieuwd naar hoe we binnen deze kaders wel degelijk een sociaal internettarief kunnen vormgeven en gaan dat onderzoeken.

Freedom bij werkgroep duurzaamheid

Freedom voegde zich deze maand bij de nieuw op te richten werkgroep duurzaamheid van Dutch Cloud Community. Het thema duurzaamheid kwam ook terug in het rapport van de staat van de digitale infrastructuur van de overheid. Hierover berichtte onze branchevereniging NLConnect.   

Hoe gaat het met noyb?

Voor de dag van de gegevensbescherming op 28 januari ondervroeg noyb duizend privacy professionals over de privacywet, de AVG. De conclusie van noyb is: er valt eigenlijk niks te vieren. Er bestaan nog steeds veel problemen vooral in verband met de gebrekkige handhaving van de AVG in verschillende lidstaten. 

Binnenkort bepaalt de European Data Protection Board (hierna de EDPB) of de ‘betalen of toestemmen’ methode van Meta door de beugel kan. Deze beslissing is volgens noyb bepalend voor onze mogelijkheid om online vrijelijk toestemming te kunnen blijven geven. Als Meta geen halt wordt toe geroepen, kunnen andere bedrijven in de voetsporen van Meta treden. Dan wordt onze online privacy voor de meesten onbetaalbaar. Daarom dringt noyb met 27 andere NGO’s erop aan bij de EPDB om onze fundamentele rechten in overweging te nemen. Veel lidstaten lijken nu de kant van Meta te kiezen. Dat is geen goed nieuws voor onze privacy.

Klacht noyb tegen Meta

In november 2023 introduceerde Meta de ‘betalen of toestemmen’ methode. Dit houdt in dat je ofwel betaalt ofwel ermee instemt dat Meta je gegevens gebruikt om je te tracken en te profileren. noyb diende een klacht in tegen Meta, omdat bij de diensten Instagram en Facebook geld wordt gevraagd van de gebruikers voor een tracking vrije instelling.

Vervolgens vroegen drie autoriteiten uit Noorwegen, Hamburg en Nederland om een bindende beslissing door de EDPB.

Wat ook nog zi is: wanneer gebruikers eenmaal de toestemming hebben gegeven, dan is deze keuze door hen niet gemakkelijk terug te draaien. Dat is tegen de wet. Lees er meer over op de website van noyb of Euractiv.

Digitale dienstenwet in werking

Sinds 17 februari 2024 geldt de digitale dienstenwet. Om deze Europese wet in Nederland te kunnen toepassen wordt aan een nationale uitvoeringswet gewerkt. De ACM is aangewezen als coördinator en kan handhaven zodra de uitvoeringswet van kracht is.

Hierover is de Tweede Kamer per kamerbrief op 13 feb 2024 geĂŻnformeerd.

Publicaties

Onze branchevereniging NLConnect publiceerde het jaarsverslag 2023. Freedom heeft aan verschillende lobbyprojecten meegewerkt.

Ook Euroispa, de Europese vereniging van ISPs, publiceerde het jaarverslag 2023. Freedom is vaste overleg partner bij alle commissies. Ook dragen we bij aan white papers en gesprekken met de Europese instituten.

De Europese wetgever publiceerde haar plannen over de Europse infrastructuur.

De Nederlandse overheid publiceerde haar werkagenda op het gebied van digitalisering.

Wat ons opviel in de media en online:

>Sociale media als nutsvoorziening: fragment op radio 1.

>Internetvrijheid Rusland: fragment op radio 1.

>Digitale inclusie en internet als mensenrecht: artikel van Yes magazine

>De overheid wil een eigen chatapplicatie laten ontwikkelen: motie aangenomen.

>De eerste week van 2024 verdiende big tech al genoeg om de boetes van 2023 te betalen: artikel van Proton.

>De MIVD onthult informatie over spionage op defensie.nl en op ncsc.nl.

>De overheid start een campagne over twee factor authenticatie op een speciaal daarvoor ingerichte website.


Zie het oorspronkelijke bericht op https://freedom.nl/nieuwsartikel/update-van-freedom-over-februari-2024

Volgende keer zou ik hier graag zeker ook lezen welke nieuwe technische diensten/features Freedom aan zijn klanten beschikbaar heeft gesteld die de missie uit de ‘Corporate Charter’ ondersteunen:
"Onze ambitie is om voorop te lopen en een bijdrage te leveren aan de (wereldwijde) ontwikkeling van nieuwe diensten op gebieden als privacy, veiligheid, open data en open source. "

2 likes

Dat zou een eerste dienst/feature die Freedom in het kader van de eigen missie dan zijn klanten zou kunnen aanbieden: 2FA op het hoofdaccount bij Freedom.

Dit topic is 14 dagen na het laatste antwoord automatisch gesloten. Nieuwe antwoorden zijn niet meer toegestaan.