Usenetprovider NSE droeg niet bij aan copyrightinbreuken en wint zaak van Brein

De Hoge Raad heeft in een zaak tussen usenetprovider News-Service Europe en Stichting Brein bepaald dat de provider geen inbreuk heeft gemaakt op het auteursrecht en in die zin niet onrechtmatig heeft gehandeld tegenover rechthebbenden. Daarmee wint NSE een langlopende zaak van Brein.

3 likes