Wiki om informatie te structureren

Dit forum wordt veelvuldig gebruikt om vragen te stellen en (gelukkig) komen er ook meestal veel behulpzame antwoorden bij problemen of ideeën bij vragen of iemand alternatieven weet. Nadeel van het feit dat het zoveel gebruikt wordt is dat het soms lastig is om de gewenste informatie terug te vinden.

Het is al eens eerder geopperd (volgens mij onder andere door mijzelf), maar gezien de toename in informatievolume in dit forum lijkt het nut van het idee mij alleen maar toegenomen. Wordt het niet tijd voor een wikiomgeving naast dit forum. In deze wikiomgeving kan dan de informatie die in alle reacties op het forum gefragmenteerd beschikbaar is, gestructureerd samengebracht worden. Dit zodat gebruikers niet 'tig berichten in een of meerdere draadjes na hoeven te lezen om tot een antwoord op hun vraag te komen.

Een zeer geschikt onderwerp voor zo’n wiki pagina zou kunnen zijn met welke instellingen verschillende combinaties van glasvezel aansluiting, modem/router hardware en router software werken voor een freedom aansluiting. Dit ter ondersteuning van het principe van vrije modem/router keuze voor de gebruiker.

Vanwege de vele problemen met canal digitaal denk ik dat een ander geschikt onderwerp voor een wiki pagina zou zijn: alternatieve hardware/software om tv te kijken.

Indien je door dit forum bladert denk ik dat je nog wel meer ideeën krijgt voor onderwerpen die geschikt zijn voor een wikipagina.

De plus voor freedom zou er in kunnen liggen, dat, indien de wikipagina enigszins is uitgekristalliseerd, zij deze pagina kunnen gebruiken als startpunt voor extra informatie in de support pagina’s van de publieke website. Daarmee toont Freedom actief dat zij keuzevrijheid hoog in het vaandel hebben staan. Voor de zekerheid, zou ik dan wel in de support pagina’s expliciet aangeven welke oplossing door de helpdesk ondersteunt wordt en welke vanuit de community komt en dus wat meer zelfredzaamheid vereist.

Denk er nog eens over na.

5 likes

Sterker nog, ik heb al eens voorgesteld om de wiki in te richten als verlengstuk van de help-pagina’s. De helppagina’s moeten dan de algemene voor (bijna) iedereen geldige informatie bevatten met links naar de wiki pagina’s voor gespecialiseerde/gedetailleerde/uitgebreidere informatie.
Daarmee is dan ook een afbakening tussen formele support die uit de abonnementskosten wordt gedekt en community support die vrijblijvend is en buiten de formele verantwoordelijkheid van Freedom valt, maar door Freedom wel wordt aangemoedigd

Wiki: heel handig !

Dat moet Freedom tussen medewerkers ( en trouwe klanten? ) wel iemand(en) vinden, die het werk op zich neemt,
èn … … secuur werkt.

( zoals de werkwijze van WikiPedia.Org )

Niet echt nodig om secuur laat staan - anders dan faciliteren - te onderhouden omdat bij ieders inbreng dit vanzelf dan de inhoudelijke resulterende kwaliteit krijgt die partijen - Freedom en deelnemers - er gezamenlijk aan (willen) geven.

Maar goed, we zijn inmiddels een paar jaar verder met hoe en welke rol de Freedom community heeft. Mijn animo om daar actief inhoudelijk nog wat mee te gaan doen, anders dan reagluren (te hooi en te gras met wat zich voordoet reactie geven), is inmiddels wel wegeëbd.

Je kunt ook hier, zelf berichten als Wiki aan maken.
Als je dat gaat doen ik een aparte rubriek, kun je elkaar aanvullen.

Iets wat lijkt op Wikipedia, klinkt mooi. Het kost ongelooflijk veel tijd.
Ik heb daar wel eens een kleine bijdrage gedaan en ik vind het best complex.
Als je daar iets beweert, moet het wel met bewijs en het moet Wiki waardig zijn.
Er is daar heel veel loos onder de motorkap, om het mooi te houden.

De eerste vraag is dan ook, wie hebben zoveel tijd en geduld om het op te bouwen?
En dan moet je ook nog mensen hebben die er ervaring mee hebben.
Dan pas kun je beginnen Freedom te overtuigen dat het een goed idee is.

Ik draai dat om, Freedom wil dat niet. Om dan een partij die op voorhand onwillig is te gaan overtuigen, wordt dat verrekte lastig. Ook hier in deze community hebben we vaker meegemaakt dat welwillende deelnemers min of meer werden weggebonjourd.

Zakelijk kan ik die insteek uitleggen dat een bedrijf zelf het heft in handen wil hebben (en dat daar houden) en niet hoeven gaan delen met (tegendraadse) gebruikers die daar dan min-of-meer inhoudelijk “mede-eigenaar” worden.

En ja, bijdragen leveren kost bakken vol energie en voor iemand die dat doet moet er (zelf)waardering te halen zijn dat het ook de moeite waard is. Wanneer iemand dan epistels volkalkt die vervolgens genegeerd, laat staan op vorm aangevallen wordt; is dat bijdrageverhaal na één of twee items, vaak snel over.

En ja op wiki (doe ik soms ook wat) is er naast het leveren van onderbouwde bijdragen, ook een surreële strijd van het grootst exacte gelijk.
De vraag is dan ook wat een wiki wil (of moet) beogen. Is dat dienend om een community behulpzaam te zijn of om gebruikt te gaan worden als formele waarheid. In dit laatste geval gaan andere belangen meespelen zoals die van bewezen competentie(s) en dat iemand daarin pas kan/mag meedoen als die in voldoende mate beschikt over vaardigheden.
Minder “gekwalificeerden” zullen snel hun opgepakte handoek aan de wilgen hangen want dan kan die beter een eigen blog doen wara die zelf zaken afpaalt.

Je draait het om, ik zie het.
Opbouwen doe je met mensen, die weten wat ze doen.
Daar gaan weer anderen van leren en je krijgt dan meer ervaring in de groep.
Er zullen dingen geschreven worden, die niet kloppen of passen.
Die gaan er dan weer uit of worden veranderd. Zo werkt dat in het wiki systeem.
Als je daar niet tegen kunt, heb je een probleem.

We bedoelen hetzelfde te bereiken vanuit een andere tegengestelde insteek.
Ik redeneer vooral vanuit het ‘willen’ en jij vanuit het eerst ‘kunnen’ om iets op te bouwen.
Opbouwen ontstaat imo niet vanuit weten wat je doet maar vooraleerst uit een wil dat te - gaan - doen.
Net zoals ik tegen beter weten in, poog duidelijk te maken dat ik van Freedom echt wat meer visie & participatie verwacht in -en met wat leden (daarmee) zouden willen kunnen doen.

Hieronder een verdere verduidelijking voor een aanpak en daarin mijn zienswijze.

Faciliteer en start alszijnde Freedom een open kennis wiki, werk daar ook zelf actief als gereedschap aan mee voor ook de eigen informatie en laat te meerdere glorie dit gaan bloeien om te kunnen groeien.

Freedom zou dit forum en ook een wiki niet als een zoethoudend ‘speeltje’ van -en door gebruikers moeten willen zien.
Participeer als Freedom door ook hier en op deze wijze in volwaardig gesprek te gaan met met je leden (en zie ze vooral niet als klanten, ook als dat scherp op de snede gaat).
Als ik “cliënt” zou willen zijn, ga ik wel naar een KPN met hun bijbehorende klantvoorwaarden. Van een Freedom verwacht ik een veel opener zienswijze, ook als dat strijdig zou zijn met (eigen) technische regelgeving en zelfs t.a.v. bepaalde wetgeving.

Wanneer er geen ‘zinnige’ bijdragen ontstaan vanuit een wiki-community (of andere stromingen) blijft een wiki opzet imo een beter platform.
Al was het maar om bv de inhoudelijke Freedom (helpdesk)informatie te publiceren. Bereidwilligen kunnen die inhoud daar dan bijwerken, eventueel aanvullen, schrappen en samen ontstaat daaruit een kwaliteit door die kritisch te accepteren.

Zou Freedom om wat voor reden dan ook onderuitgaan, blijft tenminste de inhoud daarvan als wiki-bron behouden. Bijkomend voordeel is dat een (overname) partij geen inhoudelijk claim (meer) kan leggen op wat eigenzinnige individuen (werknemers of leden) daar hebben gedeponeerd.

Iemand die het op grond van inhoudelijke argumentatie ergens niet mee eens is, kan dat dan idd samen op wiki wijze gaan bestendigen (ook als Freedom het daar zg niet mee eens wil zijn).

De kip-ei gedachte waar ik mij tegen verzet, is de dat er eerst een onderbouwing moet zijn om ergens daar(mee) dan te starten en laat staan er eerst zg ‘menskracht’ of “kunde” moet zijn om iets te onderhouden.
Steek als Freedom de synergie die zij reeds steekt/doet aan/op helpdesk/support, in een dergelijke wiki. Het verschil tussen werknemers en vrijwilligers is dat de eerste groep het moet kunnen en de laatste groep het dan kan willen doen.

Een wiki platform dat imo beter gaat uitwerken dan het om strategische (of zakelijke) redenen, niet te willen en daarom besloten te houden.