Belasting aangiften 2022

Helemaal mee eens hoor! Vind jammer dat Freedom een beetje z’n pootjes laat hangen. Begrijp dat het erg lastig allemaal maar dit is niet zoals ik had verwacht hoe Freedom zou reageren en/of omgaan met z’n klanten. Heb zojuist maar een mail toegezonden aan CrowdAboutNow en ben benieuwd wat ze me gaan melden. Mocht ik iets meer informatie hebben dan zet ik het hier natuurlijk online. Maar eigenlijk is dit een taak voor Freedom!

Vorig jaar hadden wij deze vraag, bedacht ik mij opeens, en ben mijn oude mailtjes eens gaan bekijken. En ja hoor, daar heb ik deze informatie terug gevonden, welke in van CrowdAboutNow had ontvangen:

“De investering van Freedom is een aandelencampagne. Dit houdt in dat de aandelen overgedragen worden naar een STAK en zij het beheer van de aandelen hebben. STAK staat voor: Stichting administratiekantoor. Welke dit is, kun je terugvinden op de overeenkomst op je dashboard. Dit is de reden dat deze als 0 euro op je jaaropgave bij ons staat. Wil je er meer over weten zal ik je willen vragen de STAK te contacteren. In jouw account bij CrowdAboutNow zie je een jaaropgave staan. Het kan zijn dat deze op 0 euro staat. Dit komt omdat de certificaten in het beheer zijn van STAK Appelpunt en niet van CrowdAboutNow.”

Ik verwacht daarom dit jaar een zelfde soort antwoord te krijgen. Dan moeten we toch bij Freedom zijn. @Anco wat je hier over melden?

1 like

Begrijpelijk en met alle respect, maar dat klopt formeel niet volgens mij. De bank of vermogensbeheerder behoort je dat overzicht te verschaffen, niet het bedrijf waarin je aandelen hebt. Dus die Crowd beweging of de stichting moeten je een overzicht sturen…

2 likes

Bij mij staat er 129 Euro.
En maar 1 ipv 2 aandelen.
Schiet mij maar lek…

Ik beschouw Freedom als probleemeigenaar.

Het is/was de bedoeling dat het jaaroverzicht aangepast zou zijn bij CrowdAboutNow. Dit is helaas momenteel nog niet gelukt. We verwachten de aanpassing elk moment. Heeft men haast dan kan er een mail gestuurd worden naar robin@crowdaboutnow.nl en dan zal er handmatig een jaaropgave gemaakt worden. Let wel, de administratieve verwerking van het overzetten van lening naar certificaten, indien dit heeft plaatsgevonden, is administratief nog niet verwerkt en is ook nog niet van toepassing op aangifte 2022. De omzetting zal namelijk per 15-01-2023 administratief verwerkt worden.

Ter overige verduidelijk, bij certificaten geeft men de verkrijgingsprijs als bezit op. Dus indien men 4 certificaten heeft gekocht in 2021 in dat een bezit van €1.000 in box 3.

4 likes

Voor komende jaren zullen we het waarschijnlijk anders gaan doen. Hierover zijn we in overleg met CrowdAboutNow. In ieder geval excuses voor de late verwerking.

4 likes

Hoi @Anco
Ken je de uitdrukking van ‘t Kastje naar de Muur?

Deze info heb ik terug ontvangen van CrowdAboutNow:
Bedankt voor de gegevens. Ik heb het account kunnen controleren. Ik snap de verwarring. De reden dat je jaaropgave op €0.- staat is omdat na het succesvol afronden van de campagne de aandelen overgaan naar de STAK van de ondernemer en wij dus niet meer het beheer hebben. Voor de belastingaangifte kun je de overeenkomst vinden die je op je persoonlijke dashboard kan vinden.
Mochten hier nog vragen over zijn, dan hoor ik het graag.

Van wie krijgen we nu een jaaroverzicht en waarom is dit niet goed geregeld? Van Freedom had ik dit niet verwacht, alles gaat zo goed en dit is toch ook erg belangrijk, komt maar niet goed.

Begrijpende dat we nu 250,- euro in box3 moeten plaatsen. Maar een overzicht en bewijs voor de belasting zou wel erg fijn zijn.

Help!!

Dit antwoord verbaasd mij, ik kom er maandag op terug dan ben ik terug van vakantie.

1 like

Top! Fijne vakantie dan nog :upside_down_face:

Hoi @Anco
Er is dus een grote communicatie probleem binnen CrowdAboutNow. Robin weet ervan en heeft nu een jaaroverzicht toegezonden. Van de week kreeg ik een mail van Lonneke, en die wist dus van niets want daarvan kreeg ik bovenstaande mail.

Ik denk dat ze bij CrowAboutNow even moeten communiceren wat jullie hebben afgesproken, dan komt het allemaal in orde :slight_smile:

2 likes

Bij CrowdAboutNow geen enkel overzicht van 2022 te vinden.
Op hun site staat dat je ze een mailtje met het verzoek voor toezending moet doen:
“Let op: als er is geïnvesteerd is in een campagne waar tussentijds nieuwe afspraken zijn gemaakt is het helaas niet mogelijk om hier een jaaropgave te downloaden. Je kunt contact met ons opnemen zodat wij de jaaropgave naar je kunnen mailen.”

In mijn geval zijn er volgens mij helemaal geen tussentijds nieuwe afspraken gemaakt, maar een jaaropgave 2022 is er niet te vinden.

Dus maar een mailtje gestuurd met de vraag om me de jaaropgaaf toe te sturen.

Voor de aangifte van 2022 is het nog simpel, zolang er alleen gevraagd wordt naar de waarde op 1 januari 2022 en niet ook om die van december 2022. Vanavond even zien wat er precies gevraagd wordt.

Ben dan wel benieuwd wat jij krijgt. Krijg hier een overzicht met 01-01-2022 en die is 250,- euro en dan staat er 31-12-2022 met 500,- euro.

Maar volgens mij moet die van 2022 pas in 2023 worden opgegeven. Zo was de uitleg de vorige keer. 2021 moest in 2022 worden opgegeven en dan 2022 in 2023.

Het is er allemaal niet makkelijker mee geworden. Heeft Freedom geen eigen administrateur die het kan uitleggen?

We zijn nog bezig met CrowdAboutNow om de correcte jaaropgave neer te zetten, hiervoor nog enkele dagen geduld. Dit zullen we zodra het gereed is laten weten. Heb je haast, mail dan naar robin@crowdaboutnow.nl, dan maakt hij een opgave met de hand. Overigens heb je dat niet perse nodig, lees de volgende toelichting:

Voor de certificaten die je als investeerder in beheer hebt, kun je het geïnvesteerde bedrag als nominale waarde van de belegging opgeven bij de Belastingdienst. Oftewel: het totaal ingelegde (betaalde) bedrag kun je opgeven als belegging in box 3. Dit is alleen van toepassing op een standaardsituatie, namelijk dat jouw deelname aan de crowdfunding wordt belast als inkomen uit sparen en beleggen (box 3) en dat je geen ondernemer bent voor de heffing van de inkomstenbelasting.

In overige situaties dien je zelf de fiscale verwerking van jouw deelname te verzorgen en word je – ook voor eventuele specifieke gevolgen van je participatie(s) – geadviseerd te overleggen met jouw boekhouder of belastingadviseur. De investeringsovereenkomst voldoet als bewijs en en deze is te downloaden op de site van CrowdAboutNow.

1 like

Bij de aangifte over 2022 geef je de stand op van 01-01-2022.
Het maakt niet uit wat er in 2022 is gebeurd.
Het gaat puur over de stand op 01-01-2022.

2 likes

Inderdaad voor geld dat je uitgeleend hebt hoef je alleen de waarde op 1 januari 2022 op te geven, blijkt.

Maar voor bedragen die je zelf geleend hebt, moet je zowel de waarde op 1 januari 2022 als de waarde op 31 december 2022 opgeven.

Dus wat betreft de bedragen die je aan Freedom hebt besteed, is het voor de aangifte van 2022 nog simpel. Daar kan je dan het bedrag van 31 december 2021 voor gebruiken dat op het overzicht van 2021 staat.

Maar dit probleem bij crowdaboutnow moet dan voor de aangifte over 2023 wel volledig en op tijd zijn opgelost, dus voor 1 maart 2024. Althans voor mij.
Maar als het om een substantieel bedrag gaat is het mogelijk wel nu al van belang voor de voorlopige aanslag/teruggaaf van 2023 en wil je het bedrag van 31 december 2022 dus nu al weten, zoals dat ook op het overzicht van 2022 hoort te staan.

Nu blijkt er iets heel vervelends te zijn:

Het overzicht van 2021 bevat een hele grote fout: De koop van het stukje Freedom dat heeft plaatsgevonden in 2021 staat niet op de balans van 31 december 2021 in het jaaroverzicht 2021.

Pas als je het jaarooverzicht 2022 per email opvraagt blijkt dat het wel op de balans staat van 1 januari 2022.

Die gegevens hadden er dus gewoon voor 1 maart 2023 moeten zijn bij alle investeerders.

Ik zal niet de enige zijn waar die fout is gemaakt.
Dat betekent in mijn ogen dat al die inevesteerders waar die fout in het jaaroverzicht van 2021 stond daarvan persoonlijk voor 1 maart 2023 op de hoogte hadden moeten worden gesteld.

1 like

Elke keer lees ik weer iets anders.
Wat ik heb begrepen is dat je je aankopen van 2021 pas op 1 januari 2022 hoeft op te geven aan de belasting en die van 2022 op op 1 januari 2023 (ik bedoel dan de belasting aangiften van dat jaar).

Wat CrowAboutNow nu heeft verzonden is een overzicht met daarop:
Belegging waarden op 01-01-2022 = 250,- euro (dat klopt). Maar dan zeggen ze op 24-11-2022 is het nog eens 250,- euro en dan mijn belegging waarden op 31-12-2022 500,- euro zijn. Maar wat ik hier uit alle informatie lees van Freedom is het pas op 01-01-2023 500,- euro en niet al op 31-12-2022.

Het is voor mij niet meer te begrijpen en ga maar uit van wat ik hier heb gelezen. Als het fout gaat dan hoort Freedom het wel :slight_smile:

Ik geef nu op wat ik in 2022 heb aan belegging waarden (250,- euro wat ik in 2021 heb aangekocht) en pas bij aangiften van 2024 geef ik weer 250,- euro voor belasting jaar 2023 van wat ik heb aangekocht in 2022.

Daarnaast vraag ik me af of ik het wel moet opgeven. Misschien opgeven wel maar het heeft geen enkele invloed, denk ik.

Informatie van de belastingdienst zegt mij:
Wij rekenen een vast percentage van uw grondslag sparen en beleggen als uw voordeel in box 3. Uw grondslag sparen en beleggen is de waarde van uw vermogen (bezittingen min schulden) op 1 januari, na aftrek van het heffingsvrij vermogen. Uw schulden worden verlaagd met een drempel.

Is uw vermogen niet hoger dan uw heffingsvrij vermogen? Dan hebt u geen voordeel uit sparen en beleggen en hoeft u geen belasting te betalen in box 3. Is uw vermogen wel hoger? Dan telt alleen het deel erboven mee voor de berekening van de belasting in box 3.

Gaat volgens mij vanzelf. Als je volgens de gegevens die de belastingdienst heeft, boven het heffingsvrij vermogen zit, dan moet je alles opgeven. Zit je volgens de gegevens die de belastingdienst heeft, onder het heffingsvrij vermogen, dan is de eerste vraag simpel, zit je er onder of erboven/? Zit je eronder dan hoef je verder niets in te vullen.
Althans zo werkte het een paar jaar geleden.

De conclusie is wel dat CrowdAboutNow fout op fout stapelt, je daar niet ongevraagd van op de hoogte brengt en niet tijdig de juiste informatie verstrekt, en bovendien de fouten in de downloadbare documenten op hun website niet corrigeert. @Anco
Dat betekent dat ik in de toekomst geen interesse meer heb in wat voor actie dan ook en voor wie dan ook via CrowdAboutNow.

2 likes

Het is dus op 31 dec 2022 500 euro, want aanschaf was in november 2022. Die hoef je niet aan de belastingdienst over 2022 op te geven, dan geldt alleen bedrag op 1 januari 2022.
Logischerwijs is het dan ook op 1 jan 2023 500 euro. Die geef je dan op in 2024 over 2023.
(Als je boven het heffingsvrij vermogen zit in box 3 of die vragen moet beantwoorden)

Je geeft dus niet op wat je hebt gekocht, je geeft het bezit aan op 1 jannuari van het betreffende jaar. Dat is dan dus bij jou 500,- op 1 januari 2023.