Een kabinet met meer aandacht voor digitalisering; gaat het eindelijk lukken de komende 4 jaar?

of bedoelen we niet veel meer:

Ga voor een Kabinet met meer aandacht voor digitale Privacy

Wat is het nut gebleken van een Stembus akkoord nu het demissionaire kabinet de urgente kwesties er nog vóór de formatie doorheen heeft gedrukt?

Volgens mij staan Bits of Freedom, Amnesty, Open State Foundation en Waag er bij en kunnen er alleen maar naar kijken. De te installeren Vaste Kamercommissie en de Autoriteit Persoonsgegevens zijn al buiten spel gezet.

Wat ik nu zie van de digitalisering.
Door corona is het online werken en vergaderen in een versnelling gekomen.
Veel zal blijven omdat het geld oplevert. De menselijkheid is nooit de norm.
Dat sommige mensen hier knettergek van worden, maakt niet uit.

Terug dringen van contant geld, heeft ook weer een zetje gehad.
Geen stiekeme betalingen meer straks.

Eerste gesprekken in het ziekenhuis, gaan nu digitaal zonder dat je iemand spreekt.

Een heilig verklaring van de smartphone, als we zo doorgaan komt er een smartphoneplicht.
Totale controle door deze toestellen, als we niet oppassen.

Dat profileren bij de belastingdienst deden ze al jaren.
Vroeger zetten ze een merkje op jouw kaart in de kaartenbak.

Het is toch raar, dat je iedere vaccinatie in het gele boekje kunt zetten, behalve corona.
Ook dictator Europa wil een totale digitale controle.
We kunnen van alles wensen als land, maar Europa heeft het laatste woord.

Kabinet, plan maken, enz. …
Dat wordt gedaan door leken op gebied van ict en privacy. En ALS ze al iemand uitnodigen om hen te informeren, dan wordt-ie meestal gezocht bij de grote datagraaiers (of binnen de volgers daarvan). Verder trekken de flink-betaalde (en betalende ? ) lobbyisten aan de ploeg om vooral niet vrij-makende wetten te maken.
Deze feiten bepaalt voor een groot gedeelte de richting waar we met z’n allen heengaan.
Nou maar hopen dat in de komende regering mensen komen, die zèlf durven onderzoeken en nadenken.

edit : —

Stel dat iemand van :spraydot: Freedom een kort verblijf bij de formatie zou krijgen,…
welke shortlist (mèt argumenten) kunnen wij 'm dan meegeven ?

(want we werken graag oplossings-gericht)

Het heeft er de schijn van dat het nieuwe kabinet nagenoeg een kopie zal worden. Het stembusakkoord kan rekenen op een minderheid, zowel in de Tweede Kamer als in de Senaat. De kleinere partijen kunnen geen vuist maken, tegengeluiden gebagatelliseerd en overstemd door de voorgehouden korte termijn voordelen, zinvolle moties worden democratisch weggestemd.

Wat er is bereikt en met welke slagkracht er een privacy-respecterend beleid zal kunnen worden gevoerd zullen we binnenkort gaan zien aan de sterkte van de ruggengraat van de Europese Parlementariërs.

De lobby van de digitalisering en de commerciële belangen beginnen op die van het US 2e amendement te lijken; niet vanuit de gevolgen redenerend maar vanuit een historisch recht dat niet meer weg te denken is; zelfs choquerende gebeurtenissen en schandalen zijn niet voldoende, al voer je nog zoveel argumenten aan.

We zullen waar enigszins mogelijk zelf de verandering tot stand moeten brengen, de collectieve roes van de bevolking aan moeten zien en na de onherroepelijke kater een werkend Plan B moeten hebben (zie Waag/Freedom/BoF).

Tenzij er een drastisch voorval plaats gaat vinden dat bewindspersonen persoonlijk raakt en met de neus op de feiten drukt, vrees ik dat argumenten aan dovemansoren zijn besteed totdat er t.z.t. een parlementaire commissie wordt ingesteld met de opdracht om uit te vogelen hoe het allemaal zo ver heeft kunnen komen.

Ik droom nog steeds van een wereld waarin de onderliggende internet infrastructuur in Nederland wordt gescheiden van de commerciële ISP’s die ze exploiteren. Een beetje zoals de NS en ProRail, alleen daar is die scheiding volstrekt zinloos geweest. Er is haast geen concurrentie op het spoor.

Je zou een ProRail voor het internet het mandaat kunnen geven om voor iedereen een goede infrastructuur aan te leggen met het oog op de toekomst zonder dat je mensen in de kou laat staan omdat het niet rendabel genoeg is.
Die kan eisen stellen aan ISP’s om te blijven moderniseren en z’n zaken op orde te hebben.

We maken onszelf nu afhankelijk van twee commerciële bedrijven en dat lijkt mij niet verstandig.

Of zeg ik nou iets heel geks

2 likes

Hier op dit forum zullen de meesten zeggen: NEE
In de boze buitenwereld kijken de meesten je vragend aan.

't Is niet anders, maar wij hoeven ons daar niet bij neer te leggen.

1 like

[vragend = geïrriteerd ?]

ik schreef bewust niet

want volgens mij denken de meesten aan prijs en gemak.
De rest wordt te moeilijk gevonden, dus waarom daarover zeuren (of nadenken).

Gelukkig blijven er altijd mensen die hun grijze massa dagelijks trainen met lastige kwesties, gedreven door passie voor een betere wereld.

( Ook buiten de WC blijft er hoop. )

Mooi dat Bits of Freeom een stappenplan heeft gemaakt, digitaliseringsdebat, digitaal stembus akkoord en nu brief aan formateur.
Het zal wel politiek zijn, maar het 10 punten plan in de brief is wel heel wollig en kan op heel veel manieren uitgelegd worden.

Verslag van een commissiedebat over bescherming persoonsgegevend, gehouden op 20 mei 2021

Verslag_van_een_commissiedebat,_gehouden_op_20_mei_2021,_over_bescherming_persoonsgegevens.doc (185 KB)

Het is een hele kluif om te lezen, maar het recente debat toont aan dat verschillende partijen wel een hele kritische houding aannemen ten aanzien van dataverzameling/honger en privacy-rechten voor kinderen.

Demissionair minister Dekker lijkt op alle punten minder doortastend te werk te gaan en zeker geen directe oplossingen aan te dragen voor de kwesties die partijen aandragen als urgent. Een gemiste kans in dit debat als je het mij vraagt, met (te)veel nadruk op de Autoriteit Persoonsgegevens. Het debat maakt wel goed duidelijk dat de discussie over de privacy levend is en de aandacht heeft van de partijen.

De Vaste Commissie voor Digitale Zaken is geinstalleerd, de thema’s en activiteiten zijn te volgen via de website van de Commissie

Gelukkig zijn onze Vrienden van de Privacy goed bij de les vanochtend ondanks het lekkere weekend.

Er lijkt nog niet veel verandering in het vat te zitten daar waar het aankomt op openheid, transparantie en andere aspecten waar ik even ‘geen actieve herinnering meer aan heb’.

Als je de politiek wat breder volgt, dan lijkt het erop, dat in meerdere landen juist “in blessuretijd van een regering” er stilletjes allerlei dingen doorheen worden gedrukt…

  • het volk houdt je minder in de gaten
  • de vele nieuwe kamerleden zijn bezig met → wennen en met → formeren

Gelukkig dat er nog oplettende mensen zijn.

2 likes

Van ‘blessuretijd’ zou allang geen sprake meer moeten zijn. Een demissionair kabinet zou zich alleen moeten richten op enkel urgente zaken, dus geen beslissingen erdoor heen drukken die op het bordje horen te liggen van partijen en volksvertegenwoordigers die zijn verkozen om het nieuwe beleid vorm te geven.

Het lijkt er meer op dat het vorige kabinet reünie-potjes wil blijven spelen zonder publiek, scheids-en grensrechters en buiten het zicht van de VAR, en de uitslag als rechtsgeldend verklaart in de uitslagen van het Sportjournaal van morgen, onder het mom van “jullie hadden ervan kunnen weten dat we nog met ons Eerste Elftal een potje hadden kunnen spelen, dit beschouwen we als formeel, je had erbij kunnen zijn. Ja, jammer voor je”.

Het lijkt me dat Ank Bijleveld nu ook zo verstandig is om zonder akkoord niet opdracht te geven om een fregat (als die tenminste nog zeewaardig is en bemand kan worden) de kortste route langs De Krim te laten varen om makkelijk van punt A naar punt B te komen om daar vervolgens door de ervaren mevrouw Ollongren wat kladjes in een bushokje te laten liggen.

Volgens mij moet iedereen even een pas op de plaats maken, of is er dan gewoonweg geen lering getrokken uit de verregaande gevolgen van het willens en wetens handhaven van geautomatiseerde digitale afhandelingen van persoonsgegevens en massa surveillance technieken?

Ook/vooral minister Grapperhaus heeft zich aan onze regels te houden en onze veiligheid te bewaken, niet verder mee te werken aan het ondermijnen ervan.

NPO 2, Buitenhof van gisteren zondag 27 juni 12.10 (50 minuten). Onderwerp gaat niet over digitalisering, maar raakt wel aan wat hier gezegd wordt over de regering. Leerzaam en informatief.

1 like