In gebruikneming tweede glasvezel op hetzelfde adres

Na net geen 25 jaar XS4ALL ervaring en een steeds groter wordend KPN4ALL trauma, heb ik nu (ook) een Freedom-aansluiting. Eindelijk! Omdat mijn situatie geen standaard situatie is, en het besteltraject nogal moeizaam is verlopen, wil ik toch maar even mijn ervaringen delen. Ik beschuldig niemand, maar misschien kan de Freedom community hier nog wat leer- en verbeterpuntjes of gewoon inspiratie uit pikken, al naar gelang wat voor iedere lezer van toepassing is.

Eigenlijk had ik gehoopt dat ik een Freedom-aansluiting via de kabel had kunnen aanvragen (naast mijn XS4ALL glasvezel aansluiting) om dan de services die door KPN uitgeschakeld dan wel gedegradeerd werden “naar de techniek van KPN” één voor één tijdig naar Freedom te kunnen migreren. Dat is anders gelopen. Ziggo wilde toch maar niet meewerken aan het gebruik van haar netwerk voor Freedom klanten, en de opbouw van de Freedom portefeuille gaat langzamer dan de afbraak van de XS4ALL dienstverlening. Ook ADSL is geen optie meer: op mijn adres geen VDSL en de ADSL die ik ooit gehad heb was niet sneller dan 5 Mbit/s down/ 320 kbit/s up. En KPN-netwerk (voormalig Reggefiber) heeft al geruime tijd geleden een huis aan huis bericht gestuurd dat er, omdat er glas ligt, geen bestellingen meer mogelijk zijn waarvoor de koperdraden gebruikt moeten worden. Inmiddels heb ik ook het gerucht gehoord dat de koperkabel inmiddels niet verder doorloopt dan tot de erfgrens. En Ziggo is, behalve voor televisie, ook geen bruikbaar alternatief. Ik zit daardoor nog wel een jaartje of zo tegen wil en dank vast aan KPN als provider van internet, telefonie en televisie.

Tijd voor een plan B. Ik heb bij KPN-netwerk een tweede glasvezel aansluiting aangevraagd ten behoeve van mijn bedrijf (als ZZPer), onafhankelijk van mijn privé glasvezel. Daarvoor hoefde niet gegraven te worden, want ik had al twee glasvezels in huis: de tweede is ooit gebruikt door een provider die al eerder door KPN was opgeslokt, voor een DVB-C signaal.
Een tweede glasvezel voor internet brengt een nieuw probleem: hoe onderscheid je de beide glasvezels op hetzelfde adres fysiek en administratief? Het vroegere ptt-telecom had dit voor het kopernetwerk indertijd perfect op orde: geen actieve apparatuur tussen abonnee-telefooncentrale en ISRA-punt en een dempingsverdelingsplan dat garant stond voor een uniforme signaalsterkte voor elk binnenlands telefoongesprek en uniforme indeling in de huisjes met kabelverdeelpunten. Met de komst van packet switching in de 70er jaren en GSM in de 80er jaren kwamen hierin barstjes. Door de enorme toename van het internet gebruik sinds de jaren 90 werd een in meer dan 100 jaar opgebouwd, nagenoeg perfect, landelijk dekkend kopernet langzaam maar zeker irrelevant. Ik verwacht dat vóór 2040 nergens meer koper ligt, en dat VDSL dan ook de geschiedenisboeken in gaat.

Twee glasvezels dus: één voor de status quo met “KPN4ALL” en één voor Freedom internet, om toch te kunnen doen wat bij voormalig XS4ALL wel en bij KPN niet mogelijk is. Vóór de uitvoering van de wijziging had ik één kastje waarop 2 NTU’s geklikt konden worden, een links met een blauwe connector die voor XS4ALL in gebruik was, en een rechts een groene connector die ooit voor DVB-C was gebruikt. Na de werkzaamheden had ik twee kastjes, waarop 1 NTU van een nieuwer type (formfactor) geklikt kan worden en beide met een groene connector. Het enige zichtbare onderscheid is dat het ene kastje ook verbonden is met de grondkabel en de kastjes zijn met elkaar verbonden via een oranje mantelbuis. En het feit dat op dat eerste kastje ook de werkende (ex-)XS4ALL-aansluiting (NTU met 7590) is aangesloten.

Nadat het fysieke werk in mijn huis was afgerond, waren er op de KPN-netwerk site 5 stadia herkenbaar:

 • Stadium 1: Op mijn (privé) adres was vermeld dat een glasvezel aansluiting mogelijk was tot 1 Gbit/s (die had ik al in gebruik bij XS4ALL) en, in combinatie met een huisadres toevoeging die in de werkorder voor de tweede glasvezel genoemd was, dat het adres niet bestond. Kennelijk was de tweede aansluiting administratief toen nog niet bekend.
 • Stadium 2: Als in stadium 1, maar in combinatie met de huisadres toevoeging uit de werkorder nu de vermelding dat daarop een glasvezel aansluiting mogelijk was tot 1 Gbit/s. Stadium 2 heeft maar heel kort geduurd, mogelijk niet langer dan enkele uren.
 • Stadium 3: Op mijn adres gaf de KPN-netwerk site voor mijn aansluitadres een foutmelding, inhoudende dat niet bekend was welke aansluitmogelijkheden ik heb. Dit stadium heeft een paar weken geduurd.
 • Stadium 4: Op mijn adres gaf de KPN-netwerk site in plaats van een regulier antwoord een pop-up menu, waarin ik kon kiezen tussen “X”, " " of “1” en daarna in elk van de drie gevallen hetzelfde antwoord, nl dat een glasvezel aansluiting tot 1 Gbit/s mogelijk is. Helaas is er geen toelichting wat de consequentie is van elk van deze keuze mogelijkheden. Als ik mag raden betekent " " dat de oorspronkelijke XS4ALL aansluiting wordt geselecteerd, “1” dat de nieuwe (vroegere DVB-C) aansluiting wordt geselecteerd en “X” betekent vermoedelijk “een van beide”.
 • Stadium 5: Als stadium 4, maar nu geeft het pop-up menu aan dat ik een kamernummer moet kiezen uit 2 mogelijkheden: “Geen” of “1”. De initiële waarde “X” moet door een van beide vervangen worden en kan niet worden geselecteerd. Het is nu in ieder geval duidelijk welk van beide glasvezels we bedoelen.
  Tussen stadium 1 en stadium 5 is ongeveer 6 weken verlopen (dus 6 weken na afronding van de fysieke werkzaamheden op mijn thuisadres).

Nu de interactie met de Freedom Helpdesk. Nadat de order voor de aanleg van een tweede glasvezel was bevestigd door KPN-netwerk, heb ik de helpdesk van Freedom geïnformeerd en gevraagd alvast een tijdslot in de planning voor mijn tweede aansluiting te reserveren. Of Freedom toen enige actie heeft ondernomen weet ik niet, maar ik heb wel een reactie en een ticketnummer gekregen. Op dat ticketnummer is de weken daarna nog verscheidene keren gecommuniceerd.

Ik heb hen gemeld toen de aanleg in mijn huis was afgerond, en heb vervolgens in stadium 2 onmiddellijk een bestelling ingeschoten, die soepel verwerkt leek te worden. Aangezien ik al bijna 2 jaar founding member was, had Freedom al een incassomandaat dus dat liep soepel door. Totdat ik me afvroeg waarom er geen bericht kwam met een IPv4-adres en een IPv6-prefix en geen Fritz!box werd ontvangen en geen installatiedatum werd gepland. Waar ik al bang voor was werd bewaarheid. Freedom had moeite administratief onderscheid te maken tussen de glasvezel die al in gebruik was bij (inmiddels KPN)-4ALL en de nieuwe glasvezel waarvoor mijn bestelling was bedoeld, temeer daar de KPN-netwerk website inmiddels in fase 3 verkeerde.

Nadat KPN-netwerk fase 4 had bereikt werd mijn bestelling geannuleerd (en daarmee ook mijn incasso mandaat sinds het founding membership) en moest ik de bestelling opnieuw plaatsen op mijn reguliere adres aangevuld met een mailtje om handmatig de juiste glasvezel te kiezen. Dit bleef vervolgens hangen omdat bij de annulering mijn mandaat verloren was gegaan, althans niet meer gekoppeld aan de account van de aanvraag. Toen dat was rechtgetrokken bleek mijn accountnummer te zijn veranderd. Gelukkig schijnt dat geen consequenties te hebben, anders dan dat ze bij Freedom meer handmatig werk hadden. Ik kon gelukkig nog wel bij mijn mailboxen komen die aan deze account waren gekoppeld.

Ongeveer een week later werd ik opgebeld door iemand van KPN-netwerk met een vraag: Er was door Cambrium een internet aansluiting aangevraagd op mijn adres, maar er staat al een signaal op de glasvezel. Hoe kan dat? Gelukkig kon ik die vraag beantwoorden, namelijk dat er een tweede glasvezel was en dat de aanvraag daarvoor bedoeld was, en dat de eerste glasvezel ongemoeid moest worden gelaten. De medewerker snapte het meteen en heeft de aanvraag gewijzigd naar {adres}-kamer 1. Kennelijk was de opdracht vanuit Freedom toch niet goed doorgekomen. Ik heb hem geattendeerd dat het administratieve onderscheid tussen glasvezels op hetzelfde adres blijkbaar nog niet goed genoeg geregeld is. Daar was hij het mee eens.

Enkele uren daarna ontving ik plots 5 e-mails die betrekking hadden op mijn aanvraag. Twee mails werden ontvangen op twee verschillende e-mail adressen, waarvan de ene een alias is van de ander. Dus eigenlijk waren er drie verschillende e-mails.

 1. E-mail 1 en duplicaat informeerden mij over het toegekende IPv4-adres en IPv6-prefix. De tekst van deze brief is enigszins misleidend, omdat die er vanuit gaat dat er al een internet provider aanwezig is op het geselecteerde adres, die al dan niet door de opzeg service van Freedom wordt getroffen, maar in ieder geval op de datum van installatie uitgeschakeld wordt. Dit is daarom misleidend omdat verwezen wordt naar het adres “zonder” de toevoeging “kamer 1”. Het is een standaardbrief, maar als ik deze precies lees moet ik vrezen, dat op de installatiedatum alsnog mijn KPN4ALL wordt uitgeschakeld en Freedom op de verkeerde vezel binnenkomt. Als klanten van Ziggo een glasvezel aansluiting bij Freedom willen bestellen en Ziggo nog niet meteen willen opzeggen, zouden zij door deze brief ook in verwarring kunnen geraken.
 2. E-mail 2 is afkomstig van Roamlertech en gaat over planning van de installatie. Dit is vrij duidelijk. Al met al heeft het traject vanaf het besluit om plan B te starten tot de opleverdatum van de Freedom internetaansluiting ongeveer 4 maanden doorlooptijd gehad.
 3. E-mail 3 en duplicaat berichten mij dat er een Fritz!box 5530 onderweg is en de T&T code bij Postnl. Ook deze mail is eenduidig. De doos van Freedom werd binnen 36 uur na deze mail inderdaad ontvangen. In de doos zit behalve de Fritz!box 5530 een glasvezelkabel van 2 m en een FTU afdekplaat, een gele LAN-kabel (Cat 5E ) en een telefoonkabel (RJ-11), 2 stickers en 2 brieven. De ene brief vermeldt dat de Fritz!box al voor geconfigureerd is, en dat een AON module is meegeleverd. Opmerkelijk omdat volgens de documentatie van AVM de 5530 geleverd wordt met zowel een AON als een GPON module (althans in Duitsland), terwijl een XGS-PON module (10 Gbit/s) kan worden nageleverd.
  Ook valt op dat de blauwe beschermingsfolie waarmee elke Fritzbox af fabriek geleverd worden ontbreekt. Aangezien de Fritz!box in bruikleen wordt verstrekt, zie ik hierin niets onrechtmatigs, maar opvallend is het wel. Vanuit security oogpunt is dit ook een ongewenste situatie. Nu nog is de Freedom organisatie klein genoeg, zodat iedereen daar elkaar kent, maar als de organisatie groeit, zouden er ooit rotte peren (geen appels) tussen het personeel kunnen geraken, die dan kennis kunnen hebben van het wachtwoord van de Fritzbox en configuratie instellingen kunnen hebben ingesteld die niet in het belang zijn van de gebruiker. Weliswaar kan je als gebruiker het wachtwoord wijzigen, en alle instellingen controleren en aanpassen, maar ik vermoed dat 50% van de Freedom gebruikers (95% van alle internet gebruikers) dat niet doet.
  Ook verbaast het mij dat een Fritz!box die door of namens Freedom al voorgeconfigureerd is toch een Engelstalig gebruikers interface heeft, terwijl zowel de 5530 als de 7590 gewoon in het Nederlands kunnen worden ingesteld (sinds Fritz!OS-release 7.20).

Omstreeks een kwartier voor de geplande afspraak wordt ik opgebeld door Roamlertech dat de monteur posititef is getest op Corona en dus niet kan komen. Had ik net de montage ruimte vrijgemaakt, kan ik alles weer terugzetten. Gelukkig had Roamlertech een andere monteur beschikbaar die de volgende ochtend de internet verbinding zou opleveren.

Deze monteur arriveerde keurig op de afgesproken tijd, maar bleek niet op de hoogte van de plaatselijke situatie. Na toelichting heeft hij vervolgens de NTU vervangen door de FTU afdekplaat en de glasvezel patchkabel met de NTU en de Fritz!Box 5530 verbonden, om vervolgens te constateren dat de andere zijde van de glasvezel geen of niet voldoende licht geeft. Na enige berichten over en weer, is er een ticket aangemaakt, omdat hij niet bevoegd was in de netwerkverdeelruimte van KPN-netwerk controles en eventuele ontbrekende werkzaamheden te verrichten. De uitspraak dat de monteur niet weggaat voordat de aansluiting werkt, is in ieder geval niet waargemaakt.
Enfin de volgende werkdag rond half vier ‘s middags verscheen de monteur van KPN-netwerk. Vier minuten daarvoor was de internet verbinding eindelijk na 3 dagen en 4 uur in de lucht gekomen. Hij gaf toe dat hij eerst in de POP gekeken had en daar een patch gelegd had.
Vooruitlopend op de inwerkingstelling van de lijn had Freedom alvast een factuur toegestuurd. Nu de KPN-netwerk monteur met de ontbrekende werkzaamheden de verbindingsproblemen heeft opgelost, zal ik maar niet moeilijk doen over één dag abonnementsgeld.

2 likes

Geduld is een schone zaak zullen we maar zeggen. Maar die van jouw is wel flink op de proef gesteld.

Maar goed om te horen dat het uiteindelijk wel goed gekomen is ondanks alle pogingen van kpn om dat te voorkomen.

Lang verhaal omtrent jouw avontuur en fijn dat het met mensen-werk is goed gekomen.
Wel mooi te weten dat het dus mogelijk is om 2x glasvezel - mits de vezels er zijn - op één adres te hebben.

Ik zei niet dat het gratis is. KPN-netwerk stuurt er een rekening voor die gezien de hoeveelheid werk eigenlijk schandalig hoog is. Ik heb vermoedelijk het pop-up menu voor de KPN-netwerk site betaald. Maar ik kan ook niet eeuwig wachten.

1 like

Ik heb gedeeltelijk hezelfde, bij mij is KPN4all “achtergebleven” op een VDSL aansluiting met een basic abonnement, omdat dat in mijn geval kon. Ik vermoed dat als ik VDSL ooit opzeg, ik het niet meer opnieuw bestellen kan (en een recente kabelbreuk waarbij een lasmof kapotgetrokken is resulteerde maar een een klagende klant) dus ik vermoed dat KPN infra in de lucht houdt voor een beperkt aantal klanten.

Op mijn reggefiber glas heb ik ook twee fibers, de beroemde blauwe (was XS4all, nu Freedom) en een groene. Het is merkwaardig dat de groene wel is aangelegd maar dat, behoudens jouw verslag, er weinig bekend is over “in gebruik nemen”. Mss dat we als community dat beter gedocumenteerd kunnen krijgen; een glasvezel moet licht krijgen, anders is 't zonde.

Het “glas patchen” van KPN is overigens een drama. Bij mij viel de FTTH uit dezelfde dag als wanneer een overbuur een nieuwe glasaansluiting kreeg. En voor het herstel zijn ze niet bij me geweest - “een fiberpatch in orde gemaakt”. Blijkbaar is de administratie niet zo strak.

Geert Jan

Die groene vezel was hier ooit voor TV (DVB-C). Zover ik weet worden in nieuwe gebieden - als programma van eisen (PvE) - meestal nog maar één vezel doorgeblazen.

Nog los dat die vezels niet meer - zoals in den beginne - 1:1 doorlopen naar de pop (wijkcentrale) maar tegenwoordig veelal passief gedeeld en gecentraliseerd worden in een straatkast; dan dan reden kan zijn voor overlast als er in de straat een aansluiting moet worden gerealiseerd.
Deze (PON) aanpak zorgt er ook voor dat er feitelijk geen directe concurrentie meer mogelijk op het glasnetwerk is omdat de fysieke E2E infra daarvan moet worden beheerd door één partij die ook kan voorschrijven welke mediaconverter(s) (ONT met daarin het afgebakende MACadres van de aansluiting) moet worden gebruikt.

Het gaat en zal mij verder niet verbazen dat partijen er administratief, een puinhoop van kunnen maken met twee aansluitingen op hetzelfde adres. Voor een infrabeheerder is ook niet echt gewenst dat iemand die (keuze)mogelijkheid heeft, laat staan krijgt.
Denk ook aan wie eigenaar is van de leiding waarin dan twee partijen elk een eigen glasvezel heeft. Zo ja dit al mogelijk is, zal iemand al gauw vervallen in zakelijke contract.

1 like

Je kunt formeel ten alle tijde extra glasvezels aanvragen, ongeacht of ze er al liggen. Je moet er wel voor betalen en het is niet transparant hoe de prijs tot stand komt. En de levertijd hangt ervan af wat er al ligt. In mijn geval hebben ze de FTU’s gewijzigd, en een patch gelegd.
Wanneer ze vanaf de straat extra vezels moeten inschieten naar je woning, zal het ongetwijfeld duurder worden, en wanneer je straat nog helemaal geen glasvezel heeft, kan je maar beter wachten op een vraagbundelingsinitiatief.

1 like

Wat zou het kosten om een extra glasvezel, laat staan via een aparte teovoer, te laten (bij)blazen waar dat al is ingegraven ?

Ik vrees de dag - die gaat komen - dat er een breuk is en reden dat ik de coax nog niet (fysiek) heb opgeruimd.

Bij ons in de straat is het extra vezel bijschieten zelfs geen optie. Glaskabel ligt namelijk direct in de grond en niet in een buis (ODF T-mobile aanleg)

probeer eens via mijn aansluiting / media

Ik denk dat dit op veel plaatsen zo gedaan is. Er wordt alleen een gleuf in de straat gegraven en daarna wordt de glaskabel door de grond getrokken of er wordt een sleuf naar de woning gegraven en de kabel erin gelegd.
Dus hetzij ligt er een extra vezel, danwel moet er een nieuwe kabel van POP naar woning getrokken worden.

Ik vraag me wel serieus af hoe het met de kwetsbaarheid van die pink-dunne kabel zit zo direct in de grond.

Het omhulsel van de glasvezelkabel zijn er voor gemaakt om tegen een stootje te kunnen. Een graafmachine is meer dan een stootje en die trekken ook vaak andere leidingen door als die niet goed op de kaart zijn vermeld.

Bij mij is de glasvezel onder het gazon geschoten en daar ongeveer op 60CM diep. Onder de tegels in de straten liggen alleen de hoofdbuizen dieper. De afzonderlijke buizen liggen ongeveer op 30cm en die gaan waarschijnlijk dieper als de er ooit de stoep weer opengaat voor graafwerkzaamheden.

Ik heb hier een ‘dark fiber’ (DVB-C) en die zou ik voor een tweede aanbieder kunnen gebruiken als de KPN meewerkt.

Bij ODF/GPON lijkt het mij juist gemakkelijker om een extra vezel te aan te leggen omdat die vezel op een multiplexer aangesloten wordt en niet helemaal tot in de centrale (POP) als eigen vezel hoeft te lopen.

Dat valt best mee.
Hier de vezels in mijn straat.
Je ziet dat het een stuk dieper ligt als de groene Ziggo
Als je een extra vezel wenst moeten ze wel naar het knooppunt graven.
Bovendien moet je voor het graven een KLIC melding doen.

Bij PON vraag ik me af wat het nut is, van de 2ᵉ vezel?


Dit is een foto die ik maakte, bij een reparatie klus in de straat.

1 like

Wellicht als aparte aansluiting met eigen ONT ?
Of kan men de binnenkomende glasvezel ook op de aansluiting kunnen splitsen ?
wel mooi plaatje met wat voor zooitje het onder de grond kan zijn

Geen idee eigenlijk maar wel dat PON mij niet zint omdat de infrabeheerder het gebruik bepaalt (en daarover dus het monopolie heeft).

In eerste instantie was vezel 1 voor Internet en vezel 2 voor “analoge” TV.
Later is door digitalisering van TV en gebruik van VLAN’s de noodzaak voor vezel 2 vervallen.
Specs worden vastgelegd en de inkopen voor uitrol worden ruim voordat een spa de grond in gaat, en dan wordt zoiets niet snel aangepast.
Ook kan de 2e ader als reserve gebruikt worden als 1e beschadigd blijkt.

Nu heb je evt. de tweede vezel als reserve… Vergelijk het met analoge Telefonie, er worden 2 draadjes gebruikt, maar er liggen er 4… de andere 2 kunnen daardoor voor een andere verbinding gebruikt worden. (Van origine had telefonie 4 draadjes nodig, maar ook dat raakte achterhaald). Zeker toen ISDN opkwam.
Inmiddels raakt het hele koper net een beetje overbodig, ik ben benieuwd of ook alle koper uit de grond getrokken gaat worden, ik vermoed van niet tot de waarde van de koper draden hoger wordt dan de risico’s * incidentkosten bij schade tijdens verwijdering.

Het nut van 2 glasvezels is dat je twee verschillende providers kunt contracteren. In geval van GPON is het wel van belang dat beide vezels op verschillende multiplexers zitten. In voorkomend geval moet je dat eisen, anders heb je er niet zoveel aan. Als voormalig professional (nu gepensioneerd) heb ik eindeloze discussies gehad met infrastructuur beheerders zoals destijds ptt-telecom over gescheiden routering. Ik herinner me nog een incident uit 1996 toen een graafmachine de gescheiden gerouteerde kabels die de A28 op 2,5 m onderlinge afstand kruisten met één hap allebei kapot trok. Namens mijn toenmalige klant ben ik toen erg boos geworden op ptt telecom. Overigens zijn er meer glasboeren dan kpn-netwerk en ziggo. Helaas zijn dat de enigen met landelijke dekking.

1 like

Hier en daar wordt het koper uit de grond getrokken, wanneer de straat toch open gaat voor andere werkzaamheden. Ik heb geen idee of er een plan achter zit en hoeveel administratie wordt bijgehouden door KPN-netwerk. Op mijn adres is een koperaansluiting als sinds enkele jaren niet meer mogelijk.

Dat is bij mij dus gelukt. Zie het eerste artikel in dit topic

Zover ik weet, zet het kadaster alle kabels in de kaart.
Ik kan me zo indenken, dat KPN dat niet meer zelf doet.
Ook zit er een systeem in, hoe alles in de stoep ligt.
Het gaat ook mis, op plekken waar ze van het systeem afwijken.