Ongepast politiek activisme laat klanten ageren

Hoi allemaal. Ik ben niet de moderator, maar vraag jullie allemaal even na te denken over het kapen van het draadje. Help AUB de OP en start een eigen post als je aanverwante zaken wilt bespreken.
M-H

2 likes

Met belangstelling hebben wij de reacties op de vraag van de originele vraagsteller gelezen. We waarderen het feit dat er in alle openheid discussie wordt gevoerd en dat jullie ons voorzien van de nodige feedback. Die nemen we ook ter harte, want daar is deze community (onder andere) voor bedoeld. We zien wel dat er paar onjuiste aannames worden gedaan en willen graag het een en ander toelichten.

Vanuit onze bedrijfscultuur geven wij medewerkers de ruimte om een vrije dag op te nemen op feestdagen die voor de desbetreffende medewerker(s) van belang zijn. Of het nu Kerst, Keti Koti, Chanoeka, Eid Al Fitr, Koningsdag, Bevrijdingsdag of iets als spaghettimonsterdag of towelday is - er moet ruimte zijn om te vieren of herdenken wat je wilt.

Dat geeft soms wel extra logistieke uitdaging bij een klein bedrijf met een beperkt aantal medewerkers en dat was op Keti Koti het geval. Voor degenen die dachten dat Freedom inclusief de helpdesk volledig dicht was: we waren niet dicht en ook op de helpdesk was een aantal mensen aanwezig. Uit dit topic blijkt dat we dat niet helder genoeg hebben gecommuniceerd. Daar zullen we van leren en dit de volgende keer beter proberen over te brengen. Wel hebben we vanwege beperktere capaciteit besloten om de telefonische ingang die dag dicht te zetten en vonden we Keti Koti in dit geval belangrijk genoeg om deze keuze te maken. Mails en andere zaken hebben we gewoon opgepakt, waarbij storingen met voorrang. We hebben verschillende mensen met problemen met o.a. Canal Digitaal (in nasleep van de storingen van vorige week zoals in geval van topic starter) zowel via mail als telefonisch geholpen.

Met betrekking tot neutraliteit op politiek vlak het volgende: Freedom is geen politieke beweging, maar strijdt wel voor een eerlijk en beter internet voor iedereen. Dat betekent dat wij ons soms bemoeien met dingen die internetgebruikers aangaan, zoals de rechtzaak tegen de EU blokkade bij het Europese hof. Wij vinden het belangrijk dat dergelijke censuur niet wordt opgelegd door de politiek maar dat een onafhankelijke rechter bepaalt op basis van voorafgestelde criteria of iets desinformatie is, schadelijk is, en zo ja welke maatregelen er dan van toepassing zijn. Het is niet aan ons om te bepalen wat propaganda of desinformatie is als internet provider. Natuurlijk is het voeren van deze strijd op zichzelf al een politieke zet, niet vanuit een rechts/midden/links discussie maar vanuit een open internet discussie.

Dan het oplossen van de genoemde technical debt. Daar werken we heel hard aan. Al gaat het langzamer dan wij - en jullie - willen, het vordert gestaag. Daarin wordt continu een afweging gemaakt van prioriteiten: we kunnen alles, maar niet alles tegelijk.

Andere zaken die genoemd worden, zoals IP-geolocatie, hebben we zelf niet altijd in de hand. We werken hier hard aan maar zijn hierin afhankelijk van de medewerking van partijen die deze databases beheren. De ene keer kunnen we hier meer invloed op uitoefenen dan de andere. Weet dat dit onze aandacht heeft.

De bereikbaarheid van onze helpdesk is in de afgelopen weken serieus verbeterd, en zal de komende periode verder verbeteren. We verbeteren processen en breiden de support afdeling uit.

Ondersteuning voor andere hardware is er, voor zover we dat kunnen. Dat betekent dat we de instellingen delen die je nodig hebt en dat we je proberen te helpen als je vastloopt. Daar zit een grens aan. We hebben niet alle hardware met alle verschillende opties in huis. Ook zal niet iedere helpdeskmedewerker alle ins&outs kennen van verschillende oplossingen. Hiervoor is ook deze community van belang, om elkaar te kunnen helpen.

Er wordt gesteld dat we niet professioneel en niet serieus zijn. Als we iets zijn is het juist dat: professioneel en serieus. Dat er daarbij soms keuzes gemaakt worden die men zelf anders zou doen, dat kan. We kunnen en zullen nooit iedereen tevreden stellen. Maar we zijn er wel voor iedereen, ook de internetgebruikers die geen technische kennis, eigen modems, rDNS e.d. willen. En daar werken we keihard aan. Het neerzetten van een ISP in deze hoog-competitieve markt is niet eenvoudig. Wij zijn die uitdaging aangegaan en zullen daar elke dag keihard voor blijven knokken.

We grijpen deze thread ook graag aan om jullie alvast uit te nodigen voor de aankomende ledendag in november. Meer informatie volgt deze zomer. We staan altijd open voor verschillende meningen en discussie. We waarderen jullie feedback en gaan graag in gesprek.

15 likes

Dank Anco voor de toelichting. Helaas gaat het voorbij aan de kritiekpunten die nu en op een eerder moment naar voren zijn gebracht.

Die punten draaien beiden om het punt van neutraliteit, iets wat tegenwoordig een zeldzaam iets is geworden.

Het jammer dat deze kans zo gemist is om voor de toekomst van Freedom en van actieve klanten.

Ik vraag een neutrale opstelling van een bedrijf waar ik mijn hoop heb gezet in de uitdagende tijden waarin wij momenteel leven.

4 likes

Voor diegenen die niet willen wachten op de ledendag, kunnen nu al een e-mail met hun bezorgdheid over de neutraliteit van Freedom zenden aan de Raad van Advies van Freedom.

De leden avond lijkt mij meer een event om terug te kijken op de successen van Freedom en te kijken naar ontwikkelingen in de toekomst. Dit forum is uitermate geschikt van gedachten te wisselen in alle rust.

Mijn complimenten voor de deelnemers aan de discussie en het is fijn dat die ook rustig van toon is en laten wij dat ook zo houden.

Raad van Advies

Freedom Internet heeft een onafhankelijke Raad van Advies (RvA) die gevraagd en ongevraagd kan adviseren over de wijze waarop we functioneren. De RvA houdt ons scherp, wijst op risico’s en kansen en biedt inspiratie. De leden zijn gekozen op basis van hun expertise in specifieke werkvelden. Bij belangrijke beslissingen zal de Raad om advies worden gevraagd.

Leden:

  • Frans ter Borg - CEO Quanza, bestuurslid Vereniging ISPConnect Nederland
  • Boris van der Ham - voorzitter Humanistisch Verbond, bestuursvoorzitter VGN, oud-Kamerlid D66
  • Ton aan de Stegge - voormalig CEO Telfort, eigenaar Purplefield Investments
  • Marleen Stikker - Directeur Waag, oprichter De Digitale Stad
  • Kirsten Verdel - Oud-medewerker XS4ALL, senior adviseur Public Affairs Dröge & van Drimmelen
  • Brenno de Winter - Expert informatiebeveiliging, privacy en ICT

Voor contact met de Raad van Advies, mail naar rva@freedomnet.nl

Bron: Raad van Advies | Freedom

5 likes

Tussen de (veelal negatieve) reacties wil ik toch ook een ander geluid laten horen, ik ben het namelijk helemaal eens met hoe Freedom gehandeld heeft.

Gezien de waarden van Freedom is de kans groot dat Freedom medewerkers aantrekt die diezelfde waarden onderschrijven. De kans dat er meerdere medewerkers zijn met sympathie voor dit soort dagen zijn is dan dus ook groter. Medewerkers, zeker met een technische achtergrond, liggen niet voor het oprapen en zijn moeilijk te krijgen. Dat je als werkgever dan wil faciliteren dat ze zo’n event kunnen bezoeken vind ik niet gek en ook dat is in ons belang, want van blije Freedom’ers worden ook wij beter.

Dit staat overigens ook van wat ik van een dag als Keti Koti vind. Daar heb ik namelijk ook niets mee, net zoals met pasen, pinksteren, hemelvaart en kerstmis wanneer ik zelfs verplicht vrij ben terwijl er voor mij veel relevantere dagen zijn.

Het enige puntje wat misschien beter had gekund is de aankondiging in de nieuwsbrief. Die bevatte weliswaar alle praktische informatie, maar ging ook veel in op de inhoud van Keti Koti. Hierdoor wordt het gezien als politiek activisme en is de belangrijkste boodschap (je kan de helpdesk een dag niet bellen) ondergesneeuwd. Er wordt ergens gesuggereerd gewoon “Wegens omstandigheden” of iets dergelijks te vermelden en dat is denk ik het andere uiterste. Daarmee zou er ongetwijfeld discussie ontstaan zijn welke omstandigheden dat dan zijn en of dat wel een valide reden zou zijn, en zal er vast iemand de link gelegd hebben met een publiek evenement op die dag. Beknopt benoemen “ivm. Keti Koti”, waarbij je eventueel linkt naar onafhankelijke informatie op bijvoorbeeld wikipedia, lijkt me een prima methode. Iemand die daar interesse in heeft kan meer lezen, iemand die alleen de kern van de boodschap wil hebben (over de helpdesk) wordt daarin voorzien zonder al te veel “onnodige” informatie daar omheen.

Dat er bij Freedom in de techniek nog genoeg te doen is (en ja, daar staan ook dingen tussen waar ik op zit te wachten) staat hier wat mij betreft ook los van. Medewerkers hebben hun vrije dagen, en of ze die nu op zo’n dag opnemen of op een willekeurige andere dag maakt natuurlijk niets uit.

4 likes

Het zal jou waarschijnlijk niet verrassen dat dat ik het oneens daarmee ben. “Virtue signaling” dit doet het waarschijnlijk goed in Amsterdam en de politieke bubbel in Den Haag, maar daarbuiten kijkt men er dwars doorheen.

Dit was niet de eerste keer dat Freedom zich niet neutraal opstelt en ook die niet neutrale opstelling actief naar buiten bracht.

De vorige keer was het bij het decreet vanuit de EU, dat bepaalde Russische sites niet meer benaderend mochten worden en dat dit ook afgedwongen zou worden door Nederlandse staat.

Freedom schreef, “Alhoewel Freedom zich distantieert van de inhoud van deze propagandasites”.

Ik zie de neutraliteit van Freedom hierdoor geschaad, op de eerste plaats moet Freedom geen mening hebben op een politieke situatie die geen directe raakvlakken heeft met Freedom als bedrijf en wat Freedom voor zichzelf als doel heeft gesteld.

Op de tweede plaats zal dat bij een uitspraak door een rechter(s) voor verwarring zorgen want je stemt immers in met de basis van het decreet maar toch ben je tegen de uitvoering van het decreet.

Wederom “virtue signaling”…van kijk ons eens goed zijn!

2 likes

Ik heb niet het idee dat ze klanten slecht behandeld hebben. Ze hebben een bedrijfsmatige keuze gemaakt en klanten daar vooraf over geïnformeerd.

Waarom zou dat niet kunnen? Van die ene dag telefonische bereikbaarheid verbeterd de bereikbaarheid niet structureel. Wat overigens niet zegt dat het structurele probleem niet opgelost moet worden, alleen dat die ene dag daar zo goed als niets in uitmaakt.

Hoe dat met de overige feestdagen geregeld is weet ik niet, maar deze dag waren ze via e-mail gewoon bereikbaar. De enige catch-22 zou zijn als je niet kan e-mail’en.

We hebben elkaar nodig, de afweging daartussen heeft Freedom zelf te maken en die viel in dit geval positief uit voor de medewerkers die vrij wilden hebben.

Ik neem aan dat je het hebt over wat ik schreef over de aankondiging en dat daarin best (beknopt) mag staan waarom de helpdesk telefonisch niet bereikbaar was?
Ik zie dat juist als een stukje gewenste transparantie, als je dat niet zou mogen vermelden vraag je in principe gewoon om zelf-censuur (ze willen wel vertellen maar doen het niet vanwege de reacties die het zou kunnen geven). Ze zeggen niet dat ze het eens zijn met het evenement of wat daar verkondigd wordt, ze verwijzen dan zelfs niet direct naar een site van het evenement zelf, ze melden alleen dat er blijkbaar een hoop medewerkers interesse in hebben en dat ze de keuze gemaakt hebben dat toe te staan waardoor de helpdesk alleen via e-mail te bereiken is. Daar zie ik geen politiek in.

Over het decreet over de Russische sites geef ik je gelijk. Het punt wat ze over de blokkade zelf willen maken past geheel bij waar Freedom voor staat. Een oordeel geven over de inhoud van die sites is dan inderdaad ongepast, je wil immers juist bereiken dat de websites neutraal behandeld worden.

2 likes

Het is platte politiek om dit zo prominent te brengen, daar kan geen twijfel over bestaan.

Wat Freedom onderling met haar werknemers regelt gaat ons geen barst aan. Als bijvoorbeeld er zwangerschaps verlof genomen word dan verwacht ik daar ook geen nieuwsbericht over.

Misschien bericht over de eerste “Freedom” baby van twee Freedom medewerkers zou zeker een leuk nieuwsbericht zijn mits de ouders daar net zo over denken.

1 like

Heel jammer dat je het nodig vind dit soort opmerkingen te maken, wat voegen ze toe aan de discussie?

Dat mag, en Freedom is zelfs zo vriendelijk hier een platform te bieden waarop je dat kenbaar kan maken. Bedenk wel dat je niet voor alle klanten spreekt, er zijn er ook die het wel ok vinden.

Zoals je merkt zijn we het hier niet met elkaar eens.

Het is uiteindelijk aan Freedom om te bepalen wat ze hiermee doen. Uiteindelijk zijn wij “maar” klanten en bepalen we niets.

Zoals je merkt denken wij daar al verschillend over, dus “daar kan geen twijfel over bestaan” blijkt dus wel te kunnen :slight_smile: .

Ik mag ook hopen dat gedrende een zwangerschapsverlof de helpdesk ook gewoon telefonisch bereikbaar blijft, dat was met deze dag niet het geval en dat maakt het nieuws(brief) waardig.

2 likes

Dat is onjuist! Velen zijn niet “maar” klanten.
Er zijn veel klanten die buiten hun abonnement (substantieel) in Freedom hebben geïnvesteerd.
Dus hebben we iets meer recht van spreken dan een “maar” een klant. Let op spreken, niet bepalen, dat wisten we toen we gingen investeren.

Bij de gegeven reden was een voor een ISP irrelevant politiek statement een belangrijk deel van het argument, zie nieuwsbericht. Hoe dan ook, dat kan voor een ISP, zeker in de positie van Freedom, op geen enkele manier door de beugel.
En als investerende klant mag ik daar op het forum wat van zeggen en maak ik graag gebruik van de daarop volgende uitnodiging van Anco om eens bij ze langs te komen.
Heb de indruk dat we in herhaling vallen.

2 likes

We worden in Holland al tenminste sinds WO2 door de politiek continu tegen elkaar opgezet als volk. Divide and conquer 24 7 365. Gevolg: nul cohesie en nul begrip. Je moet in Holland op je woorden passen.

Zoals we hier zeggen, gelukkig wonen we niet in Holland.

4 likes

We worden wel degelijk als klant gedupeerd. Het voortbestaan dan wel kracht van Freedom wordt er door bedreigd en daarmee wij als klant gedupeerd. Want ik moet er niet aan denken overgeleverd te worden aan de KPNs of Ziggo’s voor mijn internet verbinding.
Bovendien heb ik als klant geïnvesteerd in Freedom en ook die investering wordt dan bedreigd en ik als klant gedupeerd.

1 like

Vaste rustpunten die vast liggen in het jaar, is heel belangrijk voor veel mensen.
Momenten, waar de meeste mensen vrij hebben.
Of je nu religieus bent of niet.
Ik heb ook wel werk gehad met storingsdienst op rare tijden, dat is heel iets anders.

Ik kom ook niet op Zondag in de supermarkt omdat zelf niet graag werk in het weekend.
Een biertje pakken in een café op Zondag, vind ik heel iets anders.

We verschillen duidelijk van mening ja, dat klopt. Het daar over hebben is volgens mij waar een forum als dit voor bedoeld is, toch? In dit geval ben ik het eens met het handelen van Freedom en jij niet, daar kunnen we het toch gewoon over hebben?
Ik heb in ieder geval weinig meer toe te voegen aan wat ik al gezegd heb dus ik houd het hierbij.

Of net zo weinig als hoe jij Freedom de maat neemt omdat je het zelf toevallig erg vond. Ik bedoel, zo ken ik er nog wel een paar.

Begrijp me niet verkeerd, ik snap je punt en op onderdelen heb je gewoon gelijk. Maar volgens mij neemt Freedom (zoals ook xs4all in de beginjaren) door het hameren op meer privacy en de aandacht voor (individuele) vrijheid bij uitstek een politiek standpunt in. Volgens mij heeft Keti Koti in beginsel helemaal niets met politiek te maken, net zo min als de Dodenherdenking op 4 mei.

1 like

Ook dat heb je duidelijk gemaakt, en ook daar verschillen we van inzicht. Dat maakt opmerkingen over wasbenzine en Specsavers nog steeds niet relevant. Uiteindelijk willen we volgens mij allemaal het beste voor Freedom (en daarmee indirect ook voor onszelf als klant), wat “het beste” is daar verschillen we in.

Ik zie dat het topic op de “afschietlijst” staat en ik wil verzoeken om verdere bijdrages niet te verbieden, als er één dag geen bijdrage is geweest.

Dit is niet iets dat binnen een dag geregeld is. Om te voorkomen dat er straks steeds nieuwe topics geopend dienen te worden lijkt mij onwenselijk.
Het is dan onoverzichtelijk geheel en een lezer moet van topic naar topic springen het verloop van de discussie te kunnen inzien.

Ik heb persoonlijk niks met verbieden. Gezonde volwassen discussie is prima en die mag zeker kritisch zijn - ook als het over Freedom gaat. Graag zelfs.

Voor de goede orde, ik ben moderator maar geen Freedom medewerker.

Als je twijfelt over gedragsregels: Gedragsregels Freedom Communityserver | Freedom

4 likes

Het activisme van Freedom vind ik passend en ik sta er geheel achter. Dit is de hoofdreden dat ik blijf als klant.

1 like