Freedom blokkeert onder protest websites

Bericht aangepast 23 maart 2022

Freedom maakt zich grote zorgen over de Europese Verordening die o.a. internetproviders verplicht om de websites van Russia Today en Sputnik te blokkeren. Alhoewel Freedom zich distantieert van de inhoud van deze propagandasites, staan wij wel voor een open internet. Daar past een dergelijke censuur niet bij. Daarnaast schept de verordening een juridisch precedent.  

Het gaat om het Europese Besluit en de Verordening 2022/350. Het besluit verbiedt uitzending van de zenders RT en Sputnik. De tekst is inmiddels zo geïnterpreteerd dat ook internetproviders de content van de twee mediahuizen moeten blokkeren. BEREC, de Europese toezichthouder voor telecommunicatie, heeft besloten dat de webblokkades niet in strijd zijn met de netneutraliteit.* ACM, de Nederlandse Autoriteit Consument en Markt, heeft toegezegd hierop dan ook niet te handhaven.

Het OM gaf aan wél handhavend op te treden wanneer internetproviders niet overgaan tot blokkade. Freedom heeft daarom besloten om - onder protest - over te gaan tot het blokkeren van een aantal websites van RT en Sputnik. 

Waarom blokkeert Freedom de websites onder protest?

1. Desinformatie moet niet worden bestreden met censuur. We zijn juist tegen het opleggen van censuur door landen zoals Rusland. Wij onderschrijven het belang van onafhankelijke journalistiek en pleiten voor bescherming hiervan. De media heeft een waakhondfunctie die niet zonder meer door de overheid kan worden beperkt.
 
2. Er is sprake van een overhaaste en onvoldoende getoetste beslissing. Wij zouden graag meer duidelijkheid willen krijgen over de totstandkoming van de verordening en het besluit. Dit is geen democratisch genomen besluit en ook heeft geen rechter zich hierover gebogen. 

3. De verordening is niet duidelijk. Het is bijvoorbeeld onduidelijk hoelang de maatregel zal gelden. De maatregel die de blokkade verplicht wordt gehandhaafd totdat “de agressie tegen Oekraïne is beëindigd en totdat de Russische Federatie stopt met propaganda tegen de Unie en haar lidstaten”. Wij zouden graag meer duidelijkheid willen krijgen over de uitleg en toepassing van de verordening en het besluit. Waarom (alleen) RT en Sputnik? Kunnen er op elk moment meer mediahuizen aan de bijlage worden toegevoegd? 

4. Er is sprake van precedentwerking. Dit kan een startsein zijn voor de informatie muur om Europa. Andere delen van de wereld die door het 'vrije westen' worden beticht van censuur zullen de bal terug kaatsen. 

We laten het hier niet bij zitten
Freedom laat het hier niet bij zitten. We vormen een coalitie van gelijkgezinden en onderzoeken welke (juridische) stappen we kunnen zetten tegen deze verplichting om een webblokkade op te leggen.
 

*Netneutraliteit betekent dat internetproviders niet op inhoud bepaalde informatie voorrang mogen geven of juist blokkeren.


Zie het oorspronkelijke bericht op https://freedom.nl/nieuwsartikel/freedom-blokkeert-onder-protest-websites
6 likes

Ontzettend jammer maar wel een goed statement.

2 likes

Tja…en toen bleek ‘freedom’ toch een beetje opportunistische marketing.

Dit is de dag en het moment om daadwerkelijk voor informatie vrijheid te staan.
De eigen puntsgewijze omschrijving omschrijft perfect waarom het niet deugd/gevaarlijk is.

Mensen in Oekraïne vechten voor vrijheid. Onder geweldsdreiging geven ze hun idealen niet op en blijven waar ze zijn om te verdedigen waar ze waarde aan hechten. Dan kunnen wij toch niet “snel weg kruipen anders krijgen we problemen”. Gat ver dam me…

Er was een provider die gewoon dingen weigerde uit te voeren…
En het juridische proces kwam achteraf wel…

Ik snap dat het makkelijk typen is van mijn positie maar dit is wat die andere provider onderscheidend maakte. Dit is wat vrijheidslievende mensen doen, het niet wijken onder dreiging alleen dan hebben we een betere morgen,

2 likes

Het lijkt me nogal een verschil te maken of je een geschil heb met een particuliere stichting die van alles van je wilt of een openbaar ministerie dat met van strafrechtelijke vervolging dreigt als je niet subiet doet wat men zegt.

Ik ben geen jurist maar deze vergelijking lijkt me er toch een van appels en peren.

En er is zeker de intentie om het aan te vechten. Maar dit is dus echt een geval van eerst doen, dan praten.

9 likes

Inderdaad geen enkele situatie is gelijk aan de andere. Laten we niet gelijk onder de bank kruipen als het woord OM valt.

Als ik namelijk een onterechte (verkeers)bekeuring aanvecht kom ik (na wat tussenstapjes) ook bij het OM terecht. En daar ben ik nooit bang voor geweest. Uiteindelijk is het namelijk de rechter die bepaald op basis van uiteindelijk de (grond)wet. En in mijn persoonlijke ervaring oordeelt die niet eens zo vaak in het voordeel van het OM.

Het gaat er om of je het juiste doet ook als het je ff niet uitkomt en/of er een afbreukrisico is. Temeer als het de/je kernwaarden betreft. Als bangmakerij de overhand had gekregen in de geschiedenis was de beschaving niet waar het nu is. Nu is het onze beurt om niet te bezwijken en de vrijheid te bewaken welke we voor lief hebben genomen en als erfenis in de schoot geworpen gekregen hebben.

Jammer dat het zo moet, maar het is niet anders. Wat zijn de consequenties eigenlijk mocht Freedom hier geen gehoor aangeven?

En hoe gaan jullie het blokkeren? Op DNS basis? Dit vraag ik voor een vriend.

1 like

Ik hou me aan de regels in het verkeer, omdat ik me de bekeuring niet kan veroorloven.

Helaas onvermijdelijk inderdaad. Denk dat we er weinig aan hebben om het OM uit te gaan zitten dagen met alle financiële risico’s van dien. Die voeren simpelweg uit. Dan zie ik meer in het juridisch aanvechten van de verordening met andere Europese partners.
Misschien niet het ‘stoerst’, wel het verstandigst.

Wel triest dit. Het lijkt zo alsof we geen haar beter zijn dan de andere partij.

1 like

Het OM zet een mes op jouw keel en doe je niet wat zij denken wat zij moeten afdwingen. Zij zijn ook bereid dat mes te gebruiken.

Beter dan kiezen voor een traject waar je de aanleiding waar het OM op handelde te laten toetsen door de rechter of die rechtsgeldig waren.

1 like

Dat is nu het onderscheidende tussen (vrijheids)voorvechters en mensen die iets vinden. Het één is toch vrij uniek terwijl het ander niet onderscheidend is.

Ik wist vanaf dag 1 dat “Freedom”, “Veilig” and “Goed” eerder vroeger dan later zou bijten.

Geen van de drie is helaas waar.

1 like

Wij vinden deze verordening van de EU ongelofelijk. Daarom zullen we ook stappen gaan zetten om dit aan te vechten en juridisch te toetsen. De gevolgen van deze verordening zijn niet te overzien op korte en lange termijn.

Waarom dan wel nu blokkeren? Dit waren we eigenlijk ook geheel niet van plan. Na verdere bestudering van de documenten en inwinnen van advies hebben we besloten het nu wel te doen, zij het onder protest. Het OM heeft aangegeven te zullen handhaven en het niet opvolgen van deze verordening is een strafbaar feit. De bestuurders van Freedom kunnen hiervoor persoonlijk aansprakelijk voor worden gesteld.

Tevens staan we bij de rechter sterker als we nu de wet volgen en vervolgens deze aanvechten dan de wet nu negeren. Eventuele opgelegde dwangsommen (met mogelijke terugwerkende kracht) kunnen we helaas ons niet veroorloven.

Zijn we blij met deze keuze? Allerminst, maar voor nu hebben we helaas weinig keus. Laten we hopen dat onze strijd tegen deze verordening succesvol blijkt.

17 likes

Overigens gaat het een eenvoudige DNS blokkade van een vijftal url’s.

13 likes

Blijf het een vreemd verschijnsel vinden. Juist nu is het belangrijk om te weten hoe de Russen hier tegen aankijken en hoe ze dit verkopen aan hun volk. Ik zou het begrijpen als advertenties geblokkeerd worden om zo geen inkomen te genereren en te profiteren van propaganda maar om nu een belangrijke speler in de oorlog af te sluiten en zo te begrijpen hoe Russen gehersenspoeld worden kan ook een wijze les zijn voor de democratische landen om Russen wel nog steeds als mensen te zien en te begrijpen waarom ze reageren op bepaalde ontwikkelingen. Nu zijn we louter afhankelijk van wat er ons verteld wordt.

4 likes

Vind het een beetje treurig om te zien dat Freedom er voor gekozen heeft om RT als propagandazender te kwalificeren. Hoe kwalificeren ze de kwaliteit en objectiviteit van het NOS op het moment (ook door de staat gesteund)? Ik zou er persoonlijk voor kiezen het voorlopig even helemaal neutraal te houden, maar dat is mijn 2 centen.

3 likes

Met een gerechtelijk bevel kan het bedrijf stil gelegd worden… ie. stekkers eruit. (vrij letterlijk). En dat duurt geen uren om te organiseren.
En dan kun je daartegen in beroep. (het zal afhangen van de exacte keuze van de rechtbank of dat beroep wel of geen opschortende werking heeft, of dat er “voorzieningen” zijn getroffen).

Dat heeft Freedom niet gedaan en Freedom doet dit onder dwang van het OM die hierin de EU vertegenwoordigd en hun besluiten afdwingt zonder tussenkomt van ons eigen parlement.

Eigenlijk iets wat Rusland wil doen met Oekraïne alleen die geven zich niet zo eenvoudig gewonnen. Daar in tegen Nederland. :white_flag:

1 like

Propaganda is niet veel meer of minder dan reclame.
De associatie met politiek is er wel vaak maar niet strict noodzakelijk. Dus ja er is niet helemaal objectieve belichting van standpunten van verschillende partijen. De Objectieve kwalificatie van “propagandazender” is van toepassing.
Ander voorbeeld van een dergelijke zender: Fox News… ook een redelijk monomane agenda. Even zoeken en je kunt er wel meer vinden. ook in NL (“Ongehoord Nieuws” bv.)

1 like

Alhoewel Freedom zich distantieert van de inhoud van deze propagandasites, staan wij wel voor een open internet.

Ik bekijk RT dagelijks op het moment (wat heeft een dns block eigenlijk voor zin?). Ik zie daar niet dat ze eenzijdig nieuws brengen (een voorwaarde als je over propaganda wilt spreken). Gister nog een 1 op 1 interview gezien met John Bolton, man vertolkt echt niet de Russische belangen, was een respectvol interview, zonder geschreeuw, zonder beschuldigingen van de interviewer. RT nodigt top experts uit die Rusland verwijten kunnen maken zonder een kogel te krijgen.

Ik durf echt te zeggen dat het nieuws op RT op het moment meer in balans is dan op de NOS.

Ik zie als enige gevaar voor ons dat ze ook het verhaal vertellen vanaf hun kant, en dat maakt deze blockade nog enger. Is de EU niet in staat om tegenwicht te bieden tegen redelijk gebalanceerde berichtgeving?

5 likes