[OPROEP:] Actie - Digital Markets Act (DMA)

Nog geen twee maanden geleden heeft de Europese Commissie haar voorstel voor de “Digital Markets Act” (DMA) in stelling gebracht. Dit is een poging om de voortdurende machtsuitbreiding door de techreuzen in te perken. Daarnaast is het de bedoeling dat de maatregelen bedrijven beter in staat stellen om de markt te kunnen betreden en de concurrentie aan te gaan.

Alhoewel er het een en ander aan te merken is op het voorstel is het een goede eerste stap om de machtspositie te doorbreken en een signaal dat eindelijk door politici wordt erkend dat de techreuzen daadwerkelijk misbruik hebben gemaakt van hun positie en een werkelijk gevaar vormen voor onze maatschappij wanneer hun praktijken zo door blijven gaan.

Om te zorgen dat er zo weinig mogelijk ‘uitonderhandeld’ wordt en dat de toekomstige wetgeving niet een papieren tijger wordt, kunnen wij zelf een paar minuten de tijd nemen om actie te ondernemen: door onze community op te roepen om individueel (eventueel met verwijzing naar onze community om het meer te laten leven) kunnen we bijdrage aan de bewuste en serieuze behandeling in Brussel.

In dit artikel van Andy Yen wordt het belang en de noodzaak van het inperken van de macht door de Big Tech (en hun invloed op de politiek) nog eens aangekaart en een duidelijke oproep gedaan om de Digital Markets Act kracht bij te zetten.

Dit kan dus door onze stem te laten horen via een kort bericht naar een van de 29 van onze nationale leden in het Europees Parlement.

VOORBEELD TEKST VOOR BERICHT AAN DE EU

Geachte [ heer, mevrouw, ]

Via de Freedom Internet Community ben ik gewezen op het voorstel dat de Europese Commissie heeft gedaan om gepaste wetgeving door te voeren, bij u bekend als de “Digital Markets Act” (DMA).

Als burger en stemgerechtigde wil ik u vragen namens uw partij duidelijk stelling te nemen tegen de voortdurende impact die de techreuzen hebben op het sociaal, politiek en maatschappelijk vlak in Europa en uiteraard in Nederland in het bijzonder.

De grote partijen zoals Google, Apple, Microsoft, Facebook en Amazon houden gezamenlijk via hun hard- en software, cloud- en chatdiensten de gelederen in de markt op onacceptabele wijze gesloten voor goede alternatieven. De manipulatieve wijze waarop zij hun producten en diensten aanbieden in kritische sectoren zoals het Onderwijs en de Zorg en hen ‘in de tang’ weten te houden zijn zorgelijk, de lobby van deze partijen bij de politiek maakt dat de invloed als maar groter kan worden. Dit ten koste van bedrijven die deze markt zouden kunnen betreden met fantastische producten en diensten die goed kunnen concurreren en bovendien de vrije software volgens het principe van ‘Respect Your Freedom’ kunnen aanbieden en daarmee sectoren en het publiek minder afhankelijk maakt.

In de afgelopen jaren hebben de techreuzen duidelijk misbruik gemaakt van hun machtspositie en de afhankelijkheid die mensen ervaren. De afgelopen maanden hebben we zelfs meermaals kunnen constateren dat de ‘Big Tech’ eenzijdig partijen van hun diensten kunnen uitsluiten en dat dit eerder beleid dan uitzondering wordt beschouwd. Dit staat haaks op de manier waarop wij in een Europa met open grenzen met elkaar omgaan. Ontstane misstanden moeten worden onderkend en de invloed van de partijen ontrafeld en toekomstige gevaren getracht te vermijden.

Als Nederlands staatsburger wil ik u daarom dringend vragen om er via het Europees Parlement in Brussel alles aan te doen om ervoor te zorgen dat de macht van de techreuzen in Europa wordt ingeperkt en dat deze buitenlandse bedrijven zich gaan houden aan Europese regels en normen.

Met vriendelijke groet,

Referentie:

  • Proposal Regulation Single Market Digital Services Act:

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/proposal-regulation-single-market-digital-services-digital-services-act_en.pdf

  • Oproep tot actie via ProtonMail

https://protonmail.com/blog/big-tech-deplatform-antitrust/

  • Oproep tot actie Freedom Internet Community

https://community.freedom.nl/t/oproep-actie-digital-markets-act-dma/1604

1 like

UPDATE:
Een voorbeeldbericht heb ik toegevoegd aan de originele post. Door deze tekst of een gewijzigde versie te gebruiken kun je in een mum van tijd met copy/paste een bericht sturen naar een lid van het Europees Parlement.

Als er mensen zijn die het bericht hebben verbeterd, laat het weten zodat we het aan kunnen passen.

Dit topic is 24 uur na het laatste antwoord automatisch gesloten. Nieuwe antwoorden zijn niet meer toegestaan.