[Overheidsbeleid:] Europese Wetgeving

Topic voor de discussie omtrent de kansen en bedreigingen van Europese Wetgeving, actuele wetsvoorstellen en de consequenties van Europees regelgeving.

Dit topic is niet bedoeld voor discussies over de gevolgen van een (mogelijk) vaccinatiepaspoort in Nederland, daarvoor kun je reacties plaatsen in het topic ‘Overheidsbeleid: Corona / vaccinatiepaspoort’.

Suggesties voor centrale (Europese) onderwerpen zijn welkom.


Basisbronnen

Mis ik hier nog het wellicht komende Europese Paspoort voor gevaccineerden?
Ook dat wordt vooral snel ingevoerd om de vakantielanden een plezier te doen.
Maar … :crazy_face: Privacy !!!

Op zich ben ik niet tegen een vacinatiepaspoort, maar dat kan gewoon een fysiek boekje zijn. En dat hoeft allemaal niet digitaal. Dan is er veel minder kans op het lekken van die informatie.

1 like

Als ze nou eens vaccineren bij een tattoo-shop, dan kun je aan het blauwe prikje toch zien dat… ?!?

Eens met @subbink dat een papieren versie prima is, maar het zal wel weer een moeilijke nieuwe ICT-oplossing worden.
Als de GGD gewoon de (oude) manier had gebruikt om de vaccinatie toe te voegen op het ouderwetse manier (bij DKTP, Mazelen, enz.), dan was er geen datalek geweest. Maar dat bestaat al, en werkt te goed, dus …

Overheid en ICT:
Jaaa! ook DAT willen we graag een keertje grondig fout doen.

( en daar slagen ze steeds weer in )

3 likes

Hierbij nog even een korte samenvatting (NOS) t.a.v. de huidige situatie rondom het mogelijke vaccinatie-paspoort

En een helaas zeer teleurstellend bericht over de ‘Sleepwet’ dat BoF vandaag uitbracht onder de titel “Demissionair kabinet vermindert toezicht in de sleepwet”.

Proefballon
Wanneer we in Europees verband de Big Tech verplichten om gebruikers per maand EUR 2 per dienst in rekening te brengen, zijn we dan niet ineens van het hele probleem af?

Het probleem is ontstaan door het ‘gratis’ beschikbaar stellen van gemakdiensten. Door de oorzaak aan te pakken in plaats van het proberen de gevolgen te bestrijden bereik je vanzelf de gewenste marktregulatie op langere termijn, waarschijnlijk al eerder. Met de mogelijke DMA en DSA wetgeving (of een zwaar afgezwakte versie daarvan door de tech-lobby) in het verschied lijkt me dat een zeer effectieve clausule die kan worden toegevoegd.

De ontvangen bedragen worden onder de noemer “de vervuiler betaalt” (o.a. datacenters) als ‘Tech-tax’ afdragen aan een fonds van de EU, van waaruit bestaande en toekomstige open source initiatieven worden gefinancierd (GNUNet?), waardoor het gewenste openbreken van de markt wordt bereikt en start-ups een kans krijgen omdat ontwikkelaars een vast inkomen kunnen genereren. Wanneer de Big Tech daar technisch een bijdrage aan wil leveren en wil meeprofiteren dan worden ze ook daar van harte voor uitgenodigd.

Zowel vraag als aanbod wordt hierdoor met de neus op de feiten gedrukt en het mes snijdt aan twee kanten.

Gebruikers zullen in dat geval onderling zelf te rade gaan welke dienst(en) ze willen gebruiken en of ze bereid zijn te betalen voor diensten. Sectoren die nu zwaar leunen op de ‘filantropische’ invloed van de Big Tech, zoals Zorg en Onderwijs, hebben geen meerjaren-budgetten om per patient/leerling EUR 2 per dienst te budgetteren en worden dus op die wijze gedwongen naar alternatieve systemen te kijken.

De Big-Tech op haar beurt zal de kosten moeten afwentelen op de adverteerders en data-miners (danwel de gebruikers zelf die koste wat kost wil vasthouden aan hun invasieve diensten), daardoor wordt de rekening mede gepresenteerd aan de andere vervuilende partij.

11 berichten zijn samengevoegd naar een bestaand topic: [Overheidsbeleid:] Corona / vaccinatiepaspoort

In Duitsland zal het Corona Paspoort door IBM ontwikkeld worden (zie V2.3). Zij hebben daar ook de (open source) Coronamelder ontwikkeld.

Petitie Biometrische surveillance / Reclaim your Face

update

Hey #ReclaimYourFace supporter,

Thank you for signing the European Citizens’ Initiative against biometric mass surveillance. In the name of the entire Reclaim Your Face coalition, we wholeheartedly thank you!

Updates: good things, bad things

Since 17 February, over 34.000 people joined you in signing the formal European Citizens’ Initiative against technologies as live mass facial recognition. More, our coalition grew to 49 organisations all over Europe.

However, it’s not all roses. Yesterday, we found out about a massive breach of CCTV and facial recognition devices in the US and Europe. The Verkada breach case shows how mass surveillance makes us all less secure. Our faces are not passwords that can be changed when hacks happen.

Now, more than ever, the EU must act and ban biometric mass surveillance.

We’re screening ‘Coded Bias’

Finally, we are hosting a free screening of the film Coded Bias, between 12 March and 21 March 2021.

The film explores the fallout of MIT Media Lab researcher Joy Buolamwini’s discovery that facial recognition does not see dark-skinned faces accurately, and her journey to push for the first-ever legislation in the U.S. to govern against bias in the algorithms that impact us all.

Register today

We have 200 spots only . It is therefore really important you only register if you promise promise promise to watch the documentary. When the current available spots are exhausted, we will close the registration form.

Once registered, you will receive the access link and code on 12 March. You can use them up until 21 March.

If you appreciate our work, consider supporting #ReclaimYourFace

Take this 10 sec. opinion survey
We do not do any targeted ads. We count on your help to understand what you think about the biggest harms of biometric mass surveillance
Take the survey

Spread the word on Social Media
Are you on Facebook, Twitter, Mastodon, Instagram or LinkedIn? Make sure to let your network know about this important European Citizen Initiative.
Share #ReclaimYourFace

Donate

We fight for a future in which we are treated like humans, not like walking barcodes, in which we are respected and not humiliated, discriminated against or treated like crime suspects.

We fight for a future in which our options are not limited by an algorithm, based on our body and looks. We want a future in which experimental technologies like live facial recognition do not make assumptions about us and get to decide: are we allowed to go on holiday, can we start a new life in a new city, go to a concert, change career or get a loan, rental or insurance?

About #ReclaimYourFace
Launched in October 2020, #ReclaimYourFace is a European movement that brings people’s voices into the democratic debate about the use of our biometric data. The coalition challenges the use of this sensitive data in public spaces and its impact on our freedoms.

Our coalition is made up of 49 European civil society organisations. European Digital Rights (EDRi) coordinated the Reclaim Your Face coalition.

Official website: reclaimyourface.eu
Campaign co-ordinators: info@reclaimyourface.eu

ePrivacy Richtlijn nu omgezet in ePivacy Verordening, maar moet beter

update

Homepage Autoriteit Persoonsgegevens

Vergroot contrast

EDPB: voorstel ePrivacy Verordening moet beter

Nieuwsbericht/19 maart 2021

Categorie:

De EU-privacytoezichthouders, verenigd in de European Data Protection Board (EDPB), hebben in een gezamenlijke verklaring een aantal verbeterpunten aangedragen voor het recentste voorstel voor de ePrivacy Verordening.

De ePrivacy Verordening is een aanvulling op de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en gaat specifiek over elektronische communicatie, zoals telefoon en internet. Denk aan de vertrouwelijkheid van e-mails en sms’jes en het gebruik van metadata.

Beschermingsniveau mag niet omlaag

De EDPB is blij dat deze wet er komt, staat in de verklaring over de ePrivacy Verordening. Maar de EDPB onderstreept ook dat de nieuwe wet het niveau van bescherming van persoonsgegevens voor Europeanen niet mag verlagen. En dat deze volledig in lijn moet zijn met de AVG.

Om dat te waarborgen, stelt de EDPB een aantal wijzigingen voor. De belangrijkste zijn:

  • De ePrivacy Verordening zou cookiewalls moeten verbieden, net zoals de AVG dat doet. Volgens de AVG zijn cookiewalls niet toegestaan, omdat gebruikers dan niet kunnen kiezen of zij tracking cookies willen of niet.
  • Gegevens uit vertrouwelijke elektronische communicatie, zoals WhatsApp-berichten, sms’jes en e-mails mogen zonder toestemming alleen gebruikt worden voor noodzakelijke doelen. Zoals zorgen dat een bericht bij de ontvanger terechtkomt en een veilige verbinding garanderen. Dit geldt ook voor de metadata, zoals locatiegegevens, die met een bericht meegestuurd worden.
  • Het toezicht op gebruik van persoonsgegevens binnen de ePrivacy Verordening zou volledig bij dezelfde toezichthouders moeten liggen als het toezicht op de AVG. In het huidige voorstel voor de ePrivacy Verordening is dat toezicht in sommige gevallen verspreid over verschillende toezichthouders.

Verordening vervangt ePrivacy Richtlijn

De ePrivacy Verordening zal de ePrivacy Richtlijn vervangen. Europese richtlijnen moeten door EU-lidstaten worden ‘vertaald’ in eigen wetgeving. De ePrivacy Richtlijn is in Nederland omgezet in de Telecommunicatiewet.

Een verordening is een Europese wet die in zijn geheel, letterlijk, geldt in alle EU-lidstaten. Het bekendste voorbeeld van zo’n verordening is de AVG.

Hoe nu verder?

Naar verwachting beginnen dit jaar de onderhandelingen tussen de Europese Commissie, het Europees Parlement en ministers uit de EU-lidstaten over de ePrivacy Verordening. Eind 2021 of begin 2022 is de tekst van de wet waarschijnlijk definitief.

EU Verordening Identiteitskaarten

update

De identiteitskaart met e-functionaliteit komt eraan
Nederlandse id-kaart met vingerafdrukken en BSN in qr-code verschijnt uiterlijk 2 augustus - Security.NL

FAQ Wijzigingen Nederlandse identiteitskaart | Reisdocumenten | Rijksdienst voor Identiteitsgegevens

In Duitsland is deze verordening al een tijdje onderwerp van discussie en wordt opgeroepen om te wachten met het aanvragen van nieuwe identiteitsbewijzen. Het verzet is er gecentraliseerd via #PersoOhneFinger

Opiniestuk hoogleraar criminologie met specialisatie in privacy naar aanleiding van het eerste deel van de serie "Privacy & ik" op Canvas (afgelopen vrijdag op Canvas kanaal 61 - niet

“Veiligheid wordt op een enge manier geïnterpreteerd als bescherming tegen criminaliteit en handhaving van de publieke orde. Veiligheidstechnologie wordt hierbij gebruikt als controlemiddel. Vaak gaat het zelfs niet meer over veiligheid, maar om politieke drijfveren, om te laten zien dat er hard opgetreden wordt tegen criminaliteit. Het is een vorm van theater.”

“Het wordt tijd dat het veiligheidsbeleid grondig geëvalueerd wordt met een democratische en inclusiviteitstoets, waarbij er nagegaan wordt of het nodig is om belastinggeld te investeren in surveillance.”

Het eerste deel van “Privacy & ik” op Canvas (kanaal 61) van afgelopen vrijdag is (nog) niet te bekijken via Uitzending Gemist. Je kunt deze aflevering wel terugkijken via VRT NU, maar dat vereist een registratie :roll_eyes: . Voor de komende afleveringen kun je de serie in “Mijn Lijst” plaatsen via de menu-optie, te beginnen met de aflevering van donderdag 1 april 21:20 uur - “Datazwendel”

Update Coronapaspoort /Digital Green Pass

EDPS: coronapaspoort niet voor soortgelijke infectieziektes inzetten

maandag 12 april 2021, 10:43 Bron: Security.nl

Het coronapaspoort waar Europese lidstaten aan werken moet alleen voor de huidige pandemie worden ingezet en niet voor soortgelijke infectieziektes, zoals de Europese Commissie wil. Daarnaast mag de data van het coronapaspoort na het einde van de pandemie niet meer worden ingezien of gebruikt. Daarvoor pleiten de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (EDPS) en het Europees Comité voor gegevensbescherming (EDPB). De EDPB is een orgaan waarin alle nationale privacytoezichthouders uit de Europese Unie samenwerken bij hun toezicht op de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Onlangs presenteerde de Europese Commissie een verordening voor de afgifte, verificatie en acceptatie van vaccinatie-, test- en herstelcertificaten om zo het vrije verkeer tijdens de coronapandemie te vereenvoudigen. Brussel noemt dit het “digitaal groen certificaat”. Via een app of papier met qr-code kunnen burgers straks aantonen dat ze zijn gevaccineerd, getest of zijn hersteld van een coronabesmetting.

Brussel wil dat de verordening wordt opgeschort zodra de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) aangeeft dat de coronapandemie voorbij is. Tegelijkertijd vindt de Europese Commissie dat de toepassing ervan moet worden hervat indien de WHO een nieuwe internationale gezondheidscrisis afkondigt als gevolg van een corona-uitbraak, een variant daarvan, of soortgelijke besmettelijke ziekten met “epidemisch potentieel”.

De EDPS en EDPB hebben nu een reactie op het voorstel gegeven waarin ze de nodige aanpassingen voorstellen. Zo moet de opmerking over de inzet van het coronapaspoort voor soortgelijke infectieziektes worden verwijderd en het voorstel worden beperkt tot de huidige coronapandemie. Daarnaast moet het voorstel duidelijk maken dat het gebruik van de data van het coronapaspoort na het einde van de pandemie is verboden.

Tevens stellen de privacytoezichthouders voor dat de verordening niet mag leiden tot een centrale Europese database met persoonsgegevens. “Er moet voor worden gezorgd dat persoonlijke data niet langer dan strikt noodzakelijk wordt verwerkt en dat toegang tot en gebruik van deze data niet is toegestaan nadat de pandemie voorbij is. Ik heb altijd benadrukt dat de coronamaatregelen tijdelijk zijn en het onze taak is om ervoor te zorgen dat ze niet na de crisis van kracht blijven”, zegt EDPS-voorzitter Wojciech Wiewiorowski.

Directe link en losse tekst naar de berichtgeving dat de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (EDPS) en het Europees Comité voor gegevensbescherming (EDPB) pleiten voor het enkele gebruik van het ‘Coronapaspoort’ voor Covid-19, dit in tegenstelling tot het eerder verregaand advies van de Europese Commissie om het ook na deze pandemie te blijven gebruiken.

adtech_ePrivacy_EN.pdf (243,9 KB)

Update BoF/Security - Oproep ePrivacy aan Europees Parlement

Dertig privacyorganisaties en burgerrechtenbewegingen, waaronder Bits of Freedom, Amnesty International en de EFF, hebben het Europees Parlement in een brief gevraagd om online tracking door advertenties waar gebruikers geen toestemming voor hebben gegeven te verbieden. De organisaties maken zich zorgen nu een voorstel voor de ePrivacy Verordening, die dit had moeten regelen, is afgezwakt.

Update: Bits of Freedom: Blijven vechten voor AI wetgeving/biometrische surveillance

Er is een followup:

1 like

Een bericht is samengevoegd naar een bestaand topic: [Big Tech:] invloed op de samenleving

De EDRi geeft een toelichting op het nieuwe voorstel van de Europese Commissie ten aanzien van de wet op de Artificial Intelligence (AIA). Dit voorstel heeft weliswaar een positief effect op de regelgeving in zich maar doet naar de mening van de EDRi drastische concessies en gaat daardoor niet ver genoeg om de burgers ook daadwerkelijk goed te beschermen tegen de gevolgen ervan op de inperking van de grondrechten.

Ondanks de vele dringende tegenargumenten van individuele lidstaten, nationale en Europese privacy-organisaties heeft de EU the Green Certificate erdoor heen weten te duwen. Dan te bedenken dat de rol van het ‘Gele Boekje’ binnen Europa en per land verschilt.

De nieuwe biometrische ID-kaart en het paspoort ‘nieuwe stijl’ completeren nog dit jaar het geheel. Het blijft lastig om me te onthouden van oordelen over hoe de Europese overheden en lidstaten de Corona-pandemie aangrijpen voor een overhaaste digitalisering.