[Overheidsbeleid:] Corona / vaccinatiepaspoort / ID-bewijs

Verspreid over verschillende topics worden comments geplaatst over de mogelijke komst van een vaccinatiepaspoort. In dit topic zijn deze comments samengevoegd en is er ruimte voor discussie voor het Nederlandse beleid, dus niet over het Europese Beleid en wetgeving

Het onderwerp kan vanwege tegenstrijdige belangen een heikel punt zijn, daarom het verzoek om de richtlijnen van het forum extra in acht te nemen alvorens een reactie te plaatsen en met respect voor andermans standpunt te reageren.


Basisbronnen

Bijgewerkt tot 17-09-'21


Het rapport van de SER - Veilig versneld open testbeleid loopt alvast op de muziek vooruit.
veilig-versneld-open.pdf (1,8 MB)

Het lijkt erop dat er alles aan gedaan wordt om het bewijs zo snel mogelijk in te laten voeren, ondanks enkele zeer grote vraagstukken.

Ad 2. Waarborging privacy
Een van de belangrijkste uitgangspunten is de waarborging van de privacy. Naast
gewone persoonsgegevens worden bij testen en testbewijzen bijzondere
persoonsgegevens verwerkt. Een testuitslag is een medisch persoonsgegeven. Elk van
de eerdergenoemde opties brengt risico’s met zich mee voor de gegevensbescherming.
Voor elke variant verschillen de risico’s. De overheid zal daarom op tijd moeten starten
het in kaart brengen van deze gerechtvaardigde gevraagde persoonsgegevens, de
veiligheid en risico’s. Er zullen vervolgens voldoende maatregelen getroffen moeten
worden om deze risico’s te beperken. De verantwoordelijkheid omtrent
privacybescherming ligt echter niet enkel bij de overheid, maar ook bij private partijen.

Eerst invoeren, en dan later kijken welke problemen er zijn/komen.

Het rumoer zingt rond, dat het een … APP … wordt, die veel lijkt op de afgeschoten versie waarmee minister De Jonge al eerder op de proppen kwam. :-1:
Er is al betaald om die te ontwikkelen, dus ‘laten we hem nu ook maar invoeren’ …
Mensen, die iets tegen APPs en tegen “smart”-phones hebben, die kunnen dus niet bewijzen dat ze toegang zouden moeten krijgen tot iets … (doe je niet mee, dan stel jij jezelf buiten de maatschappij)

Er ligt nog voldoende voor ons te wachten om de Privacy VOORAF te bekijken, in plaats van als het te laat is.

( persoonlijke noot: dat is een heel belangrijke reden waarom ik bijzonder dankbaar ben richting de oprichters van :spraydot: Freedom.NL )

2 likes

Had de app van IRMA gedacht

1 like

Een tegengeluid op het Corona Paspoort is even welkom en vreemd genoeg verfrissend in deze tijd van opleggen van ‘publieke opinie’ door de media en het terloops terzijde schuiven van rechten van individuen.

Een vaccinatie wil ik waarschijnlijk wel, een digitaal bewijs ben ik echter principieel op tegen. Is dat tegenwoordig geen legitieme reden meer om ‘Nee’ te zeggen? Of word je daarom ook al verstoten tegenwoordig? Valt een ‘Coronavrijbrief’ nu in dezelfde categorie als Whatsapp en word je als kluizenaar beschouwd als je het nét iets anders ziet/doet?

Gaat Freedom nog aan de bel trekken richting de (demissionaire) regering ?

  • geen APP verplichting
  • EERST privacy goed regelen
  • enz.

En weer is het raak. Wederom een goed voorbeeld hoe de overheid d.m.v. outsourcing met de billen bloot moet.

“We zullen zorgen dat het niet weer gebeurt”

lijkt afdoende om je tegenwoordig te verantwoorden en je snor te drukken wanneer je als bedrijf (en overheid!) simpelweg hebt verzaakt en burgers onnodig in een kwetsbare positie achterlaat. De consequenties voor de slachtoffers blijven op de achtergrond, maar éénmaal op straat is het onomkeerbaar en mag je het zelf uitzoeken.

In de Kamerbrief van het Ministerie van VWS staat het volgende op pag. 67 ten aanzien van het vaccinatiebewijs:

“Punt van uitwerking is ook vanuit welke bron de gegevens voor het vaccinatiebewijs geleverd worden. Vaccinaties worden geregistreerd aan de bron, bij de zorgverlener die de vaccinatie toedient (GGD’en, huisartsen, zorginstellingen). Deze gegevens worden na toestemming van de gevaccineerde door de zorgverlener doorgegeven aan het centraal vaccinatieregister van RIVM (CIMS). De vraag rijst of en zo ja hoe gebruik gemaakt zou kunnen worden van het centraal vaccinatieregister.”

Hieruit maak ik op dat men een vaccinatie krijgt, sowieso aan de bron worden geregistreerd (dus vastgelegd dat je bent gevacineerd) en dat je daarna alsnog kan beslissen om de gegevens (niet) te laten registreren. Dan heb je als burger een keuze.

Of wordt de situatie zo dat wanneer je een prik komt halen eerst toestemming moet geven (dat zou drang zijn) en als je weigert je de vaccinatielocatie onverrichter zaken kan verlaten?

Vandaag de uitnodiging voor 2 prikjes ontvangen.
In de begeleidende brief staat dat ik recht heb op de 2 prikken OOK als ik weiger mijn gegevens door te spelen aan het RIVM. (dat mag ik per-prik aangeven)
In diezelfde brief staat dat mijn vaccinatie-bewijs een kopie is van mijn gegevens bij het RIVM.

Wat ik al dacht, dat blijkt dus waarheid:
Als IK er voor kies om mijn gegevens niet aan het RIVM (en dus potentieel op straat) te geven, dan ontvang ik dus geen vaccinatie-bewijs !

Privacy-minnende mensen blijken dus een ‘ondersoort’ en mogen worden beperkt ?!?

Je hoort altijd een registratiekaart te krijgen waarop met een sticker staat met welk vaccin en uit welke lotnr je vaccin komt waarmee je gevaccineerd bent. Mijn naam, geboortedatum, datum vaccinatie zijn met de hand ingevuld.
(Op deze kaart is ruimte voor de gegevens van de 2de vaccinatiedatum.)
Deze kaart hoor je samen met de 2de oproepkaart mee te nemen naar de 2de vaccinatie.
Aangezien deze kaart met de hand is ingevuld, kan het geen kopie van gegevens bij het RIVM zijn.

1 like

Je hebt gelijk @Lidwien ,
ik dacht te lezen dat die kaart na de 2e vaccinatie moest worden ingeleverd.
Maar die mag je dus houden. Je kunt een kopie-kaart aan vragen.
( mijn foutje, dus onnodige onrust veroorzaakt )
Gelukkig mag ik dus ook buiten spelen na de tweede prik.

1 like

Niet Europees, maar toch: https://decorrespondent.nl/12170/de-democratie-was-bij-rutte-iii-niet-in-goede-handen/

Wel een beetje in het verlengde van de discussie…

1 like

Na de verkiezingen van gisteren is een paspoort dat richting social credits gaat in ieder geval een stuk dichterbij gekomen dus daarvoor hoeven we alleen maar minder Oostwaarts te fietsen.

Steeds vaker neurie ik ongemakkelijk het liedje ‘België’ van Het Goede Doel; ‘daar doen ze zo eng’ is al makkelijker inwisselbaar aan het worden.

En dan een app, waar je wekelijks het Wilhelmus in moet zingen.
Anders mag je niet met het OV.

1 like

… ALLE coupletten :fearful: ???
wéér elke trein te laat :watch:

Er is natuurlijk veel te zeggen over te strenge, onbegrijpelijke of verkeerde maatregelen.
En zeker op deze plek ook over, inbeuk op, privacy dmv een digitaal corona paspoort.
Heeft deze oplossing mijn voorkeur?
Nee, natuurlijk niet.
Maar de wereld (lees economie) zal toch weer een keer aan de gang moeten komen.

Mensen mogen van mij gerust weigeren te vaccineren.
Maar dat is dan een eigen vrije keuze.
We zijn met z’n allen een beetje kwijt geraakt dat keuzes maken consequenties heeft.
Gekozen voor geen vaccinatie? Dan ga je dus bepaalde dingen niet meer doen.
Want jouw keuze betekent een risico voor anderen.

Eindig je dus met de vraag; hoe gaan we dat bijhouden (registreren)
Ben benieuwd naar de opties.
Want met alleen maar roepen dit of dat is niet goed, gaan we het zeker niet redden.

Gr. E

Helemaal met je eens. Niet willen laten inenten mag (moet) inderdaad gevolgen hebben.
Net als met de discussies over kinderopvang. Zou jij je kind(eren) naar een opvang willen sturen waarvan je weet dat er niet ingeente kinderen rondlopen waardoor jouw eigen kind (in het gunstigste geval) ernstig ziek zou kunnen worden?
Ik heb zelf geen kinderen, maar zou het in dat geval wel weten.
Elke beslissing die je neemt heeft simpelweg gevolgen.

Probleem met corona is alleen dat wanneer nog niet iedereen gelegenheid heeft gehad om zich in te laten enten, er een scheve verhouding ontstaat tussen wel en niet ingeente mensen.
Ik kan niet wachten tot ook ik een prik krijg, maar ben bang dat ik voorlopig nog niet aan de beurt ben.

Beste Community-leden,
mijn bezwaar zit niet zozeer tegen het aantonen dat jij waarschijnlijk geen virus over (kan) brengen,
maar veel meer tegen het feit dat het waarschijnlijk een APP wordt,
die buiten mijn wens om communiceert met … ja, met wie of wat allemaal ?
… en die wellicht gammel gemaakt of te hacken is.
Nu loop ik nog APP-vrij rond, ook een vorm van ‘Freedom’

Misschien ouderwets, maar als het (bijvoorbeeld) een papieren versie wordt, dan is mijn bezwaar veel kleiner.
Ontwerp dit maar zódanig, dat namaak niet simpel is; vergelijk het met onze tientjes …

Misschien een tip om de “vrij-verklaar-datum” op de linkerarm te tatooëren ?
Dan heb je 'm ook altijd bij je …
Nadeel: na 7 pandemieën zit je arm vol …

Blijft het punt over, dat wel eerst iedereen de gelegenheid moet hebben gehad zich te laten inenten. En dat zal nog wel een tijdje duren, denk ik.

1 like

Met beide vorige berichten eens dat het niet wenselijk is om ongelijkheid te creëren zonder dat iedereen de kans moet hebben gehad ingeënt te worden.

Maar ja, ik ben horecaondernemer en wil (moet) toch echt weer open.
De letterlijke prijs van deze periode is niet meer te doen.

Ondanks dat ik ook geen voorstander van een App ben, mag het van mij, tijdelijk, ondertussen wel op die manier.
Zeg bewust tijdelijk omdat het mijn overtuiging is dat straks iedereeen automatisch deze inenting, net als de andere inentingen die we bijna automatisch krijgen, gaat krijgen.
vanaf dat moment is er geen registratie meer nodig.

Wat mij persoonlijk de meeste zorgen baart van een App, is dat de 2 grootste spelers (Google en Apple) hebben besloten hierin “belangeloos” te participeren en de techniek mogelijk hebben gemaakt.
Geloof niet zo erg dat deze stap op de lange termijn hen niets (aan gegevens) gaat opleveren.

Gr. E

Apple, Google en Microsoft hebben geen lange periode nodig om alle gegevens eigen te maken. Dus tijdelijk is voor hen ook goed genoeg.

Vorig jaar hebben veel bedrijven en uitbaters aangetoond heel goed hun publiek veilig te kunnen bedienen.
Daarnaast dacht ik dat de meeste Nederlanders wel snappen dat het voor de meeste (kleinere) bedrijven niet meer is te doen: slechts 4 maanden open van de afgelopen 12.

Toch vraag ik me af of de nieuwe regering (die waarschijnlijk gaat lijken op de vorige) hier wel oog genoeg voor heeft.

Covid-19 is geen ‘eenvoudig griepje’ , maar heel langzaam (financieel) verzuipen is minstens zo vervelend. Ik wens degenen die de nieuwe regels moeten maken heel veel wijsheid toe. (Maar we dwalen af van de Privacy en de Verkiezingen).

Ik wens je oprecht sterkte toe @Captain en al jouw collega-uitbaters.

1 like