[Big Tech:] invloed op de samenleving

De aanwezigheid van de technologische bedrijven heeft voor veel vooruitgang gezorgd. De meningen over hoe deze invloed heeft wordt in diverse topics besproken.

De algemene invloedsfeer en de mate waarin de grootste bedrijven bepalend zijn voor de keuzes die wij hiermee maken, met de bijbehorende effecten, verdient een eigen topic.


Basisbronnen
Big-Tech dossiers (o.a. privacy organisaties)
Gerelateerde Freedom topics

Directe aanleiding is een journalistiek artikel dat vandaag verscheen op de website van De Correspondent dat dermate interessant is dat ik het graag wilde delen, maar eigenlijk sectoroverstijgend is, niet alleen voor de Zorg of het Onderwijs.

Leden kunnen dit 1e deel (met graphics) dat deel zal uitmaken van een reeks lezen via hun abonnement, voor anderen hierbij het artikel in .PDF (blanco stukken zijn graphics).

Techbedrijven_samenleving_deel 1.pdf (2,2 MB)

Het is officieel: Google, Facebook en Microsoft zijn de grootste lobbyisten.
Maar wat ze doen blijft nog te veel onder de radar.

Techbedrijven_samenleving_deel 2.pdf (502,4 KB)

De beste plannen voor een fundamenteel andere Tech
– zonder Apple, Google en Facebook

Techbedrijven_samenleving_deel 3.pdf (565,5 KB)

In het kader van de suggesties voor sites met betrekking tot big tech/privacy:
“Privacy organizations you should follow startpage.com”. Bij die zoek term, jaja, het vermaledijde startpage, een hele reeks met nuttige organisaties met linkjes naar de belangrijkste privacy organisatities.(EFF.org kennelijk weer voorop) Lezenswaardige brede informatie voor wie geinteresserd is in privacy.

TIP: De serie “Privacy & Ik” op Canvas (zender 61) is zeer aan te bevelen, laatste aflevering “Datazwendel” is ook terug te kijken op Uitzending Gemist donderdag 1 april 21:20 uur

De originele blogpost van EFF was vanmorgen al duidelijk over de wijze waarop Facebook tekort schiet en ondanks haar (niet-adequaat) handelen niet in staat is de problemen op te lossen of daartoe de wil laat zien. De toelichting in het Nederlands op Security.nl is duidelijk genoeg om deze hier te plaatsen.

FB heeft een behoorlijk monopoly, maar er zijn diverse eigen keuzes:

  • gebruik je het wel of niet
  • welke gegevens laat jij op FB zien
  • wat zeg jij tegen je relaties over het al dan niet plaatsen van gegevens, die naar jou verwijzen op de sociale media

Nou weet ik, dat voor sommigen FB noodzakelijk lijkt. (bv klantenwerving)
Maar het blijft jouw keus of jij jezelf in die strop werkt !
(vergelijk met goedkope door-kinderhandjes-gemaakte kleding, handige zwaar-vervuilende dingen, dingen afnemen van onderdrukkende regio’s of bedrijven, enz.)

1 like

Het artikel van de ORG benadrukt nog eens de uitgangspunten van de EDRi die zij heeft gedaan in haar publicatie Targeted Online ten aanzien van de verziekende werking die data-mining en advertentieindustrie hebben op onze samenleving en met name ons recht op (informationele) privacy, welke belangen er op dit moment zijn (en ook de gevolgen ervan voor de UK sinds de Brexit).

Goede achtergrondinformatie voor mensen die zich binnen een paar muisklikken op de hoogte willen stellen van de meest recente ontwikkelingen.

Mijn telefoon nummer is in ieder geval niet gelekt. Maar ik gebruik FB dan ook alleen op mijn pc.

Link om te kijken of je ook bij FB ‘gelekt’ bent

Ik snap uberhaupt niet hoe apple er altijd weer mee weg komt met hun koppelverkoop. Om maar een paar voorbeelden te noemen, zelfs dat een ‘gewone’ adapter niet werkt om je telefoon op te laden, maar je per sé een apple adapter moet hebben. Dat het je niet toegestaan is om zelf een app te installeren op een (veel te dure) iphone.
Als apple ooit nog eens een auto uit gaat brengen, dan zal het je waarschijnlijk ook niet toegstaan zijn om ergens anders te tanken dan bij een apple tankstation en doe je het toch, dan ben je je garantie kwijt. En het is dan ook waarschijnlijk niet toegestaan naar plekken te rijden die niet door apple goedgekeurd zijn. :smiley:

Ik snap absoluut niet dat er ook maar 1 persoon op de wereld rondloopt die iets van apple wil hebben.

Er zijn er velen,

-len hebben.
Want Appel doet één ding heel goed:
alles van Appel werkt feilloos met alles van Appel.

( * AL het fruit helemaal appel * )
Daarnaast werken zij aan een wereld-omvattend Appeltjes-netwerk:
bericht van ene Appel gaat via vele tussenliggende Appels naar de doel-Appel toe…
Voor stukken waar dit niet lukt, alleen voor dàt stukje gebruiken ze een ander netwerk.

Straks heeft Appel dus helemaal niemand meer nodig om al hun appeltjes te verbinden, dat doen al die andere Appel-gebruikers zomaar met hun eigen Appeltje voor hun! Alle communicatie lijkt dus ‘gratis’ (tenminste in Euro’s).
Maar is niet ‘voor niks’ … want ze krijgen ALLE info en ALLE stromen in eigen beheer aangeboden door mensen, die graag veel betalen (in euro’s en in privacy).

Dàt is de reden waarom externe APPs alleen via de eigen Appelmand mogen worden geïnstalleerd. Totale controle !

Als je Appel-gebruikers (en dus ondersteuners) hierop aanspreekt,
dan komt als enige ‘geldige’ gebruiksreden:
“'t Is makkelijk dat het altijd werkt”

(Want de aanschafprijs is al helemáál geen reden om alleen nog maar Appels te eten.)

Doe mij maar :spraydot: vrij fruit …

(disclaimer:
om geen reclame te maken, mag je in bovenstaande tekst het genoemde fruit vervangen door ander fruit; als het maar duur is)

Ik snap absoluut niet dat er ook maar 1 persoon op de wereld rondloopt die iets van apple wil hebben.

Hier is er 1!

In mijn onwetendheid heb ik altijd gedacht dat je vooral om redenen van garantie altijd een adapter van Apple moet gebruiken, maar dat er wel degelijk andere zijn die het doen.
Met betrekking tot Apps: voor iOS zou een systeem zoals dat ook voor macOS geldt niet gek zijn: bij macOS kun je wel degelijk buiten de App Store om software verkrijgen/installeren, ik doe bijna niet anders. Die discrepantie heb ik nooit helemaal begrepen.

Ik vrees, dat als Apple al iets gaat veranderen, dat dan MacOS zich meer gaat gedragen als iOS: het is voor Apple ideaal als jij alléén in hùn winkeltje kunt kopen. (o.a. handig voor de gedwongen 30% afdracht van wat de bouwer binnen krijgt)
Apple heeft veel geleerd van Micro$oft, en gaat zich steeds meer als zodanig gedragen. Wel toegegeven: hun producten zitten technisch beter in mekaar dan die van M$.

Ik vrees, dat als Apple al iets gaat veranderen, dat dan MacOS zich meer gaat gedragen als iOS : het is voor Apple ideaal als jij alléén in hùn winkeltje kunt kopen. (o.a. handig voor de gedwongen 30% afdracht van wat de bouwer binnen krijgt)
Apple heeft veel geleerd van Micro$oft, en gaat zich steeds meer als zodanig gedragen. Wel toegegeven: hun producten zitten technisch beter in mekaar dan die van M$.

Even een aantal hardnekkige misverstanden uit de weg helpen:

  • de afdracht bedraagt alleen in het eerste jaar van subscription-based software 30%, daarna 15% (ik meen dat dat overigens bij Google Play Store niet anders is); het lijkt wel alsof alles subscription-based wordt, trouwens.
  • iOS =/= macOS, in de verste verte niet; iOS is er echt voor de telefoon, heel andere use-case.

Ik kan me voorstellen dat iPadOS en macOS meer naar elkaar toegroeien, want de nieuwste iPad Pro heeft een M1 processor, die Apple ook in de low-end Macbooks, iMacs en Mac mini zitten. Maar als er echt professioneel gewerkt moet gaan worden op de iPad, zie ik eerder iPadOS ‘morphen’ in macOS dan andersom. Een bruikbaar file system en en terminal toegang is, in ieder geval voor ondergetekende, wel een must, namelijk. Maar volgens mij dwaal ik af.

O ja, op macOS kun je ook gewoon software kopen buiten de App Store om.

CSR: Nederland te afhankelijk van grote buitenlandse techbedrijven

CSR: Nederland te afhankelijk van grote buitenlandse techbedrijven
vrijdag 14 mei 2021, 11:04 door Bron: Security.nl

Nederland is te afhankelijk geworden van grote buitenlandse techbedrijven waardoor de digitale autonomie onder druk staat, zo laat de Cyber Security Raad (CSR) vandaag weten. Volgens de CSR kan dit grote gevolgen hebben voor de nationale en economische veiligheid en daarmee het verdienvermogen van Nederland.

Door de steeds verdergaande digitalisering ontstaan er steeds meer nieuwe afhankelijkheden en kwetsbaarheden, aldus de CSR. Dit gaat verder dan alleen de cybersecurity van bepaalde systemen en daarmee gegenereerde data van onze burgers en bedrijven. “We moeten ook in de digitale wereld zeggenschap houden over onze essentiële economische ecosystemen en democratische processen”, zo stelt de raad.

Die vindt dat digitale autonomie op het hoogste politieke en ambtelijke niveau moet worden belegd, vanuit een integrale visie op cyberweerbaarheid. De CSR adviseert om vooruitlopend op nationaal beleid een vijftal concrete zaken in gang te zetten. Zo moeten drie basisvoorzieningen, een soevereine cloud voor opslag en analyse van data, veilige digitale communicatienetwerken en post-kwantumcryptografie, worden geborgd.

Tevens moet een toetsingskader digitale autonomie cybersecurity worden geïmplementeerd, is het nodig de bewustwording van het belang van strategische autonomie in cybersecurity te verhogen, moet het Nederlandse innovatieklimaat worden verbeterd en moet Nederland aansluiten bij EU-beleid dat over digitale autonomie gaat.

“Als we in Europa een gesprekspartner willen zijn, zullen we op nationaal niveau een aantal stappen moeten zetten. Uitgangspunt daarbij dient te zijn: sterk in eigen huis, sterk in Europa, sterk in de rest van de wereld”, zegt CSR-lid Lokke Moerel. Volgens CSR-lid Gerrit van der Burg staat het onderwerp in Nederland nog onvoldoende op de politieke agenda en wordt cybersecurity tot nog toe vrijwel niet vanuit het bredere perspectief van strategische autonomie aangepakt. “Dat moet echt anders en daarom komen we met dit advies.”

De Cyber Security Raad is een adviesorgaan van het kabinet en bestaat uit vertegenwoordigers van publieke en private organisaties en de wetenschap.

Zo langzamerhand worden een aantal adviesorganen wakker en met een beetje doorzettingsvermogen kunnen zij tussen alle formatieperikelen en ‘grote uitdagingen’ dit onderwerp hoger op de politieke agenda krijgen.

Jammer dat er eerst radicale lamleggingen van nutsvoorzieningen door hackerscollectieven en complete data-uitbuiting van de Big-Tech aan vooraf moeten gaan om dit bewustzijn te realiseren en mogelijke consequenties van stoicijns overheidshandelen onder ogen kunnen worden voorzien. Door de CSR worden een aantal adviezen aangereikt waarmee de Vaste Commissie direct mee aan de slag kan, de premier in zijn Stafsache en MEP’s alvast kunnen voorbereiden met het oog op de op handen zijnde wetgeving in Europees verband ten aanzien van maatregelen tegen de techreuzen.

https://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Meldung/EN/Pressemitteilungen/2021/25_05_2021_Google_19a.html

Onze Oosterburen maken er serieus werk van om Google onder de loep te nemen en de belangen van haar burgers te behartigen. Het zou goed zijn wanneer de Nederlandse overheid hier bij aan zou haken.

Kwam op de site NLdigital.nl, daar zijn eigenlijk alle grote ict bedrijven in nederland bij aangesloten.(lobbyclub)
Hoewel het soms wat vaagtaal is, is “onze standpunten” wel interessant.
Verder zie je helemaal onderaan de pagina ook “ICT markttoets”, als je dan kijkt in de tekst, dan vind je een link naar afgesloten ict markttoetsen. Die over “Digipoort”, dus digid en “omgevingswet”, zijn wel interssant. Geeft een beetje een gevoel bij hoe die dingen kennelijk gaan in relatie bedrijven en overheid.

1 like

Is het “digitale deltaplan” een mogelijke oplossing voor de IT problemen en visie bij de overheid?

deondernemer.nl/actueel/digitalisering/victor-knaap-mediamonks-overheid-digitale-deltaplan-staatsgreep-nieuwe-generatie~2823042