Overzetten Soverin accounts?

Vraag is ook uitgezet bij betrokken helpdesk(s)
Benieuwd hoe en of er anderen zijn die hun Soverin of Freedom account integraal vice versa hebben overgezet cq verhuisd ?

Ik bedoel hier vooral of het mogelijk is/was om alles van een eigen Freedom/Soverin domein qua email/website/inhoud integraal en administratief 1:1 over te zetten van Freedom vv. Soverin.

Puur technisch lijkt mij dit een eitje omdat alles draaiend in en op exact dezelfde servers en databases, het dan hooguit een kwestie is van wie/welk (helpdesk)bedrijf de administratie daarvan voert en pecunia daaruit krijgt.

Los van inhoudelijke discussie hier, ter achtergrondinfo

We overwegen om diverse accounts te herplaatsen zonder dat we willen verzeilen in veel handmatig webjockey gedoe. Bijkomend is alle betrokken mailaccount onverkort actief kunnen blijven omdat we ons geen uitval tijdens een “migratie” willen veroorloven.
Reden is deels dat Soverin abbo’s wel meerdere agenda & contaclijsten op de (web)mail ondersteunen en Freedom dit (helaas, nog) niet biedt.
Omgekeerd overwegen we een aantal Soverin accounts over te zetten naar het Freedom gebied om daarmee de missie van freedom wat explicieter te ondersteunen.

Ondertussen antwoord van Soverin, ik vat samen: dit kan geregeld worden door een disclaimer brief sturen naar Freedom dat Soverin toestemming heeft om ‘gebruiksdata’ in beheer zijnde bij Freedom; als en in eigendom van de persoon; over te dragen en onder te brengen bij de Soverin administratie.

Benieuwd òf, hoe en wanneer Freedom dit gaat beantwoorden voor de (omgekeerde) weg (dwz verhuizen domein+inhoud; van Soverin naar Freedom).

Strikt genomen zal het dezelfde aanpak gaan zijn omdat (even nadenkende) de ‘data(+settings)’ te zien zijn als eigendom van de gebruiker, die natuurlijk zelf mag bepalen (of inregelen) wie dat verder gaat “beheren”.
Dat menig provider dat verhuizen onmogelijk (heeft ge)maakt, is omdat servers/systemen zg. niet (ont)koppelbaar zijn.
In het specifieke geval hier, is die keuze er wel omdat puur technisch, Freedom zelf ook deel uitmaakt - als gebruiker met heel veel private domeinen van haar leden - van Soverin.

Ik weet dat het vloeken in deze kerk kan zijn want het opent in principe ook de reeds langlopende discussie/weg om de fysieke internetaansluiting van/bij Freedom los te maken van de aanvullende mailaccount/diensten die nu - nog, kunnen - dienen als eendenfuik.

imapsync?.. Kan mailboxen (niet realtime) in sync houden, ook bij herhaling.

Zie ook: GitHub - imapsync/imapsync: Imapsync is an IMAP transfers tool. The purpose of imapsync is to migrate IMAP accounts or to backup IMAP accounts. IMAP is one of the three current standard protocols to access mailboxes, the two others are POP3 and HTTP with webmails, webmails are often tied to an IMAP server. Upstream website is

:face_with_raised_eyebrow: Probleem is niet syncen maar om het administratief beheer van een account/functie (en inhoud) 1:1 integraal over te kunnen zetten zodat een gebruiker vrij is waar die zijn mail laat beheren, hier Freedom of Soverin.
Ook omdat ik vind het afnemen van een aansluiting los moet staan van de daaraan gekoppelde (en impliciet betaalde) functies.

Update, Freedom is bezig dit (intern) te bespreken.
De vraag hier - van mij - lijkt mij vooral eentje in het formeel/procedurele kader.
Technisch, buiten ‘wat’ werk om dataset-pointers te verleggen van administratie A naar B, lijkt het mij mogelijk.
Vraag is dan vooral of Freedom het in overleg met Soverin het mogelijk wil maken dat Soverin accounts naar Freedom kunnen worden verhuist.

Ik zie de volgende mogelijke koersen:

 1. Freedom regelt met Soverin dat er een procedure wordt overlegd zodat zij vice versa elkaars accounts qua beheer kunnen overhevelen.
 2. Freedom stelt dat Soverin just-another-mailprovider is en iemand een gewenste verplaatsing, zelf moet (zien te) organiseren.

Voor laatste moet de gebruiker zelf handmatig de instellingen/website-structuur overzetten en bestaat de tijdrovende mailmigratie uit het “reguliere” proces van mailexport, dns overzetten en die mail bij de andere provider weer zien te importeren.

Bij verplaatsen van een eigen domein moet helder zijn of een Freedom account zonder dat ‘eigen domein’ kan/mag bestaan ? (ik denk wel, maar weet dit niet zeker)

NB: Bij Soverin, heeft een useraccount per definitie altijd minimaal één eigen domein en zal bij verplaatsing naar Freedom er zo nodig een domeinswap zijn, dat weer moet passen in elkaars procedures.

Verder, als de gebruikte mailboxen wegens verhuizing domein vervallen, komen die mailslots dan weer als ongebruikt beschikbaar ?

Ik heb heel lang geen eigen domeinnaam gehad bij Freedom.
Ken ook wel klanten, die er geen gebruik van maken.

1 like

Update 14aug23.

Freedom heeft mij duidelijkheid verschaft dat zij - dwz formeel - geen aanvullende migratiediensten kan bieden van -of naar andere (mail)providers w.o. dus ook Soverin. Overzetten van -of naar elkaars (dienst)onderdelen of functies, ondanks dat die fysiek op dezelfde server/locaties draaien, is dus een actie die een gebruiker daar(in) zelf moet uitvoeren.

Onduidelijk is nog, hoe en wat de exacte gebruiks(recht)status is van de eigen domeinnaam als onderdeel van het account. Freedom doet voorkomen dat het eerst domein, vast gekoppeld onderdeel moet blijven van het account. Dit zou impliciet betekenen dat een gebruiker die naam een eenmaal vastgelegd, die domeinnaam niet meer - zelf - kan verplaatsen.

Ik heb gevraagd (of beter: gesteld) dat ik als gebruiker altijd zelf in staat moet zijn om mijn eigen domeinnaam op elk gewenst moment moet kunnen opheffen of verplaatsten.
NB: dat bij het verplaatsen ook de Freedom functionaliteit wegvalt zoals die van DNS registratie of mail(boxen) met inhoud op het eigen domein - bij Freedom - is een wiedes.
Ik neem aan dat de website-data en aansluiting als onderdeel van het Freedom login account , losstaat van eender welke domeinnaam. Dat een website zonder eigen domeinnaam op het account niet kan functioneren, is dan weer een wiedes verhaal.

Volgens de mijn.freedom website bij het betreffende domein, links onder:
"Jouw domein, jouw privacy
Standaard registreren we domeinen voor abonnees van Freedom op onze publieke naam. Registratie op onze naam voorkomt dat via de domeinregistratie is te achterhalen wie de eigenaar is en wat de bijbehorende telefoonnummers en e-mailadressen zijn. Je krijgt bij ons volledige toegang tot het domein en je ontvangt de verhuiscode waarmee het domein verhuist kan worden naar een andere provider.

Wil je toch liever je eigen gegevens bij het domein registreren, vink dan hieronder het vakje aan voor ‘registratie op eigen naam’. Er verschijnen diverse invulvelden. Vul deze in en klik op de knop ‘opslaan’. Het verwerken van de gegevens kan tot een dag duren.

Let op: deze gegevens zullen in de ‘whois database’ worden opgenomen. Die database is deels publiek toegankelijk."

Je hebt dus in ieder geval een verhuiscode de je op die pagina kan zien. Dus lijkt me verhuizen van het domein mogelijk en zo te lezen is het ook niet verplichgt dat vast te houden aan je freedom account.

Er zit bij je freedom abonnement één doeminregistratie bij in. Die kan je dan dus neem ik aan weer aanvragen op een nieuwe domeinnaam.

1 like

tldr; Thx, vooralsnog stelt Freedom op detail net wat anders en ben ik bezig dat uit te diepen, zie ook verderop.

Wat je reciteert, had ik ook gelezen en geïnterpreteerd dat ik zelf volledig zou gaan over mijn domeinnaam, inclusief waar dat bij wie precies en hoe woont.

Echter, mijn langdurige (uitgebreide) conversatie met de helpdesk qua “aannames”, duidt net wat anders dan iemand zelf zou kunnen (be)denken.
Eenmaal dat een (eerste) domeinnaam koppeling is gemaakt, wordt die als naam voortaan primair onderdeel v/h useraccount. De helpdesk is eventueel bereid als eenmalige (!) “service” te assisteren bij beëindigen van zaken, iets dat verder dus afwachtend maatwerk is en verder geen ‘rechten’ aan kunnen worden ontleend.

Dat Freedom gaat ove rmijn eigen domeinnaam is iets dat ik pertinent onjuist vind en daarom vervolgvragen heb gesteld.
Ik zou bv ook niet zelf een tweede (vervangende) domeinnaam kunnen/mogen registreren om daarmee zelf eerste primaire registratie te vervangen.

De adder die daarmee dan onder het struikgewas in de eendenfuik zwemt, is dat Freedom het (eerste) domein - horend bij het account - daaraan vastmaakt en zo "oneigenlijk’ - dwz technisch onnodig - koppelt. Een user krijgt dan een extra drempel om de eigen (mailbox) domeinnaam te gaan verplaatsen.
Iemand kan immers niet maar moeten afwachten wanneer het domein dat nodig is voor een mailbox, wordt verplaatst. Een mailmigratie kan alleen slagen als die zeg direct en in korte tijd (dwz < 1 dag) volledig kan zijn afgerond. Vaak daarom ook een reden om een maildienst “zelf” in eigen huis & controle te moeten blijven gaan houden.

M.a.w. die primaire eigen domeinnaam wordt dan zg contractueel afgedwongen via de ingerichte techniek en onderdeel (gemaakt?) van het useraccount.
In de praktijk is een gebruiker daarmee geen eigenaar (meer) van de (door per Freedom-dienst geregistreerde) eigen domeinnaam. Verhuizen daarvan is dan einde useraccount en daarmee bv ook de aansluiting. Hoe je daarna nog je domein - geen MijnFreedom meer - kan verhuizen, wordt snel vaag.
NB: Ik vermoed dat heel diep onder het technisch water dit is omdat bij Soverin - waar Freedom haar maildiensten mee uitvent - normaliter een useraccount 1:1 is vastgekoppeld aan tenminste die “eigendomeinaam”.
Wanneer het primaire (mail)domein verplaatst wordt, vervalt bij Soverin impliciet ook het (mail)useraccount dat daar immers 1:1 alleen bestaat uit de betreffende mailfunctie.
Voor Freedom lijkt die inrichting destijds handig “veranderd” zodat meerdere freedom-useraccounts konden gaan bestaan binnenin het gemeenschappelijk (dwz letterlijk, hier) gebruikte ‘freedom.nl’ domeinnaam. Hiermee dan het aloude userid@xs4all.nl concept te kunnen bieden. Iets dat bij Soverin -meerdere useraccount op eigendomeinnaam - niet aan de orde is. Dat een user meerdere mailboxen heeft op zijn eigen domeinnaam ligt dan net even anders.

Freedom doet voorkomen dat de domeinnaam helemaal van jou is en onafhankelijk van je account is te verhuizen, ze geven immers een verhuiscode. Ze zeggen niet dat daarmee je account bij Freedom vervalt.
Daarnaast beloven ze dat bij het abonnement een eigen domeinnaam inclusief is. Er staat nergens dat je die eigen domeinnaam niet zelf mag verhuizen en daarna Freedom niet aan zijn uitspraak zou mogen houden een domeinnaam, dan dus een andere, aan het account mag koppelen.
Zie ook Freedom Internet “Als je nog geen eigen domein hebt, of een extra domein wilt, kunnen we deze eenvoudig voor je registreren. Het domein is van jou, wij beheren het voor je.” Als ik naar dat webformulier kijk voor een extra doemeinnaam, lijken daar geen extra kosten aan verbonden.
Dus misschien eerst een tweede domeinnaam registreren en dan de eerste verhuizen?

Het lijkt er dan voor mij op dat er regeltjes door de helpdesk worden bedacht, gegeven een beperkende infrastructuur, die door het management van Freedom, inclusief stichting Appeltaart, niet zo bedoeld zijn. @Anco
Ben benieuwd hoe dit verder loopt.

Ik begrijp jouw verhaal niet helemaal.

Je hebt bij Freedom de keuze dat jouw domeinnaam op je eigen naam staat of op naam van Soverin.
Zoals ik het beleef, zit de domeinnaam niet vast aan het postvak.
Ik kan de email adressen gebruiken voor ieder gewenst postvak.

Als je een postvak gaat verhuizen, moet je de opslag van mail en de email adressen los van elkaar zien.
Ik heb zelf ook mijn xs4all postvak met behulp van de tools van Freedom verplaatst naar Freedom.
Zodra de data op de juiste plek is, koppel je de email adressen weer aan je account.

Ik heb geen mailboxen op een eigen domeinnaam.
Ik koppel een email adres naar keuze aan een universeel postvak.
Het is de vrije keuze of het op het Freedom domein is of mijn eigen.

Hoe maakt Freedom het verschil tussen een primaire en secondaire domeinnaam?
Dat ze eenmalig zonder kosten een domeinnaam voor je regelen, snap ik wel.

Het postvak is natuurlijk - per definitie - gekoppeld aan een domein en onderwater - Mijn Freedom - is bekend welk domein daarvoor is/was ingekoppeld en daarmee ook of het een primair of secundaire is.

Echter de eigen domeinnaam mag en mag geen verplichte koppeling (b)lijken te zijn van als onderdeel v/h useraccount.
Bij inschuiven van een extra (tweede en volgende) domein worden natuurlijk registratiekosten gefactureerd (ik meen €15/jaar). Dat iemand geen “korting” krijgt bij niet gebruiken van diensten zoals een eerste domeinregistratie is (per overeenkomst & contract) nu eenmaal zo afgesproken.

De discussie die ik specifiek nu met Freedom heb, is dat ik te allen tijde een eigen domeinnaam, los van het useraccount zelf, tussentijds zelf wil kunnen verplaatsen.
Dus zonder dat bv een abonnement of contract daarmee vervalt of dat een helpdesk daarvoor ergens moet gaan (in)grijpen.
NB: As we speak is er overleg met Helpdesk en zijn we bezig begrippen, helder te krijgen. Keep you posted. “Leuker” had geweest die boeiende discussie hier - in openheid - te kunnen laten plaatsvinden.

Ik heb een eigen domein bij een externe partij (in mijn geval joker), waarbij ik de email door freedom laat verzorgen. De procedure om dat te koppelen bestaat door een aantal dns records toe te voegen of aan te passen. Als eerste moet een TXT-record toegevoegd worden waarmee je aantoont dat je beheerder bent over dat domein (Freedom internet=code). Vervolgens moeten MX records naar soverin verwijzen en SPF records toegevoegd worden. Dat wordt gevalideerd (duurt een paar minuten). Dan werkt de email. Als laatste wordt nog wel een domainkey aangeven die je kunt invullen. De validatie daarvan kan een dag duren, maar dat is niet noodzakelijk om je email te laten werken. Al met al een relatief simpele procedure dus.

Ik zou voorstellen dat je je domain eerst naar een andere partij verhuist (dus niet freedom, en ook niet soverin), zodat je zelf simpel je dns records kunt aanpassen en niets gekoppeld is aan een bepaalde provider. Zorg er natuurlijk wel voor dat je email blijft werken! En daarna kun je aan de slag met de verhuizing van je mailbox, ik neem aan dat de procedure om soverin de email te laten verzorgen, (vrijwel) identiek is als dat bij freedom is.

Ik heb mijn eigen domein e-mailadressen als alias aan het Freedom postvak zitten.
Ze zijn hiermee gewoon bruikbaar in en uitgaand.

Ik zie niet de noodzaak om een postvak aan te maken binnen mijn domein.
Voor extra postvakken is het ook handig om het hoofdadres niet te gebruiken.
Die is namelijk moeilijk te veranderen.

Die mag je mij eventueel uitleggen… zover ik kan zien kan je een alias van een eigen domeinnaam alleen maken wanneer dat (op een) domein eveneens bij Freedom is ingekoppeld. Het eigen domein moet op/bij dat user/account zijn ondergebracht.
Er kan geen alias gemaakt worden voor een user@eigendomein dat niet bij Freedom zit. Verplaatsen van da domein naar een andere user binnen hetzelfde datacenter, wat bij Soverin desgewenst wel mogelijk lijkt, wordt bij Freedom uitgesloten.

Wat je lijkt te doen, is aliassen op/van eigen domeinnaam, inbrengen via (hoofdaccount) MijnFreedom. Die aliassen verwijzen de inkomende mail naar een postvak “useridofalias**@freedom.nl**”. Daarmee heb je buitenaf gezien een eigen mailadres dat intern binnenkomt op een freedom-postvak dat verder op exact dezelfde wijze werkt als een postvak op/in de eigendomeinnaam.

NB: Ik speculeer: Intern - dwz de technische implementatie - zijn postvakken bij Soverin fysiek gezien niets anders dan een afgeschermde virtuele datalocatie die worden geadresseerd met een pointer. Heel veilig omdat een inbreker die de “data” kaapt, nog niet daarmee de userrelatie heeft.
De relatie < naam > en < pointer > wordt gemaakt via een configuratie instelling (dat indirect wordt bestuurd via MijnFreedom). Dat jij en ik spreken in namen om iets te identificeren, staat daarmee totaal los van de feitelijke opslaglocatie.

Probleem blijft dan natuurlijk wel dat het userid@freedom.nl postvak qua achtervoegsel niet kunt verhuizen.

Wanneer het eigen-domein wordt verhuisd, moet dat de actieve mail(adressering) daarvan ergens naar een actief postvak blijven leiden. Een dag (of uur) geen mail kunnen ontvangen, is bijna niet meer in te denken.

De discussie die ik nu heb of het eigen-domein (v/h account) mag/kan worden losgenomen om naar elders te verhuizen. Ik wil dat niet proefondervindelijk gaan ervaren om dan tegen een muur te klappen…
De gemaakte aliassen bij freedom zullen in de praktijk, bij verhuizing, natuurlijk per instant vervallen (immers geen domein is geen alias en laat staan daarvan nog een postvak).
Dat klinkt logisch maar technisch kan ik mij meer dan voorstellen dat dan allerlei interne pointer en verwijzingen - op servers - die geconfigureerd zijn aan/met die domeinnaam, in de dikke groentesoep gaan drooglopen.

Wat ik nu begrijp & krijg te horen (in de helpdek mailcommunicatie) dat die domeinnaam - waar jij bv de aliassen op hebt zitten- niet zomaar kan worden verhuisd omdat het zg. onderdeel is (geworden) van het abbo.
Mijn vervolgvragen is om dingen tot op het begripsdetail helder te hebben met wat mijn feitelijke gebruiksmogelijkheden zijn.

En dat zou volgens wat Feedom beloofd heeft en nog steeds via “mijn freedom” belooft niet het geval mogen zijn.
Dan kunnen er wel allerlei technische omwegen worden bedacht om het doel te bereiken, maar het probleem blijft dan dat het domein daarmee effectief van Freedom is geworden. Ze gijzelen zogezegd je domeinnaam, iets wat ze nu juist aangeven niet te willen doen, op straffe van het opheffen van je hele account.

Helder hoe een procedure uitvoerend verloopt of wordt geïmplementeerd.
Waar de adder zit dat Freedom dat eigendomein niet zomaar lijkt te laten (mogen) verhuizen omdat die domeinnaam onderdeel zou1) zijn (geworden) van het abonnement.
1) Mogelijk is dit een spraakverwarring waarover ik voorts expliciet helderheid heb gevraagd.

Procedureel kan iemand bij een nieuwe provider pas een postvak op een (eigen)domeinnaam maken nadat het domein als geheel is overgezet dwz bij Freedom qua DNS feitelijk is losgenomen. Iet dat dat qua DNS records een idd een “simpele” actie maar voor achterliggende systemen meer gevolgen heeft/kent.

Degene die migreert zal tussentijds echter het postvak stil moeten leggen, de inhoud ‘ergens’ moeten invangen om - nadat het domein is verhuisd - dat inhoudelijk terug te zetten op een nieuwe locatie. Best riskant wanneer dat voor meerdere postvakken tegelijkertijd gedaan moet worden en iemand afhankelijk is van beperkte provider tooling.

Kortom op papier klinkt verhuizen simpel maar enorme shit als dingen toch ergens langer of zelfs niet blijkt te werken als aangenomen. Daar zit je dan met je verhuiste domein zonder postvak of zo. en hoe ga je dat weer terugdraaien met een opgezegd abonnement ?
Een uur zonder mail - laat staan dag of maand - is voor menigeen sws een no-go.

Ik heb en ga het niet testen om dat ik niet van plan ben mijn live accounts daarvoor in de waagschaal te zetten.

Beter niet vooruit lopen op conlusies. Ik wacht nu op uitsluitsel door helpdesk.
Met name aangaande eigendom of gebruiksrecht van een eigendomein-naam dat verhuizen op papier met al of niet MijnFreedom, technisch of contractueel feitelijk limiteert.

Dat doe ik inderdaad.

Een doorstuur adres kan niet verzenden en kan ook niet aan een postvak gekoppeld worden.

Kan me ook nog iets met Sieve bedenken, maar dat spookt bij Freedom.
De helpdesk zegt dan dat het anders moet, waar geen gebruiksaanwijzing voor is.

Ik moest laatst een van mijn andere domeinnamen anders koppelen binnen de omgeving van de provider.(geen freedom)
Netjes de TTL kort gezet ruim daarvoor, toch was alles een paar uur van slag.
Ik kon daar wel de aliassen lijst vooraf invoeren, dat was wel een kluif.

Mijn domeinnaam hier is ook nog steeds reserve en in testfase.

Vraag me ook af of Freedom de houder van de domeinaam kan blijven verbergen.
De EU wil dat Naam, Email en Telefoonnummer van de houder bekend moeten zijn bij SIDN.

1 like

OK nu wel uitsluitsel mbt verhuizen van domeinen en accounts.

Met dank aan de helpdesk :+1: die dit de afgelopen dagen voortvarend heeft behandeld. Er bleek alleen wat begripsverwarring omtrent domeinhouderschap en facturering van een eerste domeinregistratie.

Ik resumeer naar ik nu weet:

 1. Overzetten van en naar Soverin accounts van mail(box) of domeinen is is vanuit Freedom gezien, een strikt zelf uit voeren en te coordineren actie zoals ook geldt voor andere dienstverleners.
  Natuurlijk staat het iemand vrij om contact op te nemen met de helpdesk voor eventueel mogelijkheden tot maatwerk en/of voor advies.
 2. Geregistreerde domeinen bij Freedom kunnen altijd zelf conform procedure worden verhuisd. Hierbij gaan daarmee verbonden functies, relaties en/of specifieke inhoud van onderliggende zaken zoals postvakken verloren.
  Voordat dus een domein wordt verplaatst moet de gebruiker zelf zorgen dat dit probleem loos kan. Even snel terugzetten of dingen achteraf herzien is er dus niet bij (weg is ook echt weg).
  Natuurlijk kan iemand conform procedure een domein weer terug verhuizen naar freedom die dan dit zal factureren. Ook kan iemand zelf een postvak terug zetten vanuit een eigen backup of imap voroziening.
 3. Eventuele vervallen mailboxen komen pas vrij als opnieuw te gebruiken postvak, indien die mailbox voorafgaand is verwijderd.
  ik vermoed dat in het overhoopte geval dit vergeten was, de helpdesk moet worden benaderd om een afgesloten mailbox handmatig voor gebruik vrij te geven.
 4. Domeinen kunnen worden toegevoegd waarbij de allereerste (keer) - als onderdeel van het abbonnement - geen extra kosten zijn verschuldigd.
  Voor elk volgend(e) domein worden (jaarlijks & per keer) administratiekosten doorberekend.

Kortom dingen zijn mij helder, hoewel ik technisch wat meer :roll_eyes: had verwacht.
Ik vind het jammer dat vanuit Freedom geen toevoegende en/of specifieke “Soverin” functies kunnen worden geboden. Soverin biedt momenteel o.a. xxxDAV agenda & contactlijst functionaliteit die bij Freedom feitelijk - nog? -niet (echt) van de grond lijkt te komen.
De relatie tussen Freedom en Soverin zelf als resp. afnemer en leverancier van functies is natuurlijk zeker te begrijpen. Freedom heeft in die hoedanigheid geen inhoudelijke en laat staan een zelf toevoegende (ver)bouw competentie t.a.v. techniek.

Ik laat het draadje nog even open om eventuele voortvloeiende discussies af te kunnen ronden.

1 like