Wat betekent de checkbox "Virtuele subdomeinen" onder Email > Domeinen > Instellingen?

Ik dacht dat het aanzetten van de optie “Virtuele subdomeinen” zou betekenen dat ik mail zou kunnen sturen naar bijvoorbeeld foo@bar.mijndomein.nl en dat dat dan zou aankomen. Maar Soverin zegt nee:

Relay access denied (in reply to RCPT TO command)

Wie weet wat er dan wordt bedoeld met “virtuele subdomeinen”?

2021-02-06-170300_367x206_scrot

Bij het hoofdaccount is foo dan het subdomein.
En wat voor het @ staat maakt dan niet uit.

Het lijkt erop dat het als volgt werkt:

  • Stel, je hebt een custom domein mijndomein.nl.
  • Je wilt email sturen van <willekeurig>@sub.mijndomein.nl.
  • Zorg dat er een email alias bestaat voor sub@mijndomein.nl.
  • Je kan nu email sturen vanaf <willekeurig>@sub.mijndomein.nl.

Ik had gehoopt dat ik ook email zou kunnen sturen van <willekeurig>@mijndomein.nl (dus zonder subdomein), maar dat wordt geweigerd:

553 5.7.1 <willekeurig@mijndomein.nl>: Sender address rejected: not owned by user krabbels@freedom.nl