Wat betekent de checkbox "Virtuele subdomeinen" onder Email > Domeinen > Instellingen?

Ik dacht dat het aanzetten van de optie “Virtuele subdomeinen” zou betekenen dat ik mail zou kunnen sturen naar bijvoorbeeld foo@bar.mijndomein.nl en dat dat dan zou aankomen. Maar Soverin zegt nee:

Relay access denied (in reply to RCPT TO command)

Wie weet wat er dan wordt bedoeld met “virtuele subdomeinen”?

2021-02-06-170300_367x206_scrot

Bij het hoofdaccount is foo dan het subdomein.
En wat voor het @ staat maakt dan niet uit.

Het lijkt erop dat het als volgt werkt:

  • Stel, je hebt een custom domein mijndomein.nl.
  • Je wilt email sturen van <willekeurig>@sub.mijndomein.nl.
  • Zorg dat er een email alias bestaat voor sub@mijndomein.nl.
  • Je kan nu email sturen vanaf <willekeurig>@sub.mijndomein.nl.

Ik had gehoopt dat ik ook email zou kunnen sturen van <willekeurig>@mijndomein.nl (dus zonder subdomein), maar dat wordt geweigerd:

553 5.7.1 <willekeurig@mijndomein.nl>: Sender address rejected: not owned by user krabbels@freedom.nl

Hey dit klinkt handig. Maar ik zie die instelling voor virtuele subdomeinen niet. Enig idee hoe ik die wil te zien krijg?

Op je eigen domein.
Daar staat ook de catchall voor @krabbels