[Overheidsbeleid:] Biometrie & Surveillance

In verschillende topics blijft het onderwerp Biometrie en Surveillance terugkomen, dit topic is de centrale plaats voor discussie.

Alhoewel niet direct gerelateerd aan de dienstverlening van Freedom Internet zijn het wel onderwerpen die onze community in het kader van de privacy bezighouden en een meer maatschappelijke discussie opleveren.


Basisbronnen

Volgen z.s.m.


Samenvatting van recente ontwikkelingen (volgen z.s.m.)

Nederlandse versie als .pdf

The-Rise-and-Rise-of-Biometric-Mass-Surveillance-in-the-EU_Dutch-Summary.pdf (1,2 MB)

Als je dit rapport leest, en bedenkt dat afgelopen jaar enorm veel “Field LABs” zijn uitgevoerd zònder toezicht, dan vrees ik het ergste:
Wat is dáár allemaal bijgemaakt geveegd en “verhandeld” aan privé gegevens ? En krijgen wij dat ooit te horen ?

Het eerste LEK horen we al, zie Bij-Overheidsbeleid-Coronapaspoort
maar wat zat er allemaal bijgemengd aan vergaarde data ?

De EDRi had zich al kritisch laten horen ten aanzien van stand van zaken t.a.v. de massa surveillance in Nederland. Eindelijk laat ook de Autoriteit Persoonsgegevens zich uit over de risico’s van het doorschieten van surveillance in gemeenten. De aanbevelingen van de autoriteit Persoonsgegevens voor de zogeheten ‘Smart Cities’ nemen het bestaan en toepassen van deze opties mij iets teveel als een vast gegeven aan.

Volgens mij loopt zelfs de AP nu op de muziek vooruit en hebben we eerst een groot maatschappelijk debat (en dus niet de mening van een Een Vandaag Opiniepanel !) nodig voordat er adviezen en legitimatie aan kunnen worden verbonden.

edit 31-07:
Het gebrek aan maatschappelijk debat en blijkt ook uit het vandaag verschenen artikel van BoF

Openheid is een voorwaarde voor een discussie

Eén van onze kritiekpunten over CATCH, de gezichtsherkenningstechnologie van de Nederlandse politie, is dat er nooit een discussie is geweest voorafgaand aan de inzet ervan. De vraag of we dit wel moeten willen is niet gesteld en er is geen voorstel langs de Kamers gegaan. Ook hangt er veel mist rond de precieze omvang, inzet en baten van het opsporingsmiddel.

Het is tijd de balans op te maken: staan we toe dat er een doodenge surveillancedatabank bestaat? Waarin mogelijk de gezichten van miljoenen mensen staan? Waarvan tienduizenden er ook nog onterecht in staan?