[OVERZICHT:] Wensenlijst Freedom TV

Overzicht Wensenlijst Freedom TV

Alle suggesties op het forum worden hier centraal verzameld en bijgewerkt.

Toelichting

Door forumleden kunnen in het topic ‘Verbeteringen sotware Amino’ suggesties worden gedaan. Dit is inmiddels uitgegroeid tot een hoofd-topic. Suggesties en discussies kunnen daar geplaatst (blijven) worden. Ook in andere topics worden verbeteringen aangedragen. Het geheel wordt hier door moderators verzameld voor een duidelijk overzicht en up to date gehouden.

Overzicht per onderdeel

Gebruikers interface (Algemeen)

Algemeen: Visuele suggesties
Specifiek beschrijvend:

 1. Geen reclame uittingen of verwijzingen naar uitzendingen in de zenderbalk (al beantwoord door @anon81296904: plan om abonnee de keuze te geven)
 2. GUI meer intuïtiever maken (kán gewenning zijn)
 3. Keuze om plaatjes/tumbnails, logo’s en kijksuggesties weer te geven in de GUI. Bovendien drukken deze primaire functies weg, zoals ‘begin gemist’
 4. Van zender wisselen (zappen) versnellen
 5. Toevoegen van regeling van interne volumeregeling onder menu-optie ‘Audio’ om volume ook na koppeling met TV te kunnen regelen
 6. Ondertiteling kunnen inschakelen
 7. Extra programma informatie direct beschikbaar maken onder de groene knop van de RC
 8. De kleurtoetsen hebben voor gebruik van TV nog maar één functie. Geel promoveert zender tot de favorietengids (Deze snelfunctie lijkt niet zo noodzakelijk). Deze kunnen ook ingezet worden voor ander functies bijvoorbeeld terugkijken/ ondertiteling/ programma-info of anders.
 9. De zwarte achtergrond is prettig, maar de lichtgrijze tekst is overdag met veel lichtinval en de relatief kleine letter wat lastiger te identificeren en minder goed leesbaar.
 10. Een picture-in-menu/guide: wanneer je een programma volgt en een moment denkt te vinden om door de gids of menu te bladeren is het fijn dat je ook het beeld van de uitzending kan volgen en niet moet afbreken, wanneer je het beeld weer wil zien en dat je dan te laat bent.
 11. Toevoegen van een Lip Sync funtie op de Amino (t.b.v. TV kijken in combinatie met externe speakers)
TV-gids/Zenderoverzicht
 1. Op tijd gebaseerde weergave van de TV-gids i.p.v. source-georiënteerde weergave.
 2. Geen ‘blokken’ waardoor je meteen van de vooravond naar de nacht schiet en terug over de zenders en de dagen dat je door de chaos er geen overzicht te krijgen is.
 3. Huidige functie om van dag te wisselen (nu met return​:leftwards_arrow_with_hook: toets bovenaan) mogelijk maken met het setje ‘heen’ en ‘terug’ skip toetsen :previous_track_button: :next_track_button: een dag vooruit/achteruit, waarbij de tijd(blokken) en zender hetzelfde blijven
 4. Live preview in de TV-gids
 5. Bufferen kost tijd bij opstarten van programma met als gevolg stilstaand beeld met drie bewegende balkjes waarbij het programma moet laden. Bij andere hardware (Nvidia shield, xiaomi box s) zou dit niet of minder zijn(*).
 6. Bufferen kost tijd bij wisselen kanaal (zelfde probleem).
 7. bij OK klik op programma:
 • Bij actueel programma; direct naar het geselecteerde programma;
 • Bij verleden programma’s; terug kijken of indien opgenomen de keuze optie verder kijken waar gebleven of opnieuw beginnen.
 • Bij toekomstig programma; keuze opnemen of herinnering, serie en zo
 1. bij REC klik op programma:
 • Bij actueel programma; direct opname starten.
 • Bij verleden programma; terug kijken of indien opgenomen de keuze optie verder kijken waar gebleven of opnieuw beginnen.
 • Bij toekomstig programma; direct opnemen aan zetten
 1. Tijdens bekijken van actueel programma bij REC ; direct opnemen starten
 2. Keuze om bepaalde tijdframes in de TV-gids te high-lighten en een label te geven (bijv. Prime-Time, ‘Alle films op genre xyz’, ‘Alle beschikbare Nieuwsprogramma’s - bij ploegendienst’
 3. In voorkomende gevallen staan consequent verkeerde programma’s aangekondigd.
 4. Voorkomen van verschillen in de (aanvangs- en sluit-) tijden in de gids ten opzichte van de daadwerkelijke aanvangstijden, doet zich vooral voor bij commerciële zenders. Mogelijk is dit een algemeen probleem doordat het geen eenduidig beleid is van de zenders om eem start signaal mee te sturen bij de start van een programma. Update 30-07: Als het goed is, is het nu bij NPO1, 2, 3, RTL4, SBS6, Net5 en Veronica zo dat start en stoptijden van programma’s moeten kloppen.
 5. Het vermelden van zendernamen in het overzicht “Live TV”, m.n. voor minder visueel ingestelde kijkers en/of moeite hebben met het vinden van de juiste zender te vinden.
Terugkijken/programma gemist
 1. Als je een programma terug wilt kijken kort na het start dan kan dat niet in de eerste minuten. Update 30-07: Dit is niet per se een bug/storing, maar komt vanwege het opnameplatform. Verwacht hier niet heel snel verandering in.
  Edit Algemeen (11-08-2021:)
  Shortcut via de :previous_track_button: toets wanneer het programma nog loopt.
 2. Programma’s terugkijken beginnen nu vaak te laat, alsof het begin eraf geknipt is. Dan kun je het programma ervoor aanzetten en spoelen, en dan zie je niks tijdens spoelen. Een hack is om terug te gaan naar vorige programma en dan vooruit te spoelen. Dan zie je niks, dus dat moet op gevoel, waarbij het vaak lang duurt om het programma op die plek te laden / bufferen.
 3. Als je vanaf terugkijken een paar programmas blijft doorkijken, dan wordt er niet genoeg gebufferd en komt er vrij lang een irritante boodschap in beeld.
 4. Het laden duurt lang als er kort wordt terugspoeld wanneer net een stukje is gemist
 5. Programma’s kunnen niet worden teruggekeken als ze net gestart zijn. Er komt dan een foutmelding (S904) Fout opgetreden. Begin gemist is niet beschikbaar. Onbekend is hoe lang het duurt voordat een programma kan worden teruggekeken.
 6. Nu kan buffering van enkele seconden voorkomen.
 7. “Verder kijken? Start volgende uitzending over x seconden” En dan daarna gaat de amino bufferen. Kan dat niet alvast gebeuren?
 8. Door inconsequentie van (timing van) opvolgende programma’s wordt het terugkijken bemoeilijkt en ontstaat onduidelijkheid over ‘terugkijken/opname’ en (terugspringen naar) live TV. Zie hier voor usecase Update 30-07: Mogelijk al voor een deel opgelost door kloppende start en stoptijden.
Favorieten
 1. Favorieten ‘vastzetten’, deze alleen deze tonen in zenderoverzicht (TV-Gids) en via Channel +/-
 2. Favorieten direct te benaderen via RC (dus niet de stappen zoals beschreven in de FAQ)
Herinneringen
 1. Optie Herinnering wordt niet geactiveerd in ‘Menu’ → ‘Herinneringen’ (geeft 'Geen inhoud gevonden weer)
 2. Herinneringen (variabel) in kunnen stellen naar aantal minuten vóór daarvan melding maken
 3. Herinnering komt eigenlijk te laat
 4. Herinneringen kunnen doorgeven naar een mailadres of telefoonnummer
Opnemen en doorspoelen
 1. Opnemen en doorspoelen van opnames (ook voorbij reclameblokken) → Update 30-07: Je kan nu doorspoelen op de meeste zenders bij opnames.
 2. Verwijderen van opnames duidelijker: bij verwijderen opnames is niet duidelijk of het om de betreffende aflevering gaat, alle opgenomen afleveringen of zelfs de geplande (serie) opnames
 3. Bij het instellen van een opname wordt deze niet weergegeven in het overzicht van opnames in ‘Mijn Lijst’ → ‘Opnames’
 4. Direct kunnen doorpoelen naar het daadwerkelijke begin van de opname/programma. Update 30-07 Zou in veel gevallen opgelost moeten zijn nu je bij meer zenders kunt doorspoelen door de opnamen.
 5. Serie-opnames worden nu apart weergegeven (allemaal losse afleveringen). Na opening ‘Menu’ → ‘Opnames’ zou eerst één tumbnail/afbeelding van de serie moeten worden getoond. Pas na selectie van de serie tumbnail/afbeelding wordt dan een overzicht van alle opgenomen afleveringen getoond waaruit gekozen kan worden
 6. Een duidelijk onderscheid tussen opnames die al (actief) bekeken worden en de (flink oplopende wachtrij van opnames die al wel zijn geregistreerd maar nog niet bekeken zijn. Graag een optie ‘Bekeken (opnames)’ en ‘Nog niet bekeken (opnames)’. Hierdoor kan de verwarring en het onnodig zoeken worden weggenomen bij de gebruiker.
 7. Door kunnen spoelen wanneer een opname (grotendeels) is bekeken: bijv. wanneer een meekijker halverwege een film/ programma weg moet of in slaap is gevallen. Nu moet die bij bv. de commerciëlen van af het begin incl. reclames weer doorkijken. Update 30-07 Voor een groot deel oplost nu je bij meerder zenders gewoon kan doorspoelen.
 8. De webversie heeft een overzicht ‘Verder kijken’, dezelfde optie is gewenst voor de Amino (eventueel met het aparte kopje en het rode balkje)
 9. Bij voor- en achteruitspoelen verschijnt weliswaar een tijdsbalkje in beeld, maar geen beeld of preview van het moment waar de gebruiker naartoe heeft gespoeld (ver- of nog niet ver genoeg - ‘zien’ waar je bent in het spoelproces). Zonder beeld/preview is het spoelen hierdoor meer een gok dan een ‘pinpoint’ optie om op het gewenste moment/frame te komen.
 10. Inloop- en uitlooptijden bij opname verruimen tot 5 minuten zodat de registratie van het begin en einde van het programma gegarandeerd wordt opgenomen. Hierbij de mogelijkheid om (tenminste) de reclame door te spoelen tot het begin van het programma. Update 30-07 Voor een groot deel oplost nu je bij meerder zenders gewoon kan doorspoelen.
 11. Instelmogelijkheid om gewenste hoeveel tijd voor de daadwerkelijke registratie van de opname te starten voor hetbgeplande begin van het programma (bijv. voor elke opname 5 minuten). Update 30-07 Dit is nu niet mogelijk door de manier waarop er opgenomen wordt. Of dat mogelijk gaat worden is een goede vraag, maar niet op korte termijn.
 12. Opname kunnen kijken vanaf het begin terwijl de opname van het programma nog loopt. (kan een bufferprobleem opleveren?).
 13. Opnames en terugkijken van een zender in het entertainment pakket onder de betreffende zender behouden, wanneer deze zender-van-de-maand is en niet laten vallen onder zender-van-de-maand.
 14. Wanneer een zender Zender-van-de-maand is, vallen de de opnames en het terugkijken onder zender-van-de-maand ook al zijn ze op het kanaal van de zender zelf opgenomen of geselecteerd. Hierdoor worden de mogelijkheden van o.m. doorspoelen beperkt tot die van de zender-van-de-maand. En daar is niet of nauwelijks wat mogelijk. (Of is dit een bug?).
Ondertiteling en Teletekst
 1. Niet bij elke zender is die ondertiteling functie beschikbaar. En de ondertiteling van teletekst is alleen bruikbaar bij integrale uitzending. Teletekst gebruiken is niet mogelijk bij opnames of terugkijken.
 2. Teletekst kunnen bekijken tijdens opnames en terugkijken.
 3. Teletekst niet afsluiten met de knop ‘text’, maar met de returnknop of knop ‘X’ zoals dat nu ook al kan. Het zou fijn als je van het transparant hebben van teletekst je weer terug kan naar niet transparante achtergrond i.p.v. teletekst weer op nieuw te moeten starten.
Zenders en diensten
 1. Ondersteuning van populaire streamingdiensten zoals Netflix, Spotify. YouTube, etc. (data-verzameling?)
 2. Toevoegen van populaire zenders van Discovery Networks (Discovery, Investigation, Science), Eurosport 1 en 2, TLC, Animal Planet,
 3. De zenders NPO 1 GOS*, NPO 2 GOS en NPO 3 GOS zijn niet terug te vinden in de gids. Hierbij zou het gewenst zijn deze zenders op kanaal 221 t/m 223 in te delen zodat het laatste cijfer ook het getal is van de NPO X GOS zender. *GOS= gesproken ondertiteling op deze zenders.
App
 1. Schalen van de app op diverse devices nakijken (letters vallen weg)
 2. Een app optie voor NPO / NPO plus. Dit als aanvulling op de andere apps als netflix, disney etc.
 3. een 1080P stream
Overig/technisch
 1. Level van de syslog meldingen uit de Amino aanpassen van emergency naar info (dus niet ieder uur een verlenging)
 2. Functie toe kunnen wijzen aan USB-poort
 3. Activeren/simuleren van de Illuminance sensor functie van OLED TV’s om het ‘inbrandende’ effect op het scherm te voorkomen wanneer het beeld op pauze blijft staan
 4. Alle (verbeterde) functies van Amino exact overeen laten komen met universele RC’s zoals de Logitech Harmony series (nakijken). Bovendien selecteren gebruikers nu de Amino 7x series i.p.v. Amino 710.
 5. Aanpassingsmogelijkheid (instelling) van het uitgangsniveau van het volume van de Amino instelling van het geluid van de Amino. Bij een update zou dit op hetzelfde volume moeten ingesteld als vóór de betreffende update. Nu lijkt dat na een reset gefixeerd op 50%. Update 30-07 Dit zou gefixed moeten zijn. Net getest en volume van STB gaat bij herstart niet naar 50%.
 6. Suggestie om het fysiek aanpassen van het volume (van het interne Amino volumeniveau) te kunnen regelen via de functie shift-volume op de remote
 7. Het kunnen switchen van kanalen met een keyboard (pijl links, pijl rechts) i.p.v. met de muis op het < of > icoon klikken in het scherm.
 8. Een log overzicht van de wijzigingen in de software update releases, zodat veranderingen/verbeteringen direct kenbaar worden gemaakt bij na het uitvoeren van een update, gevonden en getest kan worden.
 9. Mogelijkheid om te kunnen streamen naar de TV via de Amino: deze lijkt de stream wel te zien maar niet wil/kan verwerken. Dit ongeacht je wel of geen (netwerkverbonden) Smart TV hebt.
 10. Op toekomstige modellen optie om het zendernummer op TV ontvanger zichtbaar te maken (display)

Bijgewerkt:

 • 14-11-'20 (usecase)
 • 12-11-'20
 • 04-11-'20
 • 27-10-'20
 • 30-07-'21
3 likes

updates

 • 14-11-'20 (usecase, #32)
 • 12-11-'20
 • 04-11-'20
 • 27-10-'20
 • 30-07-'21